MOE

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

MOE อาจหมายถึง

  • โมะเอะ (moe) มีความหมายถึงความรักความชอบหรืออารมณ์ทางเพศที่มีต่อตัวละครในมังงะ อะนิเมะ หรือวิดีโอเกม
  • กระทรวงศึกษาธิการ ของประเทศไทย สัญลักษณ์ย่อว่า MOE (ย่อมาจาก Ministry of Education)
  • โม (Moe) ตัวละครบาร์เทนเดอร์ในการ์ตูนเรื่องเดอะซิมป์สันส์
  • .moe โดเมนระดับบนสุด เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2557