ข้ามไปเนื้อหา

การแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิพเพิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Köppen climate classification)
แผนที่แสดงการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิพเพิน[1]
  Af
  Am
  Aw
  BWh
  BWk
  BSh
  BSk
  Csa
  Csb
  Cwa
  Cwb
  Cwc
  Cfa
  Cfb
  Cfc
  Dsa
  Dsb
  Dsc
  Dsd
  Dwa
  Dwb
  Dwc
  Dwd
  Dfa
  Dfb
  Dfc
  Dfd
  ET
  EF

การแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิพเพิน (อังกฤษ: Köppen climate classification) เป็นหนึ่งในระบบการแบ่งเขตภูมิอากาศที่ใช้กันกว้างขวางที่สุด วลาดีเมียร์ เคิพเพิน เป็นผู้เผยแพร่ระบบการแบ่งเขตภูมิอากาศนี้เป็นคนแรกใน พ.ศ. 2427 และการแก้ไขเล็กน้อยโดยเคิพเพินเองตามมาใน พ.ศ. 2461 และ พ.ศ. 2479 ภายหลังนักกาลวิทยาชาวเยอรมันนามว่า รูด็อล์ฟ ไกเกอร์ ร่วมมือกับเคิพเพินเปลี่ยนแปลงระบบการแบ่งเขตภูมิอากาศนี้ บางครั้งจึงอาจเรียกระบบนี้ว่า การแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิพเพินและไกเกอร์ (Köppen–Geiger climate classification system)

ตารางคำอธิบายสัญลักษณ์การจำแนกสภาพภูมิอากาศแบบเคิพเพิน
ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3
ภูมิอากาศเขตร้อน
(A)
f (ป่าฝน, ป่าดิบชื้น)
m (มรสุม)
s (สะวันนา, แห้งแล้งในฤดูร้อน)
w (สะวันนา, อบอุ่นชื้นในฤดูร้อน)
ภูมิอากาศเขตแห้งแล้ง
(B)
S (ทุ่งหญ้าสเตปป์, ทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย)
W (ทะเลทราย)
h (ร้อน)
k (อบอุ่น)
ภูมิอากาศเขตอบอุ่น
(C)
f (ไม่มีฤดูแล้ง)
s (แห้งแล้งในฤดูร้อน)
w (แห้งแล้งในฤดูหนาว)
a (อบอุ่นชื้น)
b (อบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทร)
c (หนาวภาคพื้นสมุทร)
ภูมิอากาศเขตหนาว
(D)
f (ไม่มีฤดูแล้ง)
s (แห้งแล้งในฤดูร้อน)
w (แห้งแล้งในฤดูหนาว)
a (อบอุ่นชื้น)
b (อบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทร)
c (หนาวภาคพื้นสมุทร)
d (หนาว)
ภูมิอากาศเขตขั้วโลก
(E)
T (ทุนดรา)
F (ทุ่งน้ำแข็ง)
H (สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,500 เมตร)

การแบ่งเขตภูมิอากาศ[แก้]

การแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิพเพินนั้นแบ่งเขตภูมิอากาศเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 6 กลุ่ม (อันประกอบด้วยกลุ่ม A, B, C, D,E และH) แต่ละกลุ่มใหญ่จะมีประเภทของเขตภูมิอากาศแบบต่าง ๆ อยู่ โดยแต่ละประเภทจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์อักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่ 2 ถึง 4 ตัวอักษร

กลุ่ม A (ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น)[แก้]

ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นมีลักษณะพิเศษคืออุญหภูมิที่ค่อนข้างสูงบริเวณระดับน้ำทะเล ตลอดเวลา 12 เดือนใน 1 ปี จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 18 องศาเซลเซียส (64 องศาฟาเรนไฮต์) หรือสูงกว่านี้ ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสามารถแบ่งได้เป็นเขตภูมิอากาศย่อย ๆ ดังนี้

กลุ่ม B (ภูมิอากาศแบบแห้งแล้ง)[แก้]

ภูมิอากาศแบบแห้งแล้งเป็นบริเวณที่มีการระเหยของน้ำสูง ไม่มีปริมาณฝนเหลือพอที่จะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ปรากฏทั้งในเขตร้อนและเขตอบอุ่น แบ่งเป็นภูมิอากาศย่อยดังนี้[2]

กลุ่ม C (ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นแถบละติจูดกลาง)[แก้]

กลุ่ม D (ภูมิอากาศแบบชื้นภาคพื้นทวีป)[แก้]

กลุ่ม E (ภูมิอากาศแบบขั้วโลก)[แก้]

แผนที่เพิ่มเติม[แก้]

ตาราง[3][แก้]

เขตภูมิอากาศ ภูมิอากาศ อุณหภูมิ
ภูมิอากาศเขตร้อน
(A)
Af ภูมิอากาศแบบป่าฝนเขตร้อน เฉลี่ยรายเดือนสูงกว่า 18°C
Am ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน เฉลี่ยรายเดือนสูงกว่า 18°C
As ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา แห้งแล้งในฤดูร้อน เฉลี่ยรายเดือนสูงกว่า 18°C
Aw ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา อบอุ่นชื้นในฤดูร้อน เฉลี่ยรายเดือนสูงกว่า 18°C
ภูมิอากาศเขตแห้งแล้ง
(B)
BS ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย BSh ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายเขตร้อน เฉลี่ยรายปีสูงกว่า 18°C
BSk ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายเขตอบอุ่น เฉลี่ยรายปีต่ำกว่า 18°C
BW ภูมิอากาศแบบทะเลทราย BWh ภูมิอากาศแบบทะเลทรายเขตร้อน เฉลี่ยรายปีสูงกว่า 18°C
BWk ภูมิอากาศแบบทะเลทรายเขตอบอุ่น เฉลี่ยรายปีต่ำกว่า 18°C
ภูมิอากาศเขตอบอุ่น
(C)
Cf ภูมิอากาศแบบไม่มีฤดูแล้ง Cfa ภูมิอากาศแบบไม่มีฤดูแล้งอบอุ่นชื้น เฉลี่ยในฤดูร้อนสูงกว่า 22°C
มีมากกว่า 4 เดือนที่อุณหภูมิสูงกว่า 10°C
เฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุด อยู่ระหว่าง -3°C ถึง 18°C
Cfb ภูมิอากาศแบบไม่มีฤดูแล้งอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทร เฉลี่ยในฤดูร้อนต่ำกว่า 22°C
มีมากกว่า 4 เดือนที่อุณหภูมิสูงกว่า 10°C
เฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุด อยู่ระหว่าง -3°C ถึง 18°C
Cfc ภูมิอากาศแบบไม่มีฤดูแล้งหนาวภาคพื้นสมุทร เฉลี่ยในฤดูร้อนต่ำกว่า 22°C
มีน้อยกว่า 4 เดือนที่อุณหภูมิสูงกว่า 10°C
เฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุด ต่ำกว่า -3°C
Cs ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน Csa ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนอบอุ่นชื้น เฉลี่ยในฤดูร้อนสูงกว่า 22°C
มีมากกว่า 4 เดือนที่อุณหภูมิสูงกว่า 10°C
เฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุด อยู่ระหว่าง -3°C ถึง 18°C
Csb ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทร เฉลี่ยในฤดูร้อนต่ำกว่า 22°C
มีมากกว่า 4 เดือนที่อุณหภูมิสูงกว่า 10°C
เฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุด อยู่ระหว่าง -3°C ถึง 18°C
Cw ภูมิอากาศแบบแห้งแล้งในฤดูหนาว Cwa ภูมิอากาศแบบแห้งแล้งในฤดูหนาวอบอุ่นชื้น เฉลี่ยในฤดูร้อนสูงกว่า 22°C
มีมากกว่า 4 เดือนที่อุณหภูมิสูงกว่า 10°C
เฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุด อยู่ระหว่าง -3°C ถึง 18°C
Cwb ภูมิอากาศแบบแห้งแล้งในฤดูหนาวอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทร เฉลี่ยในฤดูร้อนต่ำกว่า 22°C
มีมากกว่า 4 เดือนที่อุณหภูมิสูงกว่า 10°C
เฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุด อยู่ระหว่าง -3°C ถึง 18°C
Cwc ภูมิอากาศแบบแห้งแล้งในฤดูหนาวหนาวภาคพื้นสมุทร เฉลี่ยในฤดูร้อนต่ำกว่า 22°C
มีน้อยกว่า 4 เดือนที่อุณหภูมิสูงกว่า 10°C
เฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุด ต่ำกว่า -3°C
ภูมิอากาศเขตหนาว
(D)
Df ภูมิอากาศแบบไม่มีฤดูแล้ง Dfa ภูมิอากาศแบบไม่มีฤดูแล้งอบอุ่นชื้น เฉลี่ยในฤดูร้อนสูงกว่า 22°C
มีมากกว่า 4 เดือนที่อุณหภูมิสูงกว่า 10°C
เฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุด อยู่ระหว่าง -3°C ถึง 18°C
Dfb ภูมิอากาศแบบไม่มีฤดูแล้งอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทร เฉลี่ยในฤดูร้อนต่ำกว่า 22°C
มีมากกว่า 4 เดือนที่อุณหภูมิสูงกว่า 10°C
เฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุด อยู่ระหว่าง -3°C ถึง 18°C
Dfc ภูมิอากาศแบบไม่มีฤดูแล้งหนาวภาคพื้นสมุทร เฉลี่ยในฤดูร้อนต่ำกว่า 22°C
มีน้อยกว่า 4 เดือนที่อุณหภูมิสูงกว่า 10°C
เฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุด ต่ำกว่า -3°C
Dfd ภูมิอากาศแบบไม่มีฤดูแล้งหนาว เฉลี่ยในฤดูร้อนต่ำกว่า 22°C
มีน้อยกว่า 4 เดือนที่อุณหภูมิสูงกว่า -38°C
เฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุด ต่ำกว่า -3°C
Ds ภูมิอากาศแบบแห้งแล้งในฤดูร้อน Dsa ภูมิอากาศแบบแห้งแล้งในฤดูร้อนอบอุ่นชื้น เฉลี่ยในฤดูร้อนสูงกว่า 22°C
มีมากกว่า 4 เดือนที่อุณหภูมิสูงกว่า 10°C
เฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุด อยู่ระหว่าง -3°C ถึง 18°C
Dsb ภูมิอากาศแบบแห้งแล้งในฤดูร้อนอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทร เฉลี่ยในฤดูร้อนต่ำกว่า 22°C
มีมากกว่า 4 เดือนที่อุณหภูมิสูงกว่า 10°C
เฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุด อยู่ระหว่าง -3°C ถึง 18°C
Dsc ภูมิอากาศแบบแห้งแล้งในฤดูร้อนหนาวภาคพื้นสมุทร เฉลี่ยในฤดูร้อนต่ำกว่า 22°C
มีน้อยกว่า 4 เดือนที่อุณหภูมิสูงกว่า 10°C
เฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุด ต่ำกว่า -3°C
Dsd ภูมิอากาศแบบแห้งแล้งในฤดูร้อนหนาว เฉลี่ยในฤดูร้อนต่ำกว่า 22°C
มีน้อยกว่า 4 เดือนที่อุณหภูมิสูงกว่า -38°C
เฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุด ต่ำกว่า -3°C
Dw ภูมิอากาศแบบแห้งแล้งในฤดูหนาว Dwa ภูมิอากาศแบบแห้งแล้งในฤดูหนาวอบอุ่นชื้น เฉลี่ยในฤดูร้อนสูงกว่า 22°C
มีมากกว่า 4 เดือนที่อุณหภูมิสูงกว่า 10°C
เฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุด อยู่ระหว่าง -3°C ถึง 18°C
Dwb ภูมิอากาศแบบแห้งแล้งในฤดูหนาวอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทร เฉลี่ยในฤดูร้อนต่ำกว่า 22°C
มีมากกว่า 4 เดือนที่อุณหภูมิสูงกว่า 10°C
เฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุด อยู่ระหว่าง -3°C ถึง 18°C
Dwc ภูมิอากาศแบบแห้งแล้งในฤดูหนาวหนาวภาคพื้นสมุทร เฉลี่ยในฤดูร้อนต่ำกว่า 22°C
มีน้อยกว่า 4 เดือนที่อุณหภูมิสูงกว่า 10°C
เฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุด ต่ำกว่า -3°C
Dwd ภูมิอากาศแบบแห้งแล้งในฤดูหนาวหนาว เฉลี่ยในฤดูร้อนต่ำกว่า 22°C
มีน้อยกว่า 4 เดือนที่อุณหภูมิสูงกว่า -38°C
เฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุด ต่ำกว่า -3°C
ภูมิอากาศเขตขั้วโลก
(E)
EF ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง เฉลี่ยในฤดูร้อนอยู่ระหว่าง 0°C ถึง 10°C
ET1 ภูมิอากาศแบบทุนดรา เฉลี่ยในฤดูร้อนอยู่ระหว่าง 0°C ถึง 10°C
1.^ ถ้าในแผนที่มีตัว H แสดงว่าเป็นภูมิอากาศแบบทุนดราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,500 เมตร

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 Peel, M. C. and Finlayson, B. L. and McMahon, T. A. (2007). "Updated world map of the Köppen–Geiger climate classification". Hydrol. Earth Syst. Sci. 11: 1633–1644. doi:10.5194/hess-11-1633-2007. ISSN 1027-5606.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์) (direct: Final Revised Paper)
  2. มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา. 2557. ภูมิศาสตร์กายภาพ. ด่านสุทธาการพิมพ์.
  3. อักษรเจริญทัศน์. ม.ป.ป. World Atlas 1 Geographical Resources of the World. อักษรเจริญทัศน์.