ฮอสเอกซ์พี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก HOSxP)
HOSxP
Hosxp screen.png
ภาพหน้าจอของ HOSxP แสดงการเปิดหลายหน้าจอ พร้อมทั้งแถบเครื่องมือ
ผู้พัฒนาชัยพร สุรเตมีย์กุล
รุ่นล่าสุด3.52.10.5 / 5 ตุลาคม พ.ศ. 2552
ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์
ประเภทแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์
สัญญาอนุญาตGPL
เว็บไซต์hosxp.net

HOSxP (ฮอสเอกซ์พี) เป็น ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน สำหรับสถานพยาบาล สถานีอนามัย และโรงพยาบาล พัฒนาโดยบุคลากรที่อาสาสมัครมาจากหลายโรงพยาบาล มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถนำไปใช้งานได้จริงทั้งในระดับสถานีอนามัย ไปจนถึงโรงพยาบาลศูนย์ โดยเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ในปัจจุบันนี้ HOSxP ได้ถูกใช้ในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับชุมชน , รพท , รพศ.ทั่วประเทศไทยมากกว่า 400 แห่งและมีสถานีอนามัยมากกว่า 100 แห่ง

ประวัติ[แก้]

โครงการ HOSxP ริเริ่มโดย ภก.ชัยพร สุรเตมีย์กุล โดยเป็นโครงการทดลองพัฒนาระบบสารสนเทศใช้เองภายในโรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ป่วย และช่วยลดภาระในการทำรายงานประจำเดือนของฝ่ายต่าง ๆ โครงการเริ่มพัฒนาเมื่อกลางปี พ.ศ. 2542 โดยเริ่มต้นพัฒนา ระบบเวชระเบียน เป็นระบบแรก ตามด้วยระบบผู้ป่วยใน และระบบห้องจ่ายยา หลังจากพัฒนาและแก้ไขได้ประมาณ 1 ปี ก็ได้มีทีมงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมโดย นายแพทย์ไพบูลย์ เพ็ญสุวรรณ ติดต่อดูงาน และทำแผนนำไปใช้ใน 10 โรงพยาบาลชุมชนนำร่อง ในจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน โรงพยาบาลโพชัย โรงพยาบาลหนอกพอก โรงพยาบาลเมยวดี โรงพยาบาลศรีสมเด็จ โรงพยาบาลจังหาร โรงพยาบาลเมืองสรวง โรงพยาบาลปทุมรัตน์ โรงพยาบาลพนมไพร และโรงพยาบาลโพนทราย

หลังจากนั้น 1 ปี ทีมงานจากโรงพยาบาลโพธาราม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 340 เตียง นำทีมโดย นายแพทย์สมบูรณ์ นันทานิช และ ภก.สุชัย อุดมคำ ได้มาติดต่อดูงานและตัดสินใจนำไปใช้ โดยเชิญผู้พัฒนาไปช่วยดูแลและปรับปรุงระบบเดือนละ 1 ครั้งเป็นระยะเวลา 2 ปี และในปี พ.ศ. 2547 นายแพทย์สุเพียว อึ้งวิจารย์ปัญญา ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม ก็ได้ประกาศสนับสนุนให้มีการนำฮอสเอกซ์พีไปใช้ในโรงพยาบาลชุมชนที่ยังไม่มีซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันใช้ หรือมีใช้แต่ไม่รองรับกับระบบการทำงานทั้งหมด เช่น โปรแกรม STAT 2 และได้จัดทำเป็นหนังสือเชิญชวนไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ปัจจุบันได้มีอาสาสมัครจากหลายโรงพยาบาล มาช่วยทดสอบและพัฒนา และมีผู้นำโครงการคือ ชัยพร สุรเตมีย์กุล - ปัจจุบันทำงานใน บริษัทบางกอกเมดิคัลซอฟต์แวร์ จำกัด (ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการ และผู้พัฒนาหลัก)

ที่มาของชื่อ[แก้]

ฮอสเอกซ์พี (HOSxP) เดิมชื่อ KSK-HDBMS แต่เนื่องจากชื่อเดิมเรียกยาก จึงได้ตั้งชื่อใหม่เป็น HOSxP ซึ่งมาจากคำว่า Hospital และ Experience และยังสื่อถึงภาพลักษณ์ของการใช้งานซอฟต์แวร์ ที่ในแต่ละหน้าจอ จะมีธีมที่เหมือนกับใช้งานในวินโดวส์

ความสามารถ[แก้]

 • นำเงื่อนไขการใช้งานของ GNU/GPL เป็นสัญญาอนุญาตการใช้งาน โดยมีสาระสำคัญที่ผู้ใช้งานสามารถนำฮอสเอกซ์พีไปใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และยังสามารถนำรหัสต้นฉบับไปศึกษาได้ด้วย
 • ถูกออกแบบให้ทำงานโดยใช้คำสั่ง SQL ที่เป็นมาตรฐาน จึงสามารถทำงานได้กับ DBMS หลายตัวขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ เช่น MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Interbase/Firebird
 • มีระบบเก็บรูปภาพของผู้ป่วย เพื่อใช้ในการ Identify ผู้ป่วย โดยการเก็บรูปภาพจะใช้กล้อง Webcam และรูปภาพจะถูกแสดงทุกหน้าจอที่มีการดึงข้อมูลผู้ป่วยไปทำงาน
 • มีระบบแสดงรูปทางการแพทย์ โดยได้มีการประยุกต์ใช้ระบบแสดงรูป DICOM เพื่ออำนวยความสะดวกในการอ่าน Film X-Ray หรือรูปภาพทางการแพทย์อื่นๆ
 • รองรับการวาดรูปบาดแผล หรือ รูปแบบอื่นๆ ที่ทำให้แพทย์สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเขียนลงในกระดาษ และถ้าต้องการสามารถพิมพ์ออกมาจัดเก็บไว้ได้ นอกจากนี้ยังรองรับการเก็บภาพของแฟ้มเวชระเบียน เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติเก่าๆ ได้
 • มีระบบการแสดงประวัติของผู้ป่วยผ่าน Web (EMR - Electronic Medication Record) ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติของผู้ป่วยจากระยะไกลได้
 • มีระบบประมวลผลสคริปต์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานแก่ผู้ดูแลระบบ โดยตัวสคริปต์จะใช้ภาษาปาสกาล ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถทำการปรับปรุงแก้ไข สคริปต์ช่วยเหลือ และ สคริปต์รายงาน ต่างๆ ได้เอง
 • มีระบบการเข้าถึงข้อมูลและส่งออกข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น เอ๊กซเซล, ดีเบส, เอกซ์เอมแอล, เฮชทีเอ็มแอล โดยการเข้าถึงข้อมูลจะใช้คำสั่งภาษา SQL
 • มีระบบ Replication ภายในเป็นของตนเอง ซึ่งรองรับการทำ Asynchronous Replication ในแบบ Real time และ Offline
 • มีระบบรายงานที่อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปแก้ไขหรือสร้างใหม่ได้เอง
 • มี เว็บไซต์สำหรับเป็นที่แลกเปลียนหรือแสดงความคิดเห็นและแจ้งปัญหาในการใช้งานที่ซอร์ซฟอร์จ
 • สามารถนำไปพัฒนาต่อได้ โดยผู้พัฒนา ฮอสเอกซ์พี ได้สร้าง Application template ที่เปิดให้ผู้พัฒนาท่านอื่นๆ นำไปพัฒนาเฉพาะระบบงานที่ต้องการและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของ ฮอสเอกซ์พี ได้

รางวัลที่ได้รับ[แก้]

 • Thailand ICT Award 2004 2nd Healthcare Application
 • Thailand ICT Award 2005 1st Healthcare Application
 • Thailand ICT Award 2005 Popular Award

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]