เพลงชาติทิเบต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Gyallu)
Gyallu
กายอลู

เพลงชาติของทิเบต
เนื้อร้องTrijang Rinpoche, 1950
รับไปใช้1950
ตัวอย่างเสียง

เพลงชาติทิเบต (ทิเบต: བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་གླུ།, Bod Rgyal Khab Chen Po'i Rgyal Glu) หรือที่รู้จักในชื่อ "Gyallu" เป็นเพลงชาติของรัฐบาลทิเบตพลัดถิ่น สาธารณรัฐประชาชนจีนสั่งห้ามนำเพลงชาติไปใช้โดยเด็ดขาด โดยเฉพาะในเขตปกครองตนเองทิเบต.[1]เขียนโดย ตรีจัง รินโปเช ในปี 1950

เพลงชาติเพลงแรกของทิเบต ตามคำกล่าวของ Tashi Tsering ซึ่งเขียนโดยนักวิชาการชาวทิเบตในสมัยของดาไลลามะที่ 7 และอยู่ภายใต้การปกครองของ Pholanas ระหว่างปี 1745 ถึง 1746

ประวัติ[แก้]

"Gyallu" เป็นเพลงชาติของรัฐบาลพลัดถิ่นทิเบตและเน้นจุดเด่นที่พระพุทธเจ้า[2]เนื้อร้องประพันธ์โดย ตรีจัง รินโปเช (Trijang Rinpoche) ราวปี 1950 แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าเนื้อร้องนี้ถูกนำไปใช้ครั้งแรกก่อนการรวมทิเบตเข้ากับสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ. 1951 หรือหลังจากดาไลลามะที่ 14 ลี้ภัยไปอินเดียในปี ค.ศ. 1960

ได้มีรายงานเกี่ยวกับเพลงชาติที่เก่าแก่ที่สุด (สันนิษฐานว่า Gyallu) เป็นช่วงปี ค.ศ. 1949 ถึง ค.ศ. 1950 (เมื่อทิเบตกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากการรุกรานของคอมมิวนิสต์จีน) ซึ่งนำเสนอภายใต้การปฏิรูปเพื่อเสริมสร้างความรักชาติในกลุ่มชาวทิเบต รายงานอีกฉบับระบุว่าเพลงสรรเสริญถูกนำเสนอต่อองค์ดาไลลามะที่ 14 ในปี ค.ศ. 1963 ในขณะที่องค์ดาไลลามะที่ 14 ลี้ภัย

ทำนองเพลงชาติมีพื้นฐานมาจากเพลงศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตที่เก่าแก่ทีสุด และเนื้อร้องประพันธ์โดย ตรีจัง รินโปเช เป็นผู้ติวเตอร์ของดาไลลามะ มีการนำไปใช้โดยชาวทิเบตพลัดถิ่นนับตั้งแต่มีการแนะนำให้ใช้เพลงชาติแม้ว่าจะถูกห้ามในทิเบต

เนื้อร้อง[แก้]

Tibetan script[แก้]

เนื้อร้องภาษาทิเบต แปลแบบ Wylie
སྲིད་ཞིའི་ཕན་བདེའི་འདོད་རྒུ་འབྱུང་བའི་གཏེར།

ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུའི་འོད་སྣང་འབར།
བསྟན་འགྲོའི་ནོར་འཛིན་རྒྱ་ཆེར་སྐྱོང་བའི་མགོན།
འཕྲིན་ལས་ཀྱི་རོལ་མཚོ་རྒྱས།
རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་པས་ཕྱོགས་ཀུན་བྱམས་བརྩེས་སྐྱོང།
གནམ་བསྐོས་དགའ་བ་བརྒྱ་ལྡན་དབུ་འཕང་དགུང་ལ་རེག
ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞིའི་མངའ་ཐང་རྒྱས།
བོད་ལྗོངས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཁྱོན་ལ་བདེ་སྐྱིད་རྫོགས་ལྡན་གསར་པས་ཁྱབ།
ཆོས་སྲིད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་དར།
ཐུབ་བསྟན་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པས་འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་ སྐྱེ་རྒུ་ཞི་བདེའི་དཔལ་ལ་སྦྱོར།
བོད་ལྗོངས་བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་ཉི་འོད་ཀྱིས།
བཀྲ་ཤིས་འོད་སྣང་འབུམ་དུ་འཕྲོ་བའི་གཟིས།
ནག་ཕྱོགས་མུན་པའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག།

srid zhi'i phan bde'i 'dod rgu 'byung ba'i gter

thub bstan bsam 'phel nor bu'i 'od snang 'bar

bstan 'gro'i nor 'dzin rgya cher skyong ba'i mgon

'phrin las kyi rol mtsho rgyas

rdo rje'i khams su brtan pas phyogs kun byams brtses skyong

gnam bskos dga' ba brgya ldan dbu 'phang dgung la reg

phun tshogs sde bzhi'i mnga' thang rgyas

bod ljongs chol kha gsum gyi khyon la bde skyid rdzogs ldan gsar pas khyab

chos srid kyi dpal yon dar

thub bstan phyogs bcur rgyas pas 'dzam gling yangs pa'i skye rgu zhi bde'i dpal la sbyor

bod ljongs bstan 'gro'i dge mtshan nyi 'od kyis

bkra shis 'od snang 'bum du 'phro ba'i gzis

nag phyogs mun pa'i g.yul las rgyal gyur cig

Transcription คำแปล แปลโดยความหมาย
Si Zhi Phen De Dö Gu Jungwae Ter

Thubten Samphel Norbue Onang Bar.

Tendroe Nordzin Gyache Kyongwae Gön,

Trinley Kyi Rol Tsö Gye,

Dorje Khamsu Ten Pey,

Chogkün Jham Tse Kyong,

Namkö Gawa Gyaden,

ü-Phang Gung la Regh

Phutsong Dezhii Nga-Thang Gye

Bhod Jong Chul Kha,

Sum Gyi Khyön La

Dekyi Dzogden Sarpe Khyap.

Chösi Kyi Pel Yon Dhar

Thubten Chog Chur Gyepe

Dzamling Yangpae Kyegu

Zhidae Pel La Jör.

Bhöd Jong Tendrö Getzen Nyi-ö-Kyi

Trashi O-Nang Bumdutrowae Zi,

Nag Chog Munpae Yul Ley,

Gyal Gyur Chig.

พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนให้แสงเรืองรอง

หีบสมบัติแห่งความหวัง ทั้งปลื้มปิติและคุณประโยชน์

ทั้งชีวิตฆารวาสและการหลุดพ้น

พระภิกษุทั้งหลาย ผู้ทรงอานุภาพแห่งสัจธรรมและสรรพสัตว์ทั้งหลาย

หล่อเหลี้ยงพวกเขาอย่างมหาศาล

ขอให้ผลแห่งกรรมของท่านเต็มเปี่ยม

จงยืนหยัดมั่งคั่ง แข็งแกร่งดุจเพชร รักษาทุกทางด้วยความเมตตาและความรัก

เหนือนศีรษะของเราอยู่ภายใต้กฎของพระเจ้าตรัสได้กำหนดไว้

กอรปกับด้วยคุณประโยชน์ร้อยประการและให้อำนาจมากขึ้น

อันเป็นมงคลสี่ประการ

ขอให้ความสุข ความเจริญในยุคใหม่

ทั่วสามจังหวัดในทิเบต

และสริมงคลแผ่ขยายการปกครองทางศาสนาและฆราวาส

โดยพระพุทธองค์ทรงเผยแผ่ไปในทิศทั้งสิบ

ขอให้ทุกท่านทั่วโลก

ด้วยความเบิกบานไปกับสิริมงคลแห่งความปลื้มปิติและความสุข

จงปฏิเสธการต่อสู้ด้วยกำลัง

ขอให้แสงตะวัรอันเป็นมงคลแห่งคำสอน และสรรพสัตว์ทั้งหลายของทิเบตแกับความรุ่งเรืองนับไม่ถ้วน

จงมีชัยเสมอ

แหล่งที่มาของความมั่นคงทางโลก ทางวิญญาณแห่งปีติและผลประโยชน์

อัญมณีแห่งพระพุทธวจนะแห่งธรรม ฉายแสงอันเจิดจรัส

ผู้ทรงปกปักรักษาพระธรรม และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

โดยการกระทำของท่านแผ่อิทธิพลของเขาออกไปเหมือนมหาสมุทร

โดยธรรมชาติ อวัชระอันเป็นนิรันดร์

ความเมตตาและความรักของพระองค์แผ่ขยายไปสู่ทุกหกแห่ง

ขอให้รัฐบาลของกาวา กายาเด็น ได้รับการแต่งตั้งจากสวรรค์บรรลุความรุ่งโรจน์

และเพิ่มอิทธิพลและความเจริญรุ่งเรื่องงอกงาม

ขอให้ยุคทองแห่งความสุขและความปลื้มปิติแผ่ขยายไปทั่วภูมิภาคอีกครั้ง

และขอให้ความรุ่งโรขน์ทางโลกลแจิตวิญญาณของตนเปล่างประกายอีกครั้ง

พระพูทธองค์ทรงเผยแผ่ไปทั่วทิศทั่วแดนทั้งสิบและนำสรรพสัตว์ในจักรวาลไปสู่สันติสุขอันรุ่งโรจน์

ขอให้ดวงอามิตย์ฝานวิญญาณแห่งศรัทธาและผู้คนในทิเบตเปล่งรัศมีอันเป็นมงคลนับไม่ถ้วน

ขจัดความขัดแย้งด้วยวคามมืดอย่างมีชัย

อ้างอิง[แก้]

  1. "Oops: China State Media Website Plays Banned Tibetan National Anthem". VOA. 6 November 2013.
  2. Tibet - nationalanthems.info

แหล่งข้อมูล[แก้]