ข้ามไปเนื้อหา

ATC รหัส G02

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ส่วนของ ระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)

G ระบบสืบพันธุ์-ปัสสาวะและฮอร์โมนเพศ (Genito-urinary system and sex hormones)

G02AB Ergot alkaloids

[แก้]
G02AB01 Methylergometrine
G02AB02 Ergot alkaloids
G02AB03 Ergometrine

G02AC Ergot alkaloids and oxytocin including analogues, in combination

[แก้]
G02AC01 Methylergometrine and oxytocin
G02AD01 Dinoprost
G02AD02 Dinoprostone
G02AD03 Gemeprost
G02AD04 Carboprost
G02AD05 Sulprostone

G02AX Other oxytocics

[แก้]

G02B Contraceptives for topical use

[แก้]
G02BA01 Plastic IUD
G02BA02 Plastic IUD with copper
G02BA03 Plastic IUD with progestogen

G02BB Intravaginal contraceptives

[แก้]
G02BB01 Vaginal ring with progestogen and estrogen


G02C Other gynecologicals

[แก้]

G02CA Sympathomimetics, labour repressants

[แก้]
G02CA01 Ritodrine
G02CA02 Buphenine
G02CA03 Fenoterol

G02CB Prolactin inhibitors

[แก้]
G02CB01 Bromocriptine
G02CB02 Lisuride
G02CB03 Cabergoline
G02CB04 Quinagolide
G02CB05 Metergoline

G02CC Anti-inflammatory products for vaginal administration

[แก้]
G02CC01 Ibuprofen
G02CC02 Naproxen
G02CC03 Benzydamine
G02CC04 Flunoxaprofen

G02CX Other gynecologicals

[แก้]
G02CX01 Atosiban