A3

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

A3 อาจหมายถึง

  • A3 - ขนาดของกระดาษตามมาตรฐาน ISO 216 ที่มีขนาดด้านหนึ่ง 29.7 เซนติเมตร และอีกด้านหนึ่ง 42.0 เซนติเมตร หรือมีขนาดใหญ่กว่า A4 อีก 1 เท่าตัว
  • A3 - โน้ตดนตรีที่ A ต่ำกว่า Middle C
  • A3 - จรวดสงครามของประเทศเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
  • เอาดี้ A3 - รุ่นรถของเอาดี้
  • A3 - เกมเอสาม (A3) เป็นเกมออนไลน์ประเภท 3D MMORPG ชื่อ A3 ย่อมาจาก Art Alive Attraction.