226 Weringia

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย
226 Weringia
ลักษณะของวงโคจร
จุดเริ่มยุค 30 January, 2005 (JD 2453400.5)
ระยะจุดไกล
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
488.585 จิกะเมตร (3.266 หน่วยดาราศาสตร์)
ระยะจุดใกล้
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
322.451 จิกะเมตร (2.155 หน่วยดาราศาสตร์)
กึ่งแกนเอก: 405.518 จิกะเมตร (2.711 หน่วยดาราศาสตร์)
ความเยื้องศูนย์กลาง: 0.205
คาบดาราคติ: 1630.109 วัน (4.46 ปีจูเลียน)
อัตราเร็วเฉลี่ย
ในวงโคจร
:
18.09 กม./วินาที
อนอมัลลีเฉลี่ย: 169.798°
ความเอียง: 15.924°
ลองจิจูด
ของจุดโหนดขึ้น
:
135.188°
ระยะมุมจุด
ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
152.672°

226 Weringia เป็นดาวเคราะห์น้อยในแถบดาวเคราะห์น้อย

อ้างอิง[แก้]