144 Vibilia

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย
144 Vibilia
ลักษณะของวงโคจร[1]
จุดเริ่มยุค December 31, 2006 (JD 2454100.5)
ระยะจุดไกล
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
490.632 จิกะเมตร (3.280 หน่วยดาราศาสตร์)
ระยะจุดใกล้
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
303.539 จิกะเมตร (2.029 หน่วยดาราศาสตร์)
กึ่งแกนเอก: 397.086 จิกะเมตร (2.654 หน่วยดาราศาสตร์)
ความเยื้องศูนย์กลาง: 0.236
คาบดาราคติ: 1579.562 วัน (4.32 ปีจูเลียน)
อัตราเร็วเฉลี่ย
ในวงโคจร
:
18.03 กม./วินาที
อนอมัลลีเฉลี่ย: 62.957°
ความเอียง: 4.808°
ลองจิจูด
ของจุดโหนดขึ้น
:
76.487°
ระยะมุมจุด
ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
293.646°

144 Vibilia เป็นดาวเคราะห์น้อยในแถบดาวเคราะห์น้อย

อ้างอิง[แก้]

แม่แบบ:รายชื่อดาวเคราะห์น้อย/101-200