ข้ามไปเนื้อหา

ไอโซโทปของแฟรนเซียม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แฟรนเซียม (Fr) ไม่มีไอโซโทปที่เสถียรทำให้มวลอะตอมของแฟรนเซียมไม่มีค่าที่คงตัว ไอโซโทปของแฟรนเซียมที่เสถียรที่สุดคือ 223Fr ด้วยครึ่งชีวิต 22 นาที ซึ่งไอโซโทปนี้ได้จากการสลายตัวของ 235U ส่วนไอโซโทปธรรมชาติอื่นๆ คือ 221Fr

ตาราง

[แก้]
สัญลักษณ์
นิวไคลด์
ชื่อ
ดั้งเดิม
Z(p) N(n)  
มวลของไอโซโทป (u)
 
ครึ่งชีวิต รูปแบบ
การสลายตัว(s)[1][n 1]
ไอโซโทป
ลูกสาว(s)
nuclear
spin
representative
isotopic
composition
(mole fraction)
range of natural
variation
(mole fraction)
พลังงานกระตุ้น
199Fr 87 112 199.00726(4) 16(7) ms 1/2+#
200Fr 87 113 200.00657(8) 24(10) ms α 196At 3+#
200mFr 60(110) keV 650(210) ms α 196At 10-#
IT (rare) 200Fr
201Fr 87 114 201.00386(8) 67(3) ms α (99%) 197At (9/2-)
β+ (1%) 201Rn
202Fr 87 115 202.00337(5) 290(30) ms α (97%) 198At (3+)
β+ (3%) 202Rn
202mFr 330(90)# keV 340(40) ms α (97%) 198At (10-)
β+ (3%) 202Rn
203Fr 87 116 203.000925(17) 0.55(2) s α (95%) 199At (9/2-)#
β+ (5%) 203Rn
204Fr 87 117 204.000653(26) 1.7(3) s α (96%) 200At (3+)
β+ (4%) 204Rn
204m1Fr 50(4) keV 2.6(3) s α (90%) 200At (7+)
β+ (10%) 204Rn
204m2Fr 326(4) keV 1.7(6) s (10-)
205Fr 87 118 204.998594(8) 3.80(3) s α (99%) 201At (9/2-)
β+ (1%) 205Rn
206Fr 87 119 205.99867(3) ~16 s β+ (58%) 206Rn (2+,3+)
α (42%) 202At
206m1Fr 190(40) keV 15.9(1) s (7+)
206m2Fr 730(40) keV 700(100) ms (10-)
207Fr 87 120 206.99695(5) 14.8(1) s α (95%) 203At 9/2-
β+ (5%) 207Rn
208Fr 87 121 207.99714(5) 59.1(3) s α (90%) 204At 7+
β+ (10%) 208Rn
209Fr 87 122 208.995954(16) 50.0(3) s α (89%) 205At 9/2-
β+ (11%) 209Rn
210Fr 87 123 209.996408(24) 3.18(6) min α (60%) 206At 6+
β+ (40%) 210Rn
211Fr 87 124 210.995537(23) 3.10(2) min α (80%) 207At 9/2-
β+ (20%) 211Rn
212Fr 87 125 211.996202(28) 20.0(6) min β+ (57%) 212Rn 5+
α (43%) 208At
213Fr 87 126 212.996189(8) 34.6(3) s α (99.45%) 209At 9/2-
β+ (.55%) 213Rn
214Fr 87 127 213.998971(9) 5.0(2) ms α 210At (1-)
214m1Fr 123(6) keV 3.35(5) ms α 210At (8-)
214m2Fr 638(6) keV 103(4) ns (11+)
214m3Fr 6477+Y keV 108(7) ns (33+)
215Fr 87 128 215.000341(8) 86(5) ns α 211At 9/2-
216Fr 87 129 216.003198(15) 0.70(2) µs α 212At (1-)
β+ (2×10−7%) 216Rn
217Fr 87 130 217.004632(7) 16.8(19) µs α 213At 9/2-
218Fr 87 131 218.007578(5) 1.0(6) ms α 214At 1-
218m1Fr 86(4) keV 22.0(5) ms α 214At
IT (rare) 218Fr
218m2Fr 200(150)# keV high
219Fr 87 132 219.009252(8) 20(2) ms α 215At 9/2-
220Fr 87 133 220.012327(4) 27.4(3) s α (99.65%) 216At 1+
β- (.35%) 220Ra
221Fr 87 134 221.014255(5) 4.9(2) min α (99.9%) 217At 5/2- Trace[n 2]
β- (.1%) 221Ra
CD (8.79×−11%) 207Tl
14C
222Fr 87 135 222.017552(23) 14.2(3) min β- 222Ra 2-
223Fr แอกทิเนียม K 87 136 223.0197359(26) 22.00(7) min β- (99.99%) 223Ra 3/2(-) Trace[n 3]
α (.006%) 219At
224Fr 87 137 224.02325(5) 3.33(10) min β- 224Ra 1-
225Fr 87 138 225.02557(3) 4.0(2) min β- 225Ra 3/2-
226Fr 87 139 226.02939(11) 49(1) s β- 226Ra 1-
227Fr 87 140 227.03184(11) 2.47(3) min β- 227Ra 1/2+
228Fr 87 141 228.03573(22)# 38(1) s β- 228Ra 2-
229Fr 87 142 229.03845(4) 50.2(4) s β- 229Ra (1/2+)#
230Fr 87 143 230.04251(48)# 19.1(5) s β- 230Ra
231Fr 87 144 231.04544(50)# 17.6(6) s β- 231Ra (1/2+)#
232Fr 87 145 232.04977(69)# 5(1) s β- 232Ra
  1. Abbreviations:
    CD: Cluster decay
    IT: Isomeric transition
  2. Intermediate decay product of 237Np
  3. Intermediate decay product of 235U

รายการอ้างอิง

[แก้]
ไอโซโทปของเรดอน ไอโซโทปของแฟรนเซียม ไอโซโทปของเรเดียม
ตารางไอโซโทป