ฉบับร่าง:ไอยคุปต์วิทยา

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  (เปลี่ยนทางจาก ไอยคุปต์วิทยา)
  แผนที่อียิปต์โบราณ ซึ่งทำขึ้นในปี 1794 โดยฌ็อง-บาติสต์ บูร์จีญง ด็องวีล ซึ่งกลายเป็นแผนที่ซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายในปี 1809–1829

  ไอยคุปต์วิทยา (อังกฤษ: Egyptology) เป็นวิชาว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับอียิปต์โบราณ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ภาษา วรณกรรม ศาสนา สถาปัตยกรรม และศิลปะ ซึ่งอยู่ในช่วงห้าพันปีก่อนคริสตกาลจนถึงคริสต์ศตวรรษที่สี่ ในทวีปยุโรปโดยเฉพาะยุโรปภาคพื้นทวีปมักถือว่าไอยคุปต์วิทยาเป็นนิรุกติศาสตร์แขนงหนึ่ง แต่ในทวีปอเมริกามักถือว่าเป็นสาขาหนึ่งของโบราณคดี

  นักไอยคุปต์วิทยาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอาทิ ฌ็อง-ฟร็องซัว ช็องปอลียง, ฮาเวิร์ด คาร์เตอร์ , ซะฮี ฮะวัส

  หมวดหมู่:บูรพคดีศึกษา หมวดหมู่:แอฟริกาศึกษา หมวดหมู่:อียิปต์โบราณ