ไร่ใหญ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ที่ดินเป็นที่เพาะปลูก หรือไร่ใหญ่, สวนใหญ่ (อังกฤษ: plantation) เป็นป่าปลูก ไร่นาหรือที่ดินซึ่งปลูกพืชผลไว้ขาย โดยมักขายในตลาดห่างไกลไม่ใช่การบริโภคท้องถิ่น คำว่า "ไร่ใหญ่" นี้ไม่เป็นทางการและไม่มีนิยามชัดเจน ที่ปลูกพืชขนาดใหญ่ก็เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์

พืชที่ปลูกในไร่ใหญ่มีพืชโตเร็ว (มักเป็นพืชพวกสน) ฝ้าย กาแฟ ยาสูบ อ้อย ป่านศรนารายณ์ (sisal) พืชที่เมล็ดให้น้ำมันบางชนิด (ที่เด่น คือ ปาล์มน้ำมัน) และต้นยาง คำว่า "ไร่ใหญ่" ปกติไม่ใช้เรียกสวนผลไม้ขนาดใหญ่ (ยกเว้นไร่ใหญ่กล้วย) แต่รวมไร่ใหญ่ที่ปลูกต้นไม้เพื่อเอาไม้ ไร่ใหญ่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เสมอและไม่รวมป่าพืชชนิดเดียวที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เนื่องจากไร่ใหญ่มีขนาดใหญ่ จึงมักได้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด