ไฟล์:Natural logo gif.gif

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ดูภาพที่มีความละเอียดสูงกว่า(540 × 617 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 68 กิโลไบต์, ชนิดไมม์: image/gif)

คำอธิบายภาพ ตราราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีฐานะเป็นตราราชการ กำหนดอยู่ในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายตราราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 209) ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนที่ 11ง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 หน้า 7
แหล่งที่มา http://phayao.mnre.go.th/main.php?filename=index
วันที่สร้างสรรค์ ภาพนี้ไม่ได้ระบุวันที่ถ่ายภาพหรือวันที่ภาพสร้างขึ้น ข้อมูลของภาพอาจดูได้จากข้อมูลเกี่ยวกับภาพ (เอกซิฟ) ในส่วนล่าง

ความหมาย[แก้]

1. รูปทรงของสัญลักษณ์ที่เป็นโล่

หมายถึง การปกป้อง การป้องกัน ซึ่งในหลายประเทศนิยมใช้รูปทรงโล่ แทนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2. ต้นโพธิ์ และแผ่นดิน

ต้นโพธิ์ หมายถึง ต้นไม้ หรือ โพธิ์ทองของชาวไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่เรายึดมั่น
ใบไม้ หมายถึง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลมนุษย์เพราะมีการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) รวมทั้งเป็นปุ๋ยที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตในโลกด้วย
แผ่นดิน หมายถึง ความเชื่อมต่อระหว่างต้นไม้ที่ต้องพึ่งพาดิน ดินต้องได้รับปุ๋ยจากต้นไม้
ภาพนี้เป็นตัวแทนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) กรมป่าไม้ (ปม.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) และกรมทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด คือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) และกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)

3. ช้าง 2 เชือก

เป็น ช้างเพศเมีย (แม่) และลูกช้าง หมายถึง สัตว์ป่า ความเข้มแข็ง การดำรงพันธุ์ ความเมตตาของแม่ที่มีต่อลูก ลูกช้างเป็นช้างเผือก หมายถึง ความเป็นพิเศษ เป็นตัวแทน อส. โดยเฉพาะเรื่องของสัตว์ป่า อ.อ.ป. (เรื่อง คชบาล) และองค์การสวนสัตว์ (อสส.)

4. ปลาโลมา

หมายถึง มีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม (adaptation) วิวัฒนาการ (evolution) เฉลียวฉลาด ปลาโลมา ทะเล ชายฝั่ง และ หาดทราย แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) ในส่วนของอุทยานแห่งชาติทางทะเล สำหรับคลื่นน้ำจืด แทน กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) และองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)

5. พระอาทิตย์

หมายถึง ผู้ก่อให้เกิดธรรมชาติและทุกสรรพสิ่ง เป็นอำนาจ พลังงาน ที่สะอาดและบริสุทธิ์ (Clean Development Mechanism) และสิ่งแวดล้อม จึงเป็นตัวแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

6. เพชร

หมายถึง ความแข็งแกร่ง ความมีค่า สะอาด บริสุทธิ์ เป็นแร่ชนิดหนึ่งแทนกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)

7. หยดน้ำ

หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แทนกรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.)

8. ลายไทย

หมายถึง ความเป็นไทย

9. มณฑป

แสดงถึง ความเป็นไทย ปลายแหลม หมายถึง ความแหลมคม สามารถทะลุทะลวงปัญหาได้

10. ลูกโลก

เป็นโลกใบเดียวกันแต่มี 2 ด้าน ด้านตะวันออก (ประเทศไทย) และด้านตะวันตก ลูกโลกทั้ง 2 ด้าน มีไม้ค้ำ หมายถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทั้งโลก และประเทศไทยค้ำจุนโลกใบนี้ไว้ทั้งโลก โลกมีสีฟ้า หมายถึงสิ่งแวดล้อม ที่สะอาดและบริสุทธิ์

11. ผ้าคลุมโล่

หมายถึง การปกป้องโลก เสมือนบรรยากาศปกคลุมโลก

12. สีเขียว

หมายถึง สิ่งแวดล้อม

การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์[แก้]

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน18:09, 23 ธันวาคม 2557รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 18:09, 23 ธันวาคม 2557540 × 617 (68 กิโลไบต์)Phattaradech (คุย | มีส่วนร่วม)http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fphayao.mnre.go.th%2Fmain.php%3Ffilename%3Dindex&ei=FU2ZVL2QHoyWuATYyoLQCQ&bvm=bv.82001339,d.c2E&psig=AFQjCNEzzslpx7JfkoLzo2MbvJdGW1XuZQ&ust=...
  • คุณไม่สามารถบันทึกทับไฟล์นี้

หน้าต่อไปนี้ โยงมาที่ภาพนี้: