ไฟล์:พระราชนัดดาในรัชกาลที่ 5 - 2481.jpg

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ดูภาพที่มีความละเอียดสูงกว่า(2,498 × 1,028 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 368 กิโลไบต์, ชนิดไมม์: image/jpeg)

คำอธิบายโดยย่อ[แก้]

คำอธิบายภาพ ภาพหมู่พระราชนัดดาในรัชกาลที่ 5 ฉายเมื่อ พ.ศ. 2481 เมื่อครั้งสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา และ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุยเดช เสด็จฯ นิวัติพระนคร
แหล่งที่มา สแกนจากหนังสือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 4, พ.ศ. 2548. 136 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-746-7
วันที่สร้างสรรค์ พ.ศ. 2481
ผู้สร้างสรรค์ ภาพเก่า หมดลิขสิทธิ์

จากซ้าย-ขวา แถวหลัง-หน้า

แถวที่ 6 - หม่อมเจ้าจีรินันทน์ กิติยากร - หม่อมเจ้าสนิทประยูรศักดิ์ รังสิต - หม่อมเจ้าวิกรมสุรสีห์ ประวิตร - หม่อมเจ้าจิตร์ปรีดี ประวิตร - หม่อมเจ้าโกลิต กิติยากร - หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร - หม่อมเจ้าขจรจิรพันธ์ จิรประวัติ - หม่อมเจ้ากวีวิศิษฏ์ ประวิตร - หม่อมเจ้าสีหวิลาศ ประวิตร - หม่อมเจ้าเผ่าเพ็ญพัฒน์ เพ็ญพัฒน์ - หม่อมเจ้าเพลิงนภดล รพีพัฒน์ - หม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัสดิ์ สุริยง - หม่อมเจ้าสุริยทัตรังสรรค์ สุริยง - พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร
แถวที่ 5 - หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร - หม่อมเจ้าสมาคม กิติยากร - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล - หม่อมเจ้าถกลไกรวัล รพีพัฒน์ - หม่อมเจ้าขจรจบกิติคุณ กิติยากร - หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์ - หม่อมเจ้าทรงวุฒิไชย วุฒิไชย - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ - หม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภ วุฒิไชย - หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์ - หม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์ กิติยากร - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ - หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์ - หม่อมเจ้ารุจยากร อาภากร - หม่อมเจ้านิทัศนาธร จิรประวัติ
แถวที่ 4 - หม่อมเจ้าจารุลักษณ์กัลยาณี รังสิต - หม่อมเจ้าสุวภาพเพราพรรณ วุฒิไชย - หม่อมเจ้าพรรณเพ็ญแข เพ็ญพัฒน์ - หม่อมเจ้านิวาศสวัสดี จิรประวัติ - หม่อมเจ้าฉัตรสุดา ฉัตรไชย - หม่อมเจ้าภัทรลดา ฉัตรไชย - พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร - หม่อมเจ้ารำไพศรีสอางค์ รพีพัฒน์ - หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร - หม่อมเจ้าดำแคงฤทธิ์ รพีพัฒน์ - หม่อมเจ้าประสบศรี จิรประวัติ
แถวที่ 3 - หม่อมเจ้ากนิษฐากุมารี ประวิตร - หม่อมเจ้ากิตติปียา กิติยากร - หม่อมเจ้าวินิตา กิติยากร - หม่อมเจ้าสุรีย์ประภา รพีพัฒน์ - หม่อมเจ้าเริงจิตร์แจรง อาภากร - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษ์วิจิตร - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรกานต์มณี - หม่อมเจ้าคันธรสรังษี รพีพัฒน์ - หม่อมเจ้าดวงทิพย์โชติแจ้งหล้า รพีพัฒน์ - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน - หม่อมเจ้าพิบูลย์เบ็ญจางค์ กิติยากร - หม่อมเจ้าจีริกา กิติยากร - หม่อมเจ้าสุวรรณากุมารี สุริยง - หม่อมเจ้ากิติมตี กิติยากร
แถวที่ 2 - พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง - หม่อมเจ้าศิริมาบังอร อาภากร - หม่อมเจ้าวิมลปัทมราช จิรประวัติ - หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพ รพีพัฒน์ - พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช (สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุยเดช) - พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล (สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล) - พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา (สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา) - หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ กิติยากร - หม่อมเจ้าสวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร - หม่อมเจ้าสุริยนันทนา สุริยง - พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา
แถวที่ 1 - หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรไชย - หม่อมเจ้าสุรฉัตร ฉัตรไชย - หม่อมเจ้าหิรัญฉัตร ฉัตรไชย - หม่อมเจ้าเฟื่องฉัตร ฉัตรไชย - หม่อมเจ้าพิบุลฉัตร ฉัตรไชย

สัญญาอนุญาต[แก้]

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน20:14, 15 พฤศจิกายน 2551รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 20:14, 15 พฤศจิกายน 25512,498 × 1,028 (368 กิโลไบต์)2T (คุย | ส่วนร่วม){{freeimage | คำอธิบายภาพ = พระราชนัดดาในรัชกาลที่ 5 ฉายเมื่อ พ.ศ. 2481 | แหล่งที่มา = สแกนจากหนังสือ {{user:2T/ref/จ�

หน้าต่อไปนี้ โยงมาที่ภาพนี้:

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพ