ข้ามไปเนื้อหา

ไพโรฟิลไลต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไพโรฟิลไลต์

ไพโรฟิลไลต์ (อังกฤษ: pyrophyllite) เป็นฟิลโลซิลิเกตอะลูมิเนียมคล้ายกับทัลก์ มีสูตรทางเคมีคือ Al2(Si4O10)(OH)2 หรือ Al2O3, 4 SiO2, H2O ที่มาของชื่อประกอบด้วยคำภาษากรีกสองคำ คือ pyros ('ไฟ') และ phullon ('ใบไม้') เมื่อวิเคราะห์พบว่าประกอบด้วย Al2O3 (28.3%), SiO2 (66.7%), H2O (5%) อาจมีสิ่งเจือปนเป็น MgO, FeO, Fe2O3, CaO, Na2O, K2O และไทเทเนียมออกไซด์