ไพรัช ธัชยพงษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

ศาสตราจารย์ ไพรัช ธัชยพงษ์ (7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 — ) เป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ผู้บุกเบิกการจัดตั้งสถาบันวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับผู้บุกเบิกท่านอื่นๆ และทำให้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีแบบแผนเป็นระบบ ปัจจุบันยังเป็นกรรมการอิสระในธนาคารกสิกรไทยอีกด้วย[1]

ประวัติ[แก้]

ศ.ไพรัช ธัชยพงษ์ หรือ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เกิดที่จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลไทยไปศึกษาและจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากอิมพีเรียล คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน และปริญญาเอกด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร

การรับราชการ[แก้]

เริ่มรับราชการในปี 2518 เป็นอาจารย์สอนหนังสือและทำวิจัยที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากลกว่า 30 เรื่องใน Proceedings of the IEEE และ IEEE Transactions/Journals

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 10 เมื่ออายุ 39 ปี และระดับ 11 เมื่ออายุ 40 ปีเศษ และดำรงตำแหน่งอธิการบดี 2 สมัยติดต่อกัน ขณะเดียวกัน ก็ได้ไปช่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ซึ่งปัจจุบันสังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเป็นผู้อำนวยการคนแรกของเนคเทค ต่อมาเลื่อนขึ้นเป็นผู้อำนวยการ สวทช. จนครบวาระ 2 สมัย ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษียณอายุราชการเมื่อกันยายน พ.ศ. 2548 แต่ยังทำงานด้านวิจัยและพัฒนา เป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพิเศษของ สวทช. และดำรงตำแหน่งเป็นภาคีสมาชิก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน[2]

รางวัล[แก้]

ดร. ไพรัช ได้รับรางวัลที่สำคัญ ได้แก่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ[แก้]

ในช่วงระยะ พ.ศ. 2538 - 2540 ศ.ดร.ไพรัช ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ทำหน้าที่พัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ และริเริ่มโครงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติหลายโครงการ จนประสบความสำเร็จ รวมทั้งการจัดกระบวนการระดับชาติในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ค.ศ. 2000

อ้างอิง[แก้]