ไบคิวโพลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไบคิวโพลา หรือ คิวโพลาคู่ (อังกฤษ: bicupola, พหูพจน์: bicupolae) หมายถึงทรงหลายหน้า (polyhedron) ที่สร้างจากการประกบฐานของคิวโพลา (cupola) สองอันเข้าด้วยกัน ไบคิวโพลามี 2 รูปแบบเนื่องจากหน้าด้านข้างของคิวโพลาเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสลับกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หากหน้าชนิดเดียวกันสัมผัสกันจะเรียกว่า ออร์โทไบคิวโพลา (orthobicupola) และหากหน้าสามเหลี่ยมสัมผัสกับหน้าสี่เหลี่ยมจะเรียกว่า ไจโรไบคิวโพลา (gyrobicupola)

ประเภท[แก้]

ออร์โทไบคิวโพลา[แก้]

ออร์โทไบคิวโพลาสามเหลี่ยม (Triangular orthobicupola) (J27)
รูปสามเหลี่ยม 8 หน้า รูปสี่เหลี่ยม 6 หน้า
ออร์โทไบคิวโพลาสี่เหลี่ยม (square orthobicupola) (J28)
รูปสามเหลี่ยม 8 หน้า รูปสี่เหลี่ยม 10 หน้า
ออร์โทไบคิวโพลาห้าเหลี่ยม (pentagonal orthobicupola) (J30)
รูปสามเหลี่ยม 10 หน้า รูปสี่เหลี่ยม 10 หน้า รูปห้าเหลี่ยม 2 หน้า
ออร์โทไบคิวโพลา n เหลี่ยม (n-gonal orthobicupola)
รูปสามเหลี่ยม n หน้า รูปสี่เหลี่ยม n หน้า รูป n เหลี่ยม 2 หน้า

ไจโรไบคิวโพลา[แก้]

ไจโรไบแฟสติเจียม (gyrobifastigium) (J26) สามารถจัดได้เป็น ไจโรไบคิวโพลาสองเหลี่ยม (digonal gyrobicupola)
ไจโรไบคิวโพลาสามเหลี่ยม (triangular gyrobicupola)
หรือ คิวบอกทาฮีดรอน (cuboctahedron) (ทรงตันอาร์คิมิดีส)
รูปสามเหลี่ยม 8 หน้า รูปสี่เหลี่ยม 6 หน้า
ไจโรไบคิวโพลาสี่เหลี่ยม (square gyrobicupola) (J29)
รูปสามเหลี่ยม 8 หน้า รูปสี่เหลี่ยม 10 หน้า
ไจโรไบคิวโพลาห้าเหลี่ยม (pentagonal gyrobicupola) (J31)
รูปสามเหลี่ยม 10 หน้า รูปสี่เหลี่ยม 10 หน้า รูปห้าเหลี่ยม 2 หน้า
ไจโรไบคิวโพลา n เหลี่ยม (n-gonal gyrobicupola)
รูปสามเหลี่ยม n หน้า รูปสี่เหลี่ยม n หน้า รูป n เหลี่ยม 2 หน้า