ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:TU)
ก่อตั้ง17 มีนาคม พ.ศ. 2531 (34 ปี)
สำนักงานใหญ่อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น M เลขที่ 979/12 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร[1]
ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋อง ปลาเส้น ปลาแผ่น ปลาหมึกแผ่น ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน เบเกอรี่ และกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมว [2]
เว็บไซต์http://www.thaiuniongroup.com

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:TU) [3] บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง โดยเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ 2531 และบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบันบริษัทเป็นผลิตทูน่ากระป๋องที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลโดยมียี่ห้อชั้นนำระดับโลก โดยมีฐานการผลิตที่ประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส โปรตุเกส ปาปัวนิวกินี เซเซลส์ และกานา [4]

ประวัติ[แก้]

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เริ่มก่อตั้งในปี 2520 ภายใต้ชื่อบริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง จากนั้น บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2531 โดยครั้งแรกได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท เอเซี่ยน แปซิฟิค ไทยทูน่า จำกัด ขึ้นก่อนเพื่อประกอบกิจการผลิตและนำเข้าส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง รวมถึงแปรสภาพผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ต่อมาในเดือนตุลาคม 2531 จึงได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด

ในปี 2535 บริษัทได้ก่อสร้างห้องเย็นเพิ่มเติม พร้อมกับการเข้าร่วมลงทุนจากบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรายใหญ่ ในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ฮาโกโรโม่ ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้าและผู้จำหน่ายของบริษัท ต่อมาบริษัทได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน พร้อมทั้งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2537

การประกอบธุรกิจ[แก้]

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง เพื่อส่งออกต่างประเทศ ปัจจุบันโรงงานของบริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ณ 28 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทเข้าลงทุนในบริษัทย่อย รวม 22 แห่ง ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศ 14 แห่งและต่างประเทศ 8 แห่ง ครอบคลุมธุรกิจด้านอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่าง เช่น อาหารบรรจุกระป๋อง อาหารแช่แข็ง และอาหารว่างประเภทต่างๆ โดยเน้นอาหารทะเลเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ได้ขยายเข้าสู่การดำเนินงานในรูปธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ ธุรกิจตลาดภายในประเทศ ธุรกิจอาหารสัตว์ พัฒนาสายพันธุ์กุ้งเพื่อจำหน่าย ธุรกิจโรงเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้ง และฟาร์มเลี้ยงกุ้ง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการลงทุนในบริษัทร่วมอีก 5 แห่ง ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศ 3 แห่งและต่างประเทศ 2 แห่ง ประกอบธุรกิจผลิตปูอัด อาหารกุ้ง อาหารสัตว์ ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์พลอยได้จากอาหารทะเล ลงทุนในธุรกิจการจับปลาทูน่า และธุรกิจให้บริการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Procurement)

โครงสร้างรายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อย[แก้]

แบ่งเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ

 • 1 กลุ่มธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง
 • 2 กลุ่มผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์
 • 3 กลุ่มผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์และสินค้าเกษตร
 • 4 กลุ่มธุรกิจตลาดภายในประเทศ
 • 5 กลุ่มธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

 • ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 [5]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 618,690,225 12.97%
2 สำนักงานประกันสังคม 232,207,0082 4.87%
3 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ 231,468,824 4.85%
4 MITSUBISHI CORPORATION 218,145,120 4.57%
5 นาย เชง นิรุตตินานนท์ 200,442,084 4.20%

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
 2. ผลิตภัณฑ์บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 3. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. TUF: The World's Seafood Expert.[ลิงก์เสีย]บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม