ข้ามไปเนื้อหา

ไดเทอร์พีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โครงสร้างของเจรานิลเจรานิลไพโรฟอสเฟต

ไดเทอร์พีน (อังกฤษ: diterpene) เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยเทอร์พีน 2 หน่วยหรือไอโซพีน 4 หน่วย มีสูตรโมเลกุลคือ C20H32 พืช สัตว์และเห็ดราสังเคราะห์ไดเทอร์พีนจากวิถีเมวาโลเนต (Mevalonate pathway) โดยมีเจรานิลเจรานิลไพโรฟอสเฟตเป็นสารมัธยันตร์หลัก ไดเทอร์พีนมีคุณสมบัติต้านจุลชีพและแก้อักเสบ สามารถแบ่งได้ตามจำนวนวงแหวน ตัวอย่างในตาราง

แทกซาดีอีนเป็นไดเทอร์พีนที่มี 3 วงแหวน
จำนวนวงแหวน ตัวอย่าง
0 ไฟเทน
1 เซมบรีนเอ
2 สคลารีน, แลบเดน
3 อะบีอิเทน, แทกซาดีอีน
4 สเทมารีน, สเทโมดีน

ไดเทอร์พีนอยด์

[แก้]
โครงสร้างของเรตินอล
โครงสร้างของไฟทอล

ไดเทอร์พีนอยด์ (diterpenoid) เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเช่นเดียวกับไดเทอร์พีน แต่จับกับหมู่ฟังก์ชัน บางครั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้ สารไดเทอร์พีนอยด์ที่สำคัญ ได้แก่ เรตินอล ไฟทอล

แทกเซน

[แก้]

แทกเซน (taxane) เป็นกลุ่มไดเทอร์พีนอยด์ที่มีแกนเป็นแทกซาดีอีน พบในพืชสกุล Taxus (สนยิว) ใช้ในด้านเคมีบำบัด[1]

อ้างอิง

[แก้]
  1. Rowinsky, MD, Eric K. (February 1997). "THE DEVELOPMENT AND CLINICAL UTILITY OF THE TAXANE CLASS OF ANTIMICROTUBULE CHEMOTHERAPY AGENTS". Annual Review of Medicine. 48 (1): 353–374. doi:10.1146/annurev.med.48.1.353.

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]