ใกล้ชิดพระเจ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ใกล้ชิดพระเจ้า หรือ ลูกเชื่อพระองค์ (คาทอลิก) หรือ เฝ้าชิดสนิทพระเจ้า (โปรเตสแตนต์) (อังกฤษ: Nearer, My God, to Thee) เป็นเพลงสวดในศาสนาคริสต์สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 ประพันธ์โดย ซาราห์ ฟลาวเออร์ อดัมส์ ซึ่งเล่าเรื่องฝันของยาโคบ (ปฐมกาล 28:11–12)

เพลงนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเพลงสุดท้ายที่วงดนตรีเล่นบนเรือไททานิกก่อนอับปาง (ตามอ้าง)

ประวัติ[แก้]

ซาราห์ ฟลาวเวอร์ อดัมส์เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้อง ส่วนดนตรีประพันธ์โดยเอลิซา น้องสาว

บทเพลงนี้ได้ใช้ร้องในการนมัสการพระเจ้าในคริสตจักรของเธอ จนต่อมาอีก 3 ปี (ค.ศ.1844) บทเพลง “Nearer my god to thee” ได้มีการนำเอาไปใช้ที่ประเทศอเมริกา แต่ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนัก จนบทประพันธ์บทนี้ได้มีผู้แต่งทำนองเพิ่มขึ้นอีกทำนองหนึ่ง โดยใช้ชื่อทำนองว่า “Bethany” แต่งโดย โลเวล มาร์สัน ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ถูกขนานนามว่า “บิดาแห่งดนตรีคริสตจักร” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบทเพลงบทนี้ก็เริ่มเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมมากขึ้น

เนื้อเพลง[แก้]

ภาษาอังกฤษ ลูกเชื่อพระองค์

(ฉบับโรมันคาทอลิก)

เฝ้าชิดสนิทพระเจ้า
(ฉบับโปรเตสแตนต์)

Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!
E'en though it be a cross that raiseth me;
Still all my song shall be nearer, my God, to Thee,
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!

Though like the wanderer, the sun gone down,
Darkness be over me, my rest a stone;
Yet in my dreams I'd be nearer, my God, to Thee,
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!

There let the way appear steps unto heav'n;
All that Thou sendest me in mercy giv'n;
Angels to beckon me nearer, my God, to Thee,
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!

Then with my waking thoughts bright with Thy praise,
Out of my stony griefs Bethel I'll raise;
So by my woes to be nearer, my God, to Thee,
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!

Or if on joyful wing, cleaving the sky,
Sun, moon, and stars forgot, upwards I fly,
Still all my song shall be, nearer, my God, to Thee,
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!

ลูกเชื่อพระองค์จงใจ เชื่อในพระองค์
ความมืดมัวกันลูกไกล แต่ลูกเชื่อพระองค์
ด้วยพระวาจาเที่ยงธรรม ลูกเชื่อยืนยันจริงใจ
ลูกเชื่อพระองค์จงใจ ลูกเชื่อในพระองค์

ลูกวางใจในพระคุณ เพิ่มพูนไว้ใจ
โปรดทรงเมตตาการุญ ให้ลูกอุ่นหัวใจ
ความทุกข์ยุคเข็ญกังวล โปรดดลให้ห่างลูกไกล
ลูกวางใจในพระคุณ ลูกเพิ่มพูนไว้ใจ

ลูกรักพระองค์ทรงชัย ลูกรักพระองค์
โปรดทรงบำรุงจิตใจ ให้รักแต่พระองค์
โปรดเผาลูกด้วยไฟรัก ให้ลูกร้อนรักพระองค์
ลูกรักพระองค์ทรงชัย รักแต่ในพระองค์

โปรดทรงบันดาลลูกให้ อยู่ใกล้พระองค์
เมตตาให้ลูกมั่นคง ยืนยงในพระคุณ
ให้ลูกมีใจเพิ่มพูน เทิดทูนความรักพระองค์
โปรดทรงบันดาลลูกให้ อยู่ใกล้ชิดพระองค์

เฝ้าชิดสนิทพระเจ้า ยิ่งใกล้ยิ่งดี
แม้ยากลำบากเพียงไร ใจอยากอยู่ใกล้
ความทุกข์เดือดร้อนหมดไป เพราะว่าอยู่ใกล้พระเจ้า
ยิ่งใกล้พระองค์ยิ่งดี อยู่ใกล้พระเจ้า

แม้ว่าข้าฯได้เหินห่าง จากทางพระเจ้า
ดวงใจอ้างว้างเปลี่ยวเปล่า จิตใจโศกเศร้า
เมื่อนั้นใจข้าฯต้องการ อยากใกล้พระเจ้านานๆ
ยิ่งใกล้พระองค์ยิ่งดี อยู่ใกล้พระเจ้า

ยามทุกข์ลำบากเช่นนี้ ยังโปรดปรานี
เปิดทางสวรรค์ให้มี บันไดจากฟ้า
เห็นทูตสวรรค์ลงมา เรียกข้าฯให้เข้าไปใกล้
ยิ่งใกล้พระองค์ยิ่งดี อยู่ใกล้พระเจ้า

แล้วข้าฯจึงเห็นสว่าง ทางของพระเจ้า
ความยากลำบากบางเบา เมื่อใกล้พระองค์
ข้าฯจะร้องเพลงสรรเสริญ เฝ้าใกล้พระเจ้าทุกที
ยิ่งใกล้พระองค์ยิ่งดี อยู่ใกล้พระเจ้า.

บางฉบับในภายหลังมีการต่อเติมลงไปอีกวรรคโดยเอ็ดเวิร์ด เฮนรี บิกเคอร์สเตด จูเนียร์ ดังนี้:[1]

There in my Father's home, safe and at rest,
There in my Saviour's love, perfectly blest;
Age after age to be, nearer my God to Thee,
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!

อ้างอิง[แก้]

  1. "Nearer, My God, to Thee", Cyber Hymnal, Hymn time, คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-07-04, สืบค้นเมื่อ 2020-10-10