โอซีอานิดส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพวาด Les Océanides โดยกุสตาฟว์ ดอเร (ประมาณ ค.ศ. 1860)

ในประมวลเรื่องปรัมปรากรีก โอซีอานิดส์ (/ˈsənɪdz, ˈʃənɪdz/; กรีกโบราณ: Ὠκεανίδες, อักษรโรมัน: Ōkeanídes, pl. of Ὠκεανίς, Ōkeanís) เป็นนิมฟ์จำนวน 3 พันตน (จำนวนนี้หมายถึง "นับไม่ถ้วน") เป็นธิดาของโอซีอานัสกับทีธิส สองเทพไททัน[1]

เนื้อหา[แก้]

ครอบครัวของโอซีอานิดส์ล้วนเกี่ยวข้องกับน้ำ โอซีอานัสเป็นบุคลาธิษฐานของแม่น้ำขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบโลก ทีธิสเป็นเทพีแห่งท้องทะเล ส่วนพี่น้องคือโพทามอย เทพแห่งแม่น้ำลำธารซึ่งมีจำนวน 3 พันตนเช่นกัน นอกจากนี้โอซีอานิดส์ยังเป็นบุคลาธิษฐานของฤดูใบไม้ผลิ[2] เฮสิโอดกล่าวว่าพวกนาง "กระจายไปไกลและกว้างขวาง" และ "รับใช้โลกและน้ำลึก"[3] ขณะที่ใน อาร์โกนอติกา ของอะพอลโลนีอัสแห่งโรดส์บรรยายว่าอาร์โกนอต (ชาวเรืออาร์โก) ซึ่งเรือเกยตื้นนอกชายฝั่งลิเบียอ้อนวอนให้ "นิมฟ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งวงศ์โอชีอานัส" มอบ "น้ำพุจากก้อนหินหรือสายธารศักดิ์สิทธิ์ผุดจากผืนโลก"[4]

แต่กระนั้นโอซีอานิดส์ไม่สามารถจัดกลุ่มได้โดยง่ายหรือจำกัดเพียงหน้าที่เดียว[5] รวมถึงไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับน้ำเสมอไป[6] โอซีอานิดส์หลายตนมีความสำคัญในประมวลเรื่องปรัมปรากรีกแม้นิมฟ์ส่วนใหญ่จะถือเป็นเทพชั้นรอง เช่น มีทิส บุคลาธิษฐานของปัญญาผู้เป็นชายาองค์แรกของซูส และให้กำเนิดเทพีอะธีนา ก่อนที่ภายหลังจะถูกซูสกลืนกิน[7] ดอริส โอซีอานิดส์องค์หนึ่งเป็นเทพีแห่งทะเล[8] สติกซ์ ซึ่งเฮสิโอดบรรยายว่าเป็นโอซีอานิดส์ที่อาวุโสที่สุดและสำคัญที่สุดเป็นบุคลาธิษฐานของแม่น้ำสติกซ์ที่กั้นระหว่างโลกกับยมโลก อย่างไรก็ตามโอซีอานิดส์บางตนอย่างยูโรปาและเอเชียมีความสัมพันธ์กับพื้นดินมากกว่า[9]

โอซีอานิดส์ยังมีหน้าที่ดูแลเยาวชน[10] เฮสิโอดพรรณาว่าพวกนางเป็น "ธิดาผู้งดงามของมหาสมุทร บุตรีผู้เลอโฉมในหมู่เทพี" และเป็น "กลุ่มธิดาผู้ดูแลผู้เยาว์ร่วมกับเทพอะพอลโล ซึ่งซูสมอบหน้าที่นี้ให้"[11]

มีโอซีอานิดส์อีกหลายตนนอกเหนือจากมีทิสที่เป็นชายาหรือมารดาของเทพหลายองค์[12] เช่น ดอริสเป็นชายาของเนียรีอัสและมารดาของนิมฟ์ทะเล 50 ตนที่เรียกว่า เนียรีอิด[13] สติกซ์เป็นชายาของแพลลัสและมารดาของซีลุส ไนกี คราตอสและไบอา[14] ยูรีโนมีเป็นชายาของซูสองค์ที่สามและมารดาของคาริทีส[15] คลีมีนีเป็นชายาของไอแอพีทัสและมารดาของแอตลัส เมนีเทียส โพรมีเทียสและเอพิมีเทียส[16] อีเล็กตราเป็นชายาของธอมัสและมารดาของอีริสและฮาร์พี[17] เพอร์เซเป็นชายาของฮีลีออสและมารดาของเซอร์ซีและราชาอีอีทีสแห่งคอสคิส[18] ไอไดอาเป็นชายาของอีอีทีสและมารดาของมีดีอา[19] คัลลีโรอีเป็นชายาของไครเซออร์และมารดาของเกเรียน[20]

ชื่อ[แก้]

เฮสิโอดระบุชื่อโอซีอานิดส์ 41 ชื่อ ขณะที่หลักฐานโบราณอื่น ๆ ระบุมากกว่านั้น ชื่อโอซีอานิดส์บางตนมาจากแหล่งน้ำที่มีอยู่จริง ขณะที่บางตนประดิษฐ์ขึ้น[21] บางชื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งที่บิดามารดาต้องการมอบให้บุตร ซึ่งตรงตามหน้าที่ของโอซีอานิดส์ที่ดูแลเยาวชน เช่น พลูโต (ความมั่งคั่ง) ไทคี (โชคดี) ไอไดอา (ความรู้) และมีทิส (ปัญญา)[22] โอซีอานิดส์บางตนมีชื่อสัมพันธ์กับสถานที่ เช่น ยูโรปา เอเชีย อีฟีรา (คอรินท์) และโรดอส (โรดส์)[23]

อ้างอิง[แก้]