โสภณ พรโชคชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โสภณ พรโชคชัย
นักวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ การประเมินค่าทรัพย์สิน การพัฒนาเมือง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 6 ตุลาคม พ.ศ. 2501 (61 ปี)

ดร.โสภณ พรโชคชัย (เกิด 6 ตุลาคม พ.ศ. 2501) นักเศรษฐศาสตร์ และ นักวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์[1]ด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน และ การพัฒนาการเมือง ซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาชาติ[2] เคยลงสมัครรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ในหมายเลข 4[3]

ประวัติ[แก้]

การศึกษา[แก้]

ดร.โสภณ พรโชคชัย สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง กรุงเทพมหานคร ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร และโดยที่เคยได้ที่หนึ่งในวิชาวิทยาศาสตร์จึงเป็นตัวแทนตอบปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงได้สอบเทียบและสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสอบเข้าได้อันดับแรกๆ ในสาขาศิลป์คณิต และเมื่อถึงปีที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยให้เลือกคณะ จึงเลือกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะสมัยนั้นมีนักศึกษาฝ่ายซ้ายสนใจเรียนคณะนี้น้อย ทั้งที่เคยสอบวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ D+ ประกอบกับสนใจการพัฒนาสังคม หลังจากนั้นจึงได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาที่ดินที่อยู่อาศัย ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยทุนรัฐบาลเบลเยียม และได้ทำวิทยานิพนธ์ระดับดีเลิศ รวมทั้งจบปริญญาเอกในสาขาเดียวกันจากสถาบันเดียวกัน

นอกจากนั้นยังได้รับการอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 2 ของสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) หลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สินของ สถาบันนโยบายที่ดินลินคอล์น (Lincoln Institute of Land Policy[4]) หลักสูตรการพัฒนาที่อยู่อาศัย มหาวิทยาลัยคาธอลิก ลูแวง

ชีวิตส่วนตัว[แก้]

ดร.โสภณ พรโชคชัย สมรสกับ นางปัทมา พรโชคชัย (นามสกุลเดิม จันทรานุกูล) มีบุตร 2 คน คนโตชื่อ น.ส.น้ำทิพย์ พรโชคชัย คนเล็กชื่อ เอกภาพ พรโชคชัย

การทำงาน[แก้]

หลังจากจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีการศึกษา 2522 ก็เข้าทำงาน ณ โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2523 จากนั้นก็ไปทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ณ ศูนย์วิชาการ (ปัจจุบันฝ่ายวิชาการ) การเคหะแห่งชาติ (ประเทศไทย) จนได้รับทุนไปเรียนต่อ และกลับมาทำงานที่การเคหะแห่งชาติ (ประเทศไทย)อีกครั้งหนึ่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญในโครงการของธนาคารพัฒนาเอเชีย เมื่อจบโครงการจึงได้มีโอกาสไปทำงานกับบริษัทพัฒนาที่ดินและบริษัทบริหารอสังหาริมทรัพย์

จนเมื่อปี พ.ศ. 2534 จึงได้ให้บริการสำรวจวิจัยและประเมินค่าทรัพย์สิน จนในปี พ.ศ. 2544 จึงก่อตั้ง โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย[5] ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย) เพื่อนำความรู้จากภาคปฏิบัติมาสอนแก่ผู้สนใจด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง

นอกจากนี้ ดร.โสภณ ยังทำงานเป็นที่ปรึกษาในโครงการของกระทรวงการคลัง ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย เป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการขององค์การสหประชาชาติ เช่น ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก-เอสแคป องค์การการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (United Nations Human Settlements Programme[6]) เป็นต้น

ในด้านวิชาการยังเป็นผู้บรรยายในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

งานด้านสังคม[แก้]

ดร.โสภณ มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ โดยเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบกิจการประเมินค่าทรัพย์สิน, ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย[7], ประธานมูลนิธิอิสรชน[8], รองประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย[9], รองประธาน สมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ, สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย, กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต, กรรมการคณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียง, กรรมการคณะกรรมการอสังหาริมทรัพย์, กรรมการชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย, กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ที่ปรึกษาสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย[10], ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร, ที่ปรึกษาสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์, ที่ปรึกษาสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, ที่ปรึกษาสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย, ที่ปรึกษาสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, ที่ปรึกษาสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย[11]

นอกจากนี้ ดร.โสภณ ยังเป็นกรรมการสมาคมในระดับนานาชาติอีกหลายแห่ง เช่น ผู้แทนประจำประเทศไทยของ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินภาครัฐนานาชาติ (International Association of Assessing Officers[12]) ผู้ประเมินของสถาบันผู้สำรวจแห่งสหราชอาณาจักร Royal Institution of Chartered Surveyors[13] และกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน (ASEAN Valuers Association[14])

เกียรติประวัติ[แก้]

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จนได้รับรางวัล

ผลงานหนังสือ[แก้]

 1. การบริหารธุรกิจให้เจริญและมีคุณค่า 2560. 144 หน้า
 2. การบริหารกรุงเทพมหานคร 2557. 144 หน้า
 3. CSR ที่แท้. พ.ศ. 2557. 144 หน้า
 4. วิพากษ์ผังเมือง. พ.ศ. 2557. 144 หน้า
 5. สร้างเขื่อนแม่วงก์ เถอะนะ พ.ศ. 2557. 144 หน้า
 6. อย่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก.4-01 และ ภ.บ.ท.5 ผิดกฎหมายและทำลายป่า. 2556. 88 หน้า
 7. จดหมายถึงนายกฯ. 2556. 180 หน้า
 8. การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย พ.ศ. 2555. 320 หน้า
 9. ดอนเมือง: แนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อชาติ. พ.ศ. 2555. 96 หน้า
 10. โคมฉาย 2554. พ.ศ. 2554. 272 หน้า
 11. อาชิว ชิว ชิว. พ.ศ. 2552. 120 หน้า
 12. คิดต่าง. พ.ศ. 2551. 120 หน้า
 13. ถูกเวนคืน อย่าเสียใจ. พ.ศ. 2551. 120 หน้า
 14. นี่คืองานสังคมสงเคราะห์. พ.ศ. 2551. 120 หน้า
 15. บริหารด้วยรัก. พ.ศ. 2551. 160 หน้า
 16. คุณธรรมธุรกิจ. พ.ศ. 2550. 160 หน้า
 17. จุดประกาย 50. พ.ศ. 2550. 296 หน้า
 18. บ้านเธอราคาเท่าไหร่. พ.ศ. 2549. 120 หน้า
 19. วิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน. พ.ศ. 2549. 136 หน้า
 20. อสังหาฯ ช่วยชาติ. พ.ศ. 2549. 136 หน้า
 21. อสังหาฯ ต่างแดน. พ.ศ. 2548. 224 หน้า
 22. รู้มูลค่าบ้านตัวเอง. พ.ศ. 2548. 95 หน้า
 23. อสังหาริมทรัพย์ เรื่องสำคัญของชีวิต. พ.ศ. 2547. 200 หน้า

บทบาททางการเมือง[แก้]

ดร.โสภณ เคยสมัครรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ในหมายเลข 4 ได้คะแนนเพียง 1,144 คะแนนจากคะแนนรวมทุกเขต แต่คะแนนอย่างเป็นทางการได้เพียง 1,128 คะแนน [21] โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียง 157,071 บาท [22] ในระหว่างการรณรงค์เลือกตั้ง ดร.โสภณ ได้ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ทั้งนี้วัตถุประสงค์สำคัญในการลงเลือกตั้งก็เพื่อเผยแพร่แนวคิดการพัฒนาเมืองเป็นสำคัญซึ่ง ดร.โสภณ จบปริญญาเอกทางด้านนี้

อย่างไรก็ตาม ดร.โสภณ มีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างจากกลุ่ม กปปส คือไม่เห็นด้วยกับการหานายกรัฐมนตรีคนกลางที่อยู่นอกรัฐธรรมนูญ ในห้วง วิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557 ดร.โสภณ แสดงความไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของ กปปส.[31] โดยได้จัดทำ Clip ออกเผยแพร่ 3 ตอน คือ ตอนที่ 1: การวิพากษ์แนวคิด "มวลมหาประชาชน" ของ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ [32] ตอนที่ 2: การวิพากษ์แนวคิดสภาปฏิรูปหรือสภาประชาชนของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ [33] และตอนที่ 3: การวิพากษ์แนวคิดสันติวิธีที่ไม่เป็นจริงตามแนวคิดของคานธีที่เสนอโดย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล [34] วิพากษ์คำปราศรัย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล Conversations with Thaksin [35] และห้าขั้นตอนทางออกประเทศไทย [36]

ดร.โสภณ ยืนยันว่าไม่ใช่เพราะอยู่ฝ่ายระบอบทักษิณ ไม่เคยได้รับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากทักษิณและคณะ [37] และยังเคยวิพากษ์แนวทางการพัฒนาประเทศของทักษิณ เช่น บ้านเอื้ออาทร [38] การเช่าที่ทำ Thailand Plaza ณ นครนิวยอร์ก [39] เป็นต้น

โดยทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีตั้งแต่นายชวน หลีกภัย ดร.ทักษิณ ชินวัตร พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายสมัคร สุนทรเวช นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร [38] โดยเป็นการเสนอแนวคิดต่อการพัฒนาประเทศในมุมมองการประเมินค่าทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์และการผังเมือง [40]

ดร.โสภณ พรโชคชัย เข้าพบ พลโทกัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557

หลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 [41] พลโทกัมปนาท รุดดิษฐ์ [42] ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) [43] ได้เชิญ ดร.โสภณ เข้าพบเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความสมานฉันท์ภายในชาติ [44] เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ กองบัญชาการกองทัพบก

อ้างอิง[แก้]

 1. ดร.โสภณ พรโชคชัย ได้รับการขนานนามว่าเป็น "กูรู" คนหนึ่งในวงการอสังหาริมทรัพย์ เช่นข่าว มองโลกผ่านเลนส์ประสบการณ์ของ "กูรูอสังหาฯ" และ กูรูอสังหาฯ เผยการเมืองฉุดยอดเปิดอสังหาฯในกทม.-ปริมณฑลปีนี้ เหลือ 2.6 แสนลบ. กูรูอสังหาฯ แนะรื้อตึกเอียงปทุมฯ และ กูรูชี้ห้องชุดยังไม่ล้นตลาด
 2. ดร.โสภณ พรโชคชัย ไปบรรยายแทบทุกประเทศในอาเซียนด้านอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาเมือง เช่น Asia Pacific Real Estate Expo, International Association of Assessing Officers และอื่น ๆ และยังเป็นทีปรึกษาขององค์การสหประชาชาติในด้านต่าง ๆ โดยเป็นผู้เขียนหนังสือของสหประชาชาติหลายเล่ม เช่น Housing Finance Mechanisms in Thailand, United Nations Habitat
 3. ทั้งนี้ปรากฏเป็นข่าวอยู่ไปทั่ว เช่น 'โสภณ พรโชคชัย'ประกาศลงสมัครผู้ว่ากทม. มาอีกหนึ่ง! "ดร.โสภณ พรโชคชัย" ประกาศลงชิงผู้ว่าฯกทม. เบอร์ 4: โสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่า กทม 2556
 4. Lincoln Institute of Land Policy
 5. โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
 6. United Nations Human Settlements Programme
 7. มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 8. มูลนิธิอิสรชน
 9. สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
 10. สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย
 11. สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 12. International Association of Assessing Officers
 13. Royal Institution of Chartered Surveyors
 14. ASEAN Valuers Association
 15. โล่นายกรัฐมนตรี รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย พ.ศ. 2548
 16. รางวัลเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร. พ.ศ. 2550
 17. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 18. ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2552
 19. โล่รางวัลโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) พ.ศ. 2554
 20. โล่นายกรัฐมนตรี รางวัลแรงงานสัมพันธ์ดีเด่น กระทรวงแรงงาน (ประเทศไทย) พ.ศ. 2554, 55, 56 และ 57
 21. ผลการนับคะแนนผู้ว่า กรุงเทพฯ 2556
 22. แถลงการณ์ 47: งบหาเสียงของผม 157,071 บาท
 23. 'โสภณ' โชว์ฟิตว่ายข้ามเจ้าพระยารณรงค์อนุรักษ์แม่น้ำ
 24. "โสภณ"เบอร์+4+ล "โสภณ" ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.หมายเลข 4 ลงทุนว่ายน้ำข้ามเจ้าพระยา กระตุ้นสำนึกรักษาและฟื้นฟูคุณภาพน้ำ
 25. ความลับว่ายน้ำข้ามเจ้าพระยาที่เพิ่งถูกเปิดเผย! ของดร.โสภณ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 4
 26. "โสภณ" งัดมุกเด็ด! ว่ายน้ำเจ้าพระยาหาเสียงโชว์
 27. "โสภณ" โชว์เสียว!ว่ายน้ำกลางเจ้าพระยา ร้องคนกทม.รักแม่น้ำ และที่เว็บไซต์สนุก
 28. 'โสภณ พรโชคชัย' ว่ายข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา-โชว์ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 29. แถลงการณ์ 36: แม่น้ำเจ้าพระยากับการรักษาสิ่งแวดล้อม
 30. แถลงการณ์ 40: ความลับการว่ายน้ำข้ามเจ้าพระยาของผม
 31. กปปส.
 32. การวิพากษ์แนวคิด "มวลมหาประชาชน" ของ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ โปรดดู เอ็มไทย และบนยูทูป
 33. การวิพากษ์แนวคิดสภาปฏิรูปหรือสภาประชาชนของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ โปรดดู ทรูไลฟ์ และบนยูทูป
 34. การวิพากษ์แนวคิดสันติวิธีที่ไม่เป็นจริงตามแนวคิดของคานธีที่เสนอโดย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล โปรดดู บนยูทูป
 35. วิพากษ์คำปราศรัย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล Conversations with Thaksin โปรดดู ไทยฟรีนิวส์ และบนยูทูป
 36. ห้าขั้นตอนทางออกประเทศไทย โปรดดู วอยซ์ทีวี แนวหน้า และบนยูทูป
 37. 'โสภณ' ปัดเป็นสมุน 'ทักษิณ' ลั่นไม่กลัวกปปส.
 38. 38.0 38.1 จดหมายถึงนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร) เรื่อง โปรดทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหาอสังหาริมทรัพย์: สร้าง "บ้านคนจน" 17 มกราคม 2546
 39. จดหมายถึงนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร) เรื่อง Thailand Plaza ณ นครนิวยอร์ก ฉบับที่ 1 (9 ธันวาคม 2547) และฉบับที่ 2 (18 กุมภาพันธ์ 2548)
 40. รวมจดหมายถึงรัฐบาลจาก ดร.โสภณ พรโชคชัย
 41. รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
 42. รู้จัก "พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์" อดีต ผบ.พล 1 รอ. ผู้เข้ามารับตำแหน่งผอ.ศูนย์ปรองดองฯ
 43. คสช.ตั้ง สนง.คณะกรรมการปรองดอง เดินหน้าสร้างสมานฉันท์
 44. โสภณ พรโชคชัย เล่าเรื่องการเข้าพบ กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผอ.ศูนย์ปรองดองฯ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]