โสภณ พรโชคชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โสภณ พรโชคชัย
นักวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ การประเมินค่าทรัพย์สิน การพัฒนาเมือง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 6 ตุลาคม พ.ศ. 2501 (57 ปี)

ดร. โสภณ พรโชคชัย (เกิด 6 ตุลาคม พ.ศ. 2501) เป็นนักแอบขึ้นรถไฟ Yufuin no Mori ซึ้งได้สร้างความเสื่อมเสียให้กับชื่อเสียงของคนไทย และยังเป็นนักวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์[1] การประเมินค่าทรัพย์สิน การพัฒนาการเมือง[2] เคยลงสมัครรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ในหมายเลข 4[3]

ประวัติ[แก้]

การศึกษา[แก้]

ดร.โสภณ สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากนั้นจึงได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาที่ดินที่อยู่อาศัย ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยทุนรัฐบาลเบลเยียม และได้ทำวิทยานิพนธ์ระดับดีเลิศ รวมทั้งจบปริญญาเอกในสาขาเดียวกันจากสถาบันเดียวกัน

นอกจากนั้นยังได้รับการอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 2 ของสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) หลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สินของ สถาบันนโยบายที่ดินลินคอล์น (Lincoln Institute of Land Policy[4]) และได้รับทุนจากองค์การสหประชาชาติในหลักสูตรการพัฒนาที่อยู่อาศัย มหาวิทยาลัยคาธอลิก ลูแวง

ชีวิตส่วนตัว[แก้]

สมรสกับ นางปัทมา พรโชคชัย (นามสกุลเดิม จันทรานุกูล) มีบุตร 2 คน คนโตชื่อ น.ส.น้ำทิพย์ พรโชคชัย คนเล็กชื่อ นายเอกภาพ พรโชคชัย

การทำงาน[แก้]

หลังจากจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีการศึกษา 2522 ก็เข้าทำงาน ณ โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2523 จากนั้นก็ไปทำงาน ณ ศูนย์วิชาการ (ปัจจุบันฝ่ายวิชาการ) การเคหะแห่งชาติ (ประเทศไทย) จนได้รับทุนไปเรียนต่อ และกลับมาทำงานที่การเคหะแห่งชาติ (ประเทศไทย) อีกครั้งหนึ่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญในโครงการของธนาคารพัฒนาเอเชีย เมื่อจบโครงการจึงได้มีโอกาสไปทำงานกับบริษัทพัฒนาที่ดินและบริษัทบริหารอสังหาริมทรัพย์

จนเมื่อปี พ.ศ. 2534 จึงได้ให้บริการสำรวจวิจัยและประเมินค่าทรัพย์สิน จนในปี พ.ศ. 2544 จึงก่อตั้ง โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย[5] ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย) เพื่อนำความรู้จากภาคปฏิบัติมาสอนแก่ผู้สนใจด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง

นอกจากนี้ ดร.โสภณ ยังทำงานเป็นที่ปรึกษาในโครงการของกระทรวงการคลัง ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย เป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการขององค์การสหประชาชาติ เช่น ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก-เอสแคป องค์การการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (United Nations Human Settlements Programme[6]) เป็นต้น

ในด้านวิชาการยังเป็นผู้บรรยายในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

งานด้านสังคม[แก้]

ดร.โสภณ มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ โดยเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบกิจการประเมินค่าทรัพย์สิน, ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย[7], ประธานมูลนิธิอิสรชน[8], กรรมการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย[9], รองประธาน สมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ, สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย, กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต, กรรมการคณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียง, กรรมการคณะกรรมการอสังหาริมทรัพย์, กรรมการชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย, กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ที่ปรึกษาสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย[10], ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร, ที่ปรึกษาสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์, ที่ปรึกษาสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, ที่ปรึกษาสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย, ที่ปรึกษาสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, ที่ปรึกษาสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย[11]

ดร.โสภณ ยังเป็นกรรมการสมาคมในระดับนานาชาติ เช่น ผู้แทนสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (FIABCI[12]) ผู้แทนประจำประเทศไทยของ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินภาครัฐนานาชาติ (International Association of Assessing Officers[13]) ผู้ประเมินของสถาบันผู้สำรวจแห่งสหราชอาณาจักร Royal Institution of Chartered Surveyors[14] และกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน (ASEAN Valuers Association[15])

เกียรติประวัติ[แก้]

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จนได้รับรางวัล

บทบาททางการเมือง[แก้]

ดร.โสภณ เคยสมัครรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ในหมายเลข 4 ได้คะแนน 1,144 คะแนนจากคะแนนรวมทุกเขต แต่คะแนนอย่างเป็นทางการได้ 1,128 คะแนน[22] โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียง 157,071 บาท[23] ในระหว่างการรณรงค์เลือกตั้ง ดร.โสภณ ได้ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย[24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] ทั้งนี้วัตถุประสงค์สำคัญในการลงเลือกตั้งก็เพื่อเผยแพร่แนวคิดการพัฒนาเมืองเป็นสำคัญซึ่ง ดร.โสภณ จบปริญญาเอกทางด้านนี้

อย่างไรก็ตาม ดร.โสภณ มีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างจากกลุ่ม กปปส คือไม่เห็นด้วยกับการหานายกรัฐมนตรีคนกลางที่อยู่นอกรัฐธรรมนูญ ในห้วง วิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557 ดร.โสภณ แสดงความไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของ กปปส.[32] โดยได้จัดทำ Clip ออกเผยแพร่ 3 ตอน คือ ตอนที่ 1: การวิพากษ์แนวคิด "มวลมหาประชาชน" ของ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์[33] ตอนที่ 2: การวิพากษ์แนวคิดสภาปฏิรูปหรือสภาประชาชนของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ[34] และตอนที่ 3: การวิพากษ์แนวคิดสันติวิธีที่ไม่เป็นจริงตามแนวคิดของคานธีที่เสนอโดย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล[35] วิพากษ์คำปราศรัย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล Conversations with Thaksin[36] และห้าขั้นตอนทางออกประเทศไทย[37]

ดร.โสภณ ยืนยันว่าไม่ใช่เพราะอยู่ฝ่ายระบอบทักษิณ ไม่เคยได้รับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากทักษิณและคณะ[38] และยังเคยวิพากษ์แนวทางการพัฒนาประเทศของทักษิณ เช่น บ้านเอื้ออาทร[39] การเช่าที่ทำ Thailand Plaza ณ นครนิวยอร์ก[40] เป็นต้น

โดยทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีตั้งแต่นายชวน หลีกภัย ดร.ทักษิณ ชินวัตร[39] พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายสมัคร สุนทรเวช นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา[41] โดยเป็นการเสนอแนวคิดต่อการพัฒนาประเทศในมุมมองการประเมินค่าทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์และการผังเมือง[42]

ดร.โสภณ พรโชคชัย เข้าพบ พลโทกัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557

หลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557[43] พลโทกัมปนาท รุดดิษฐ์[44] ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.)[45] ได้เชิญ ดร.โสภณ เข้าพบเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความสมานฉันท์ภายในชาติ[46] เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ กองบัญชาการกองทัพบก

ประเด็นวิพากษ์ร่วมสมัย[แก้]

ดร.โสภณได้วิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมือง อย่างต่อเนื่อง เช่น

กรณีมาบตาพุด ซึ่ง NGOs ต่าง ๆ พยายามคัดค้านการขยายนิคมอุตสาหกรรม แต่ ดร.โสภณ ได้ไปสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นต้องการการขยายตัวของอุตสาหกรรมและยินดีรับค่าเวนคืนหากได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม[47][48][49][50] ทั้งนี้ "เปลว สีเงิน" ยังเคยลงข่าวเผยแพร่ให้[51]

กรณีโฉนดชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์[52] แต่ ดร.โสภณ คัดค้านนโยบายโฉนดชุมชนอย่างแข็งขัน[53] เพราะถือเป็นการเอาสมบัติชาติไปให้กับกฎหมู่[54] [55]

กรณีพ่อปันปัน กรณีมีภาพดาราเด็กคนหนึ่งถ่ายภาพคล้ายเสพยาเสพติด ดร.โสภณ ได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับการแถลงยอมรับของคุณพ่อของเด็ก จึงถูกแฟนๆ ของดาราดังกล่าวต่อว่าเป็นจำนวนมาก[56] ดร.โสภณ ได้พยายามชี้ให้เห็นว่าการยอมรับเช่นนี้เป็นปมด้อยต่อเด็ก ในฐานะเด็กและเยาวชนย่อมได้รับความคุ้มครอง ในบางครั้งก็อาจจำเป็นต้องมีการโกหกสีขาว (White Lies[57]) ซึ่งรวมความตั้งแต่การไม่พูด ไม่จำเป็นต้องไปโกหกใดๆ และหากในคราวนั้น สื่อมีภาพเพิ่มเติม ถึงแม้คุณพ่อขอโทษหรือยอมรับ สื่อก็ไม่หยุดอยู่ดี แต่โชคดีที่ไม่มีหลักฐานเพิ่มเติม[58]

กรณีเขื่อนแม่วงก์ ดร.โสภณ ได้แสดงความสงสัยผ่าน เฟซบุ๊ก ว่า อ.ศศิน เฉลิมลาภ เดินต้านเขื่อนแม่วงก์ ระยะทาง 388 กม.จริงหรือ? มีใครเคยเห็น EHIAบ้าง[59] ทั้งนี้เพราะในเว็บไซต์ของ อ.ศศิน ก็ไม่ได้ระบุที่พักค้างในแต่ละคืนชัดเจน ซึ่งเป็นการจุดประกายเพื่อให้คิดทบทวนอีกตลบถึงการต้านเขื่อนแม่วงก์ว่ามีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ โดย ดร.โสภณ ได้ทำผลสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้สร้างเขื่อนแม่วงก์[60] และสร้างเว็บไซต์มองต่างมุมกับ อ.ศศินและเหล่า NGOs อีกด้วย[61]

นอกจากนี้ ดร.โสภณ ยังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กรณี "น้องแก้ม" เด็กหญิงที่ถูกข่มขืนฆ่าบนรถไฟ[62] ในสังคมออนไลน์[63] แต่ ดร.โสภณ ก็ชี้แจงว่ากรณีนี้ไม่ได้ล่วงเกินผู้ตาย พี่สาวผู้ตายเองก็ยอมรับว่า "พี่ขอโทษที่ดูแลไม่ได้เลย พี่เป็นพี่ที่แย่มาก พี่ขอโทษจริง ๆ"[64] ประเด็นสำคัญคือ ดร.โสภณ ไม่ได้มุ่งทับถมใคร แต่มุ่งชี้ถึงบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในอนาคตต่างหาก[65] และประชาไทยังได้เผยแพร่บทความของ ดร.โสภณ เรื่อง "แก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเพศเชิงโครงสร้าง"[66]

ในปลายเดือนมกราคม 2558 มีกรณีที่ ดร.โสภณ ถูกต่อว่าจากแอร์การบินไทย เรื่องที่เข้าใจว่าแอร์ฯ นำน้ำหอมไปขาย และ ดร.โสภณ ได้ขอโทษที่เข้าใจผิด[67] แอร์ฯ ไม่ได้เอาไป มีระเบียบการจัดเก็บชัดเจน แต่มีการนำสินค้าออกขายจริงโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องภายใน ในตลาดมีสินค้าการบินไทย เช่น น้ำหอม ช้อน ผ้าห่ม วางขายทั่วไป และ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวนิช ประธานการบินไทย ก็เคยเขียนบทความว่าผ้าห่มการบินไทยหายไปปีละแสนกว่าผืน[68] เป็นต้น ดร.โสภณ ยังได้เขียนถึงแนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตภายในองค์กร[67] และเกี่ยวกับแนวทางการเยียวยาการบินไทยจากการขาดทุน ซึ่งสาเหตุหลักของการขาดทุนไม่ใช้การทุจริต แต่เป็นปัญหาระบบราชการในองค์กร[69]

ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีกรณีที่ลูกสาวของ ดร.โสภณ เขียนรีวิวในพันทิพ เกี่ยวกับการไปเที่ยวญี่ปุ่น โดยมีกระแสทีเข้าใจว่าครอบครัว ดร.โสภณ แอบขึ้นรถไฟฟรี ดร.โสภณ จึงได้เขียนคำชี้แจงในเฟสบุ๊ก เรื่อง "ผมไม่ได้ขึ้นรถไฟฟรีนะครับ" โดยกล่าวเช่นเดียวกับลูกสาวว่าซื้อตั๋วรถ ไม่ได้ขึ้นฟรี และเจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วก็อนุญาต เพียงแต่ไม่ได้ไปนั่งที่นั่งจอง[70] รวมทั้งได้รับการตอบสนองจากสื่อในการช่วยชี้แจง[71] นอกจากนี้ยังได้จัดทำคลิปชี้แจง[72] ยิ่งกว่านั้น ดร.โสภณ ยังเขียนบทความเรื่อง "9 วีรกรรมเด่น ดร.โสภณ พรโชคชัย ดอกเตอร์ในตำนาน"[73] รวมทั้งทำคลิปเผยแพร่[74] เพื่อตอบโต้ผู้ที่ทำสกูฟพิเศษในหัวข้อเดียวกัน[75]

และเมื่อปลายเดือนมกราคม 2559 ดร.โสภณ ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอีกครั้งเกี่ยวกับโลงสักทองของปอ ทฤษฎี[76] โดย ดร.โสภณ เขียนว่า "มีคนสั่งทำโลงสักทองที่แพง-ดีสุดเพื่อเผาปอ ทฤษฎี ในแง่หนึ่งเป็นการแสดงความนับถือ มีน้ำใจ มีเงินในส่วนของคนทำ แต่ในอีกแง่หนึ่งก็เป็นความไม่พอเพียง น่าเสียดายทรัพยากรโลก ทำให้เกิดห่วงโซ่การตัดไม้ทำลายป่า และเป็นความนิยมส่วนตัวที่สังคมไม่ควรเลียนแบบ เราควรเน้นความดี ยืนหยัดในความเรียบง่ายตามคำสั่งสอนของพระพุทธ"[77]

อย่างไรก็ตาม บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี[78] และดาราอีกจำนวนหนึ่ง มองว่าเป็นการไม่สมควร จึงได้ตอบโต้ แต่ ดร.โสภณ ก็ได้ชี้แจงว่าที่นำเสนอข้างต้นไม่ได้กล่าวถึงปอแม้แต่น้อย แสดงความนับถือผู้มอบโลงสักทองให้ (โบ๊ต)[79]และเพียงเสนอให้เห็นถึงแนวทางที่ควรจัดงานศพอย่างพอเพียงเพื่อเป็นตัวอย่างแก่สังคมเท่านั้น[80] [81] [82] ดร.โสภณ ยังได้ทำคลิปคำชี้แจงผ่านยูทูปอีกด้วย[83] รวมทั้งได้รับเชิญจากรายการ "ต่างคนต่างคิด" ไปถกเรื่องโลงไม้สักทองเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 อีกด้วย[84]

บทบาทด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม[แก้]

ดร.โสภณ รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมแต่เป็นคนละแนวทางกับพวกเอ็นจีโอ เช่น ในปี 2551 ได้นำเสนอว่าแทนที่จะส่งเสริมการปลูกป่า แต่เน้นการส่งเสริมการปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า[85] และในปี 2556 ก็นำเสนอแนวคิดการหยุดซื้อที่ ส.ป.ก.4-01 และ ภ.บ.ท.5 เพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมายและทำลายป่า เนื่องจากยิ่งส่งเสริมให้คนไปบุกรุกป่า เอาที่ดินมาขาย[86]

อีกตัวอย่างหนึ่งคือกรณีเขื่อนแม่วงก์ ดร.โสภณกลับสนับสนุนการสร้างเขื่อน ซึ่งต้องตัดไม้ออกจำนวนหนึ่งเพื่อให้เกิดเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ แต่การมีเขื่อนเช่นนี้จะเป็นคุณต่อป่าในการฃ่วยดับไฟป่าปีละนับร้อยครั้ง และเพิ่มความชุ่มชื้น ทำให้ป่าขยายตัว เป็นคุณต่อสัตว์ป่าในการขยายพันธุ์ รวมทั้งเป็นคุณต่อประชาชนในการแก้ปัญหาน้ำท่วม ฝนแล้ง การชลประทาน ช่วยให้มีการผลิตไฟฟ้า การประมง และการท่องเที่ยว[87]

ดร.โสภณ ยังเห็นแย้งกับกลุ่มกรีนพีซ ในประเด็นโรงไฟฟ้ากระบี่โดยให้ข้อมูลอีกด้านว่าไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยนำเสนอตัวอย่างจากทั่วโลกและโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน เช่น "กรีนพีซโกหกเรื่องโรงไฟฟ้ากระบี่หรือไม่"[88] Greenpeace vs Veracity: Dr. Sopon Pornchokchai[89] Greenpeace vs Veracity[90] และ Is Greenpeace being flexible with the truth?" ในบางกอกโพสต์[91] ในขณะเดียวกันกลุ่มกรีนพ๊ซก็ตอบโต้ด้วยบทความ "There is no future in coal"[92]

และกรณีตัวอย่างล่าสุดก็คือกรณีที่รณรงค์การเลิกใช้ไม้สักมาทำโลงศพเพราะถือเป็นความสิ้นเปลืองทรัพยากรโลกรวมทั้งส่งผลกระทบต่อการตัดไม้ทำลายป่า[93] [94] [95] [96]

อ้างอิง[แก้]

 1. ดร.โสภณ พรโชคชัย ได้รับการขนานนามว่าเป็น "กูรู" คนหนึ่งในวงการอสังหาริมทรัพย์ เช่นข่าว มองโลกผ่านเลนส์ประสบการณ์ของ "กูรูอสังหาฯ" และ กูรูอสังหาฯ เผยการเมืองฉุดยอดเปิดอสังหาฯในกทม.-ปริมณฑลปีนี้ เหลือ 2.6 แสนลบ. กูรูอสังหาฯ แนะรื้อตึกเอียงปทุมฯ และ กูรูชี้ห้องชุดยังไม่ล้นตลาด
 2. ดร.โสภณ ไปบรรยายแทบทุกประเทศในอาเซียนด้านอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาเมือง เช่น Asia Pacific Real Estate Expo, International Association of Assessing Officers และอื่น ๆ และยังเป็นทีป่รึกษาขององค์การสหประชาชาติในด้านต่าง ๆ โดยเป็นผู้เขียนหนังสือของสหประชาชาติหลายเล่ม เช่น Housing Finance Mechanisms in Thailand, United Nations Habitat
 3. ทั้งนี้ปรากฏเป็นข่าวอยู่ไปทั่ว เช่น 'โสภณ พรโชคชัย'ประกาศลงสมัครผู้ว่ากทม. มาอีกหนึ่ง! "ดร.โสภณ พรโชคชัย" ประกาศลงชิงผู้ว่าฯกทม. เบอร์ 4: โสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่า กทม 2556
 4. Lincoln Institute of Land Policy
 5. โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
 6. United Nations Human Settlements Programme
 7. มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 8. มูลนิธิอิสรชน
 9. สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
 10. สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย
 11. สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 12. FIABCI
 13. International Association of Assessing Officers
 14. Royal Institution of Chartered Surveyors
 15. ASEAN Valuers Association
 16. โล่นายกรัฐมนตรี รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย พ.ศ. 2548
 17. รางวัลเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร. พ.ศ. 2550
 18. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 19. ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2552
 20. โล่รางวัลโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) พ.ศ. 2554
 21. โล่นายกรัฐมนตรี รางวัลแรงงานสัมพันธ์ดีเด่น กระทรวงแรงงาน (ประเทศไทย) พ.ศ. 2554, 55, 56, 57 และ 58
 22. ผลการนับคะแนนผู้ว่า กรุงเทพฯ 2556
 23. แถลงการณ์ 47: งบหาเสียงของผม 157,071 บาท
 24. 'โสภณ' โชว์ฟิตว่ายข้ามเจ้าพระยารณรงค์อนุรักษ์แม่น้ำ
 25. "โสภณ"เบอร์+4+ล "โสภณ" ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.หมายเลข 4 ลงทุนว่ายน้ำข้ามเจ้าพระยา กระตุ้นสำนึกรักษาและฟื้นฟูคุณภาพน้ำ
 26. ความลับว่ายน้ำข้ามเจ้าพระยาที่เพิ่งถูกเปิดเผย! ของดร.โสภณ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 4
 27. "โสภณ" งัดมุกเด็ด! ว่ายน้ำเจ้าพระยาหาเสียงโชว์
 28. "โสภณ" โชว์เสียว!ว่ายน้ำกลางเจ้าพระยา ร้องคนกทม.รักแม่น้ำ และที่เว็บไซต์สนุก
 29. 'โสภณ พรโชคชัย' ว่ายข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา-โชว์ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 30. แถลงการณ์ 36: แม่น้ำเจ้าพระยากับการรักษาสิ่งแวดล้อม
 31. แถลงการณ์ 40: ความลับการว่ายน้ำข้ามเจ้าพระยาของผม
 32. กปปส.
 33. การวิพากษ์แนวคิด "มวลมหาประชาชน" ของ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ โปรดดู เอ็มไทย และบนยูทูป
 34. การวิพากษ์แนวคิดสภาปฏิรูปหรือสภาประชาชนของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ โปรดดู ทรูไลฟ์ และบนยูทูป
 35. การวิพากษ์แนวคิดสันติวิธีที่ไม่เป็นจริงตามแนวคิดของคานธีที่เสนอโดย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล โปรดดู บนยูทูป
 36. วิพากษ์คำปราศรัย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล Conversations with Thaksin โปรดดู ไทยฟรีนิวส์ และบนยูทูป
 37. ห้าขั้นตอนทางออกประเทศไทย โปรดดู วอยซ์ทีวี แนวหน้า และบนยูทูป
 38. 'โสภณ' ปัดเป็นสมุน 'ทักษิณ' ลั่นไม่กลัวกปปส.
 39. 39.0 39.1 จดหมายถึงนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร) เรื่อง โปรดทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหาอสังหาริมทรัพย์: สร้าง "บ้านคนจน" 17 มกราคม 2546
 40. จดหมายถึงนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร) เรื่อง Thailand Plaza ณ นครนิวยอร์ก ฉบับที่ 1 (9 ธันวาคม 2547) และฉบับที่ 2 (18 กุมภาพันธ์ 2548)
 41. จดหมายถึงนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เรื่องอย่าให้ใครปล้นที่ดินรถไฟมักกะสัน 490 ไร่ไปทำสวน 14 พฤษภาคม 2558
 42. รวมจดหมายถึงรัฐบาลจาก ดร.โสภณ พรโชคชัย
 43. รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
 44. รู้จัก "พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์" อดีต ผบ.พล 1 รอ. ผู้เข้ามารับตำแหน่งผอ.ศูนย์ปรองดองฯ
 45. คสช.ตั้ง สนง.คณะกรรมการปรองดอง เดินหน้าสร้างสมานฉันท์
 46. โสภณ พรโชคชัย เล่าเรื่องการเข้าพบ กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผอ.ศูนย์ปรองดองฯ
 47. ผลสรุปการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ประชาชนในมาบตาพุดต้องการให้อุตสาหกรรมขยายตัวต่อไป และ แนวทางการแก้ปัญหามลพิษมาบตาพุด (เสนอ นายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
 48. ชี้ทางออก "วิน-วิน" มลพิษมาบตาพุด
 49. ชาวมาบตาพุดส่วนใหญ่ต้องการอุตสาหกรรมและแนวทางแก้ไขมลพิษ
 50. ชาวมาบตาพุดส่วนใหญ่ต้องการอุตฯ แต่ก็ต้องการแนวทางแก้ไขมลพิษ
 51. เกินพอดีก็"ไม่ดี"ที่มาบตาพุด
 52. ส.ป.ก.4-01 ถึงโฉนดชุมชน "ประชานิยม" ยี่ห้อ ปชป.
 53. "โฉนดชุมชน เรื่องวิบัติที่ต้องคัดค้านอย่างถึงที่สุด"
 54. "โฉนดชุมชน: เอาสมบัติชาติให้กฎหมู่"
 55. อ่านเอาเรื่อง – โฉนดชุมชน “เครื่องมือ” หรือ “กับดัก” ของการกระจายที่ดินในสังคมไทย
 56. ดร.โสภณ พรโชคชัย โดนด่า หลังโพสต์ด่าพ่อปันปัน ทำลายลูกให้ตัวเองดูแมน และ แฟนๆเดือด เมนท์ถล่มเพจ ดร.โสภณ พรโชคชัย เหตุโพสด่าพ่อปันปัน
 57. White Lies
 58. ดารากับพ่อ . . . เรื่องดรามาแห่งตอแหลแลนด์
 59. ดร.โสภณ ถาม อ.ศศิน เดินต้านเขื่อนแม่วงก์ โกหกหรือเปล่า ดร.โสภณ ถาม ศศินเดิน388 กม.จริงหรือ ? มีใครเคยเห็น EHIAบ้าง 'ดร.โสภณ'เปิดศึกวิวาทะแขวะ!'ศศิน'เดินต้านเขื่อนไม่โปร่งใส และ "ดร.โสภณ" แขวะ "อ.ศศิน" เดินต้านเขื่อนแม่วงก์จริงหรือ??
 60. โสภณอ้างผลสำรวจชาวบ้านหนุนเขื่อนแม่วงก์ ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่หนุนเขื่อนแม่วงก์ และ เสียงสะท้อนจากประชาชนนครสวรรค์ต่อเขื่อนแม่วงก์
 61. เว็บเขื่อนแม่วงก์ และ FB หนุนเขื่อนแม่วงก์
 62. ข่าว สุดสลดพบศพ "น้องแก้ม" แล้ว - ลูกจ้างรถไฟสารภาพ ลงมือทำร้าย โยนร่างทิ้งจากโบกี้ !
 63. โดนด่าเละ ! ดร.โสภณ โพสต์ น้องแก้มโดนข่มขืนเพราะญาติไม่ระวังเอง บุ๋ม ปนัดดา แซ่บโพสต์ตอบ ชัย ราชวัตร-ดร.โสภณ พรโชคชัย ดร.โสภณ อ้างคนร้ายฆ่า-ข่มขืนเด็ก เหตุญาติไม่ระวัง เหน็บ "คนดี- เซเลบ" โพสต์เห็นใจเด็ก อยากได้หน้า
 64. พี่สาวน้องแก้ม โพสต์ข้อความลาน้องสาว ขอโทษที่ดูแลไม่ได้
 65. ดร.โสภณ ชี้แจงกรณีโพสต์ประเด็นน้องแก้ม เพราะญาติไม่ระวัง คำชี้แจงของ ดร.โสภณ พรโชคชัย
 66. โปรดดูใน ประชาไท แก้ไขอาชญากรรมทางเพศเชิงโครงสร้าง หรือใน AREA แถลง แก้ไขอาชญากรรมทางเพศเชิงโครงสร้าง
 67. 67.0 67.1 ให้การบินไทยเป็นสมบัติแห่งความภูมิใจของชาติตลอดไป ที่หนังสือพิมพ์ online ประชาไทย และให้การบินไทยเป็นสมบัติแห่งความภูมิใจของชาติตลอดไปที่เฟซบุ๊ก
 68. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการบินไทย
 69. บทความ "การบินไทย ยังมีหวัง"
 70. คำชี้แจงของ ดร.โสภณ เรื่องรถไฟ
 71. สื่อที่ลงคำชี้แจงของ ดร.โสภณ ได้แก่ เอ็มไทย ว๊อยซ์ทีวี เป็นต้น
 72. ดร.โสภณ พยายามชี้แจงกรณีขึ้นรถไฟที่ญี่ปุ่น
 73. 9 วีรกรรมเด่น ดร.โสภณ พรโชคชัย ดอกเตอร์ในตำนาน
 74. 9 วีรกรรมเด่น โสภณ พรโชคชัย ด็อกเตอร์ในตำนานบนยูทูบ
 75. ตอบบทความ 9 วีรกรรมเด่น โสภณ พรโชคชัย ด็อกเตอร์ในตำนาน
 76. วิกิพีเดีย ปอ ทฤษฎี สหวงศ์
 77. FB: ดร.โสภณ พรโชคชัย
 78. วิกิพีเดีย บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
 79. โบ๊ต ปฏิญญา วิบูลย์นันท์
 80. ดร.โสภณ ตอบบุ๋ม โก๊ะตี๋ และแทก เรื่องโลงสักทองครับ
 81. รณรงค์เลิกโลงไม้สัก เพื่อรักษาป่า พอเพียง
 82. ดร.โสภณ รณรงค์การไม่ใช้ไม้สักทำโลงศพ
 83. โลงสักทอง vs การอนุรักษ์ป่าไม้: ดร.โสภณ พรโชคชัย
 84. รายการต่างคนต่างคิด ตอน เลิกไม้ ใช้ทำโลง เพื่อโลกสวย?
 85. จากบทความ "อย่าปล่อยให้ "สืบ นาคะเสถียร" ตายฟรี" พ.ศ.2551 ประชาไท และ บทความมูลนิธิ
 86. จากหนังสือ "อย่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก.4-01 และ ภ.บ.ท.5 ผิดกฎหมายและทำลายป่า"
 87. โปรดอ่านในหนังสือ "สร้างเขื่อนแม่วงก์เถอะนะ เพื่อชีวิตสัตว์ ป่าและมนุษย์" Download ฟรี
 88. "กรีนพีซโกหกเรื่องโรงไฟฟ้ากระบี่หรือไม่"
 89. Greenpeace vs Veracity: Dr. Sopon Pornchokchai (a clip in Youtube)
 90. Greenpeace vs Veracity: Dr. Sopon Pornchokchai (an article)
 91. Is Greenpeace being flexible with the truth?" in the Bangkok Post
 92. There is no future in coal
 93. กรณีวิวาทะกับคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
 94. "ดร.โสภณ ตอบบุ๋ม โก๊ะตี๋ และแท็ค เรื่องโลงสักทอง"
 95. ค่างานศพไทยแพงกว่าสิงคโปร์
 96. "โลงสักทอง vs การอนุรักษ์ป่าไม้: ดร.โสภณ พรโชคชัย"

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]