โลกวันนี้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก โลกวันนี้รายวัน)
บทความนี้เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ สำหรับบริษัทจำกัด ดูที่ เครือวัฏฏะ
โลกวันนี้
มากกว่าได้ข่าว คือได้คิด

ประเภท หนังสือพิมพ์ออนไลน์
รูปแบบ แจกฟรี (Copy Free)
เจ้าของ วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส

บรรณาธิการ
อำนวยการ สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์
บริหาร สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์
พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
บุคคลสำคัญ

ภาษาที่ใช้ ไทย
ก่อตั้งเมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 (17 ปี)

สำนักงาน 71/30 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ www.lokwannee.com

โลกวันนี้รายวัน เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ในเครือวัฏฏะ เสนอข่าวทั่วไป เน้นข่าวการเมือง ธุรกิจ เมื่อราวเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน ลดขนาดหน้ากว้างของหนังสือพิมพ์ จากขนาดบรอดชีต 28x21.5 นิ้ว เป็น 24x22.75 นิ้ว ตามที่หนังสือพิมพ์ฉบับอื่น ๆ

ประวัติ[แก้]

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน ก่อตั้งเมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 โดยมีพัฒนาการมาจากหนังสือพิมพ์วัฏจักรรายวัน ที่เริ่มต้นออกวางจำหน่ายในราวปี พ.ศ. 2525 และมีคำขวัญในยุคเริ่มต้นว่า เปิดโลกความคิด ให้ชีวิตทันโลก ต่อมา (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549) ได้เปลี่ยนคำขวัญเป็น ไม่หลงกระแส เสนอแต่ความจริง (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551) ได้เปลี่ยนคำขวัญอีกครั้งเป็น เปิดโลกความคิด ใช้ชีวิตทันโลก ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนคำขวัญเป็น พ.ศ. 2554 มากกว่าได้ข่าว คือได้คิด

อนึ่ง หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน มีนโยบายที่ชัดเจน ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง ด้วยจรรยาบรรณอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างสมดุลให้กับสังคมข่าวสารที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากสื่อมวลชนกระแสหลัก โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุ ล้วนแล้วแต่นำเสนอข่าวสารเพียงด้านเดียว ซึ่งมิใช่ภาวะปกติของการเป็นสื่อมวลชน ที่ต้องทำงานอย่างเป็นกลาง[1]

คอลัมน์ประจำฉบับ[แก้]

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน มีลักษณะเฉพาะตัว ในการเปิดพื้นที่ให้บุคคลต่างๆ ผู้มีสถานะนำทางสังคม ได้มีโอกาสแสดงทรรศนะทางการเมือง ที่แตกต่างจากหนังสือพิมพ์กระแสหลัก อันเป็นนโยบายที่สำคัญของหนังสือพิมพ์ โดยมีคอลัมน์ประจำที่โดดเด่น ดังต่อไปนี้

โลกวันนี้ วันสุข[แก้]

ดูบทความหลักที่: โลกวันนี้ วันสุข

ก่อนหน้านี้ หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน ออกเป็นฉบับปกติ ในวันจันทร์-วันพฤหัสบดี และออกเป็นฉบับพิเศษในวันศุกร์ โดยมีรูปแบบผสมผสานระหว่างหนังสือพิมพ์ กับนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ ใช้ชื่อว่า โลกวันนี้ วันสุข ปัจจุบัน (ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552) กองบรรณาธิการได้นำเนื้อหาในส่วนนิตยสารรายสัปดาห์ รวมกับเนื้อหาส่วนหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายวัน ออกเป็นนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ฉบับใหม่ ในชื่อ โลกวันนี้ วันสุข เช่นเดิม

เกร็ด[แก้]

  • ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์เองเท่านั้น

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]