โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี[แก้]

โรงเรียนในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทัยธานี มีดังนี้

เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่ตั้ง เลขที่ 197 ถนนท่าช้าง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง โดยมีรองผู้อำนายการรักษาราชการแทน

เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ตั้ง เลขที่ 775 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000

ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายอภิรักษ์ อุ่นใจ

เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่ตั้ง เลขที่ 8 ถนนมณีรัตน์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000

ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางศรีเรือน ชุติพงษ์วิเวท

เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ตั้ง เลขที่ 18 ถนนบริรักษ์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000

ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางวนิดา พิพัฒน์วัฒนะกุล

เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3

ที่ตั้ง เลขที่ 26 ถนนวงศาโรจน์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง โดยมีครูรักษาราชการแทน


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]