โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
Prongmaduawittayakhom School
237 หมู่ 5 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ไทย ประเทศไทย

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Prongmaduawittayakhom School
อักษรย่อ พ.ด.
ประเภท รัฐบาล
คติพจน์ แต่งกายดี มีวัฒนธรรม เรียบร้อยประจำ นำชาติพัฒนา
สังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 10 มกราคม พ.ศ. 2528
ผู้ก่อตั้ง พระครูอุทุมพรวิหารวัฒน์
รหัส 1073180264
จำนวนนักเรียน 661 คน
สี ██████

เหลือง-แดง

เว็บไซต์

โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม (อังกฤษ: Prongmaduawittayakhom School) (อักษรย่อ:พ.ด.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาและเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดยพระครูอุทุมพรวิหารวัฒน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดโพรงมะเดื่อ ตั้งอยู่ที่ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2528  โดยเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ในช่วงแรกๆ นายโอสถ  ทองมี ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพอเงินวิทยาคม และได้รับแต่งตั้งให้มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมอีกตำแหน่งหนึ่ง ต้องใช้ศาลาการเปรียญของวัดโพรงมะเดื่อ เป็นอาคารเรียนชั่วคราว

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

คติธรรม : สุโข พุทธานํ อุปปาโท "ความเกิดขึ้นแห่งท่านผู้รู้ทั้งหลายนำสุขมาให้" "ให้รู้จักเหตุแห่งสุขและทุกข์ ให้ละเหตุแห่งทุกข์ บำเพ็ญเหตุแห่งสุข จึงชื่อว่าให้เกิดสุข"

คติพจน์ : แต่งกายดี มีวัฒนธรรม เรียบร้อยประจำ นำชาติพัฒนา

เครื่องหมายประจำโรงเรียน : รูป “อุณาโลม” มีรัศมี 28 รัศมี อยู่เหนืออักษร “พ.ด."

สีประจำโรงเรียน : เหลือง-แดง      

สีเหลือง หมายถึง ความเยือกเย็น อ่อนหวานและมีคุณธรรม

สีแดง หมายถึง ความเป็นศิริมงคล เข้มแข็งและอดทน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นมะเดื่อ

รายนามครูใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

ลำดับ รายนามผู้อำนวยการโรงเรียน เรื่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายโอสถ ทองมี พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2528
2 นายสุบิน บัวทอง พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2539
3 นายกุศล กลแกม พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2539
4 นายประยูร ศิริอรุณรัตน์ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2541
5 นายอุทัย สงวนพงศ์ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544
6 นายพิษณุ งามขำ พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2545
7 นางทิพวรรณ ยิ้มสวัสดิ์ พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2549
8 นายมนัส ชัยยะ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2554
9 ว่าที่ ร.ต.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2556
10 นางสาวรุ่งชีวา สุขศรี พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]