โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล
Phonngampittayanukool School
ตราประจำโรงเรียน
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
คำขวัญปฺญญา นรานํ รตฺนํ
(ปัญญา คือ ดวงประทีปแก้วของนรชน)
ผู้อำนวยการนายเหรียญชัย ม่วงคลา
ภาษาไทย
สี██████ เขียว - ขาว
เพลงมาร์ชโพนงามพิทยานุกูล
เว็บไซต์ppkschool.circlecamp.com

โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล เป็นโรงเรียนประจำตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สหวิทยาเขต สะดืออิสาน

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล เดิมเป็นสาขาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โดยกรมสามัญศึกษามีนโยบายให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะขยายสาขาโรงเรียนในท้องถิ่นห่างไกลและยังไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ให้จัดตั้งสาขาโรงเรียนใหม่ในปี พ.ศ. 2534 นายณรงค์ จันทชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ได้มอบหมายให้ นายจรูญ มูลโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ และนายสุนทร ดวงคำน้อยอาจารย์ 2 ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนงานในตอนนั้น ร่วมประชุมเพื่อขอที่ดินสาธารณประโยชน์ของบ้านโพนงาม โดยมีนายวินัย สมศรีลัย กำนันตำบลโพนงามพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งโรงเรียนสาขาและมอบที่ดิสาธารณประโยชน์ ณ โคกหนองเรือมีเนื้อที่ 32 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกุลได้อนุมัติตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ กรมสามัญ[1]

ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ลำดับที่ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
1 นายวิฑูรย์ สิทธิหาโคตร 2538 - 2540 อาจารย์ใหญ่
2 นายกวินทร์ ลีลานนท์ 2540 - 2543 อาจารย์ใหญ่
3 นายอุทัย รัตนา 2543 - 2552 ผู้อำนวยการ
4 นายไพวัลย์ ผลชู 2552 - 2554 ผู้อำนวยการ
5 นายบุญสงค์ อรรคฮาตสี 2554 - 2558 ผู้อำนวยการ
6 นายเอกลักษณ์ บุญท้าว 2559 – 2560 ผู้อำนวยการ
7 นายเหรียญชัย ม่วงคลา 2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

อาคาร สถานที่[แก้]

โรงเรียนตั้งอยู่บนเนื้อที่ 32 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา บนที่ดินทำเลโคกหนองเรือ ประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 3 หลัง โรงอาหาร สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล และสนามตะกร้อ

การจัดการศึกษา[แก้]

หลักสูตร[แก้]

โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลเปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมแปดกลุ่ม คือ

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการเรียน[แก้]

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]