โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
PSOutside2014.jpg
ที่ตั้ง
120 ถนนพุทธมณฑล สาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา
คำขวัญอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
(ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน)
สถาปนา12 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 (65 ปี 76 วัน)
ผู้ก่อตั้งพระครูโพธิสารคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่มโรงเรียนที่ 4
ผู้อำนวยการดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์
ครู/อาจารย์140 คน
ชั้นเรียนม.1- ม.6
ภาษาไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ(วิชาบังคับ)
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส (แผนการเรียน)
ประเทศจีน ภาษาจีน (แผนการเรียน)
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น(แผนการเรียน)
สเปน ภาษาสเปน (เลือกเสรี)
เกาหลีใต้ ภาษาเกาหลี (เลือกเสรี)
ประเทศกัมพูชา ภาษาเขมร(เลือกเสรี)
เยอรมนี ภาษาเยอรมัน (เลือกเสรี)
เวียดนาม ภาษาเวียดนาม(เลือกเสรี)
ฟิลิปปินส์ ภาษาฟิลิปีโน(เลือกเสรี)
อิตาลี ภาษาอิตาเลียน(เลือกเสรี)
รัสเซีย ภาษารัสเซีย(เลือกเสรี)
สีน้ำเงิน-ชมพู          
คำขวัญเรียนดี มีวินัย ใจนักกีฬา
เพลงมาร์ชโพธิสาร
เว็บไซต์www.ps.ac.th
โพธิสารพิทยากรตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
โพธิสารพิทยากร
โพธิสารพิทยากร
โพธิสารพิทยากร (กรุงเทพมหานคร)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร (Potisarnpittayakorn School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย พระครูโพธิสารคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่อยู่ ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

อาคารและสถานที่ภายในห้องเรียน[แก้]

 • อาคาร 1 เป็นที่ตั้งของสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ ห้องนาฏศิลป์ ศูนย์นิเทศศาสตร์ ศูนย์หุ่นยนต์ โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ(EP) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ศูนย์นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น ศูนย์ภาษาอังกฤษและห้องเรียนภาษาอาเซียน (ภาษาเขมร-ภาษาเกาหลี-ภาษาฟิลิปีโน) ศูนย์ภาษาฝรั่งเศสและห้องเรียนภาษาสเปน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องดนตรีสากล และห้องเรียนของนักเรียน
 • อาคาร 2 เป็นที่ตั้งของสำนักงานผู้อำนวยการ ห้องฟิตเนส ห้องดนตรีสากล ห้องแนะแนว ห้องประชุมขันติธรรมาภิรมย์ สำนักงานแผนงาน
 • อาคาร 3 เป็นที่ตั้งของโรงอาหาร ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ศูนย์บริหารธุรกิจ-บัญชี ห้องโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศูนย์มนุษยศาสตร์ ศูนย์วิชาการงานอาชีพ และห้องเรียนของนักเรียน
 • อาคาร 4 เป็นที่ตั้งของห้องทูบีนัมเบอร์วัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศูนย์แพทย์-เภสัช ศูนย์ฟิสิกส์ ศูนย์เคมี ศูนย์ชีววิทยา ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงยิมเนเซียม
 • อาคาร 5 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศูนย์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศูนย์วิศวะ-สถาปัตย์ และห้องเรียนของนักเรียน

แผนการเรียน[แก้]

ปัจจุบันโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทั้งในภาคปกติ(General Program) , IEP (Intensive English Program) , EP (English Program) และหลักสูตร International Program มีการจัดการเรียนการสอนดังนี้

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นละ 14 ห้องเรียน
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นละ 11 ห้องเรียน เรียงลำดับตามแผนโครงสร้าง

โดยแบ่งเป็นแผนการเรียนต่างๆดังนี้

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ห้องเรียนในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ EP (English Program) จำนวน 3 ห้องเรียน
 • ห้องเรียนในหลักสูตร IEP (Intensive English Program) จำนวน 4 ห้องเรียน
 • ห้องเรียนในหลักสูตรภาคปกติ (ภาคภาษาไทย) จำนวน 5 ห้องเรียน
 • ห้องเรียนในหลักสูตร International Program จำนวน 2 ห้องเรียน
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ EP (English Program) จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้อง 1)
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์/ ภาษาฝรั่งเศส/ ภาษาญี่ปุ่น/ ภาษาจีน EP (English Program) จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้อง 2)
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ IEP (Intensive English Program) จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้อง 3)
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ IEP (Intensive English Program) จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้อง 4)
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส/ ภาษาญี่ปุ่น/ ภาษาจีนIEP (Intensive English Program) จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้อง 5)
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้องปกติ) จำนวน 2 ห้องเรียน (ห้อง 6-7)
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ห้องปกติ) จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้อง 8)
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส / ภาษาจีน (ห้องปกติ) จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้อง 9)
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น/ เทคโนโลยี (ห้องปกติ) จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้อง 10)


ปีการศึกษา 2563เป็นต้นไปจะมีการปรับเปลี่ยนแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้และค้นหาตนเองในอาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็น 9 แผนการเรียน ดังนี้

แผนการเรียนใหม่มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • แผนการเรียนเตรียมแพทย์-เภสัช
 • แผนการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
 • แผนการเรียนเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • แผนการเรียนเตรียมวิทย์-คอมพิวเตอร์
 • แผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ (นักเรียนสามารถเลือกวิชาเลือกได้ 1 วิชา คือ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาจีน)
 • แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรมศาสตร์ (นักเรียนสามารถเลือกวิชาเลือกได้ 1 วิชาคือ ดนตรี ศิลปะ และ นาฏศิลป์)
 • แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ-บัญชี (นักเรียนสามารถเลือกวิชาเลือกได้ 1 วิชา คือ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาจีน)
 • แผนการเรียนเตรียมนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ (นักเรียนสามารถเลือกวิชาเลือกได้ 1 วิชา คือ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาจีน)
 • แผนการเรียนเตรียมมนุษยศาสตร์-ครุศาสตร์ (นักเรียนสามารถเลือกวิชาเลือกได้ 1 วิชาคือ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้จัดให้มีวิชาเลือกเสรีอาชีพเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้ค้นพบตนเองก่อนขึ้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนักเรียนสามารถเลือกได้ 6 วิชา (เทอมละ 1 รายวิชา) อาทิเช่น

กลุ่มวิชาด้านภาษาไทยและสังคมศึกษา
กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกีฬา
 • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน
 • วรรณคดีไทยปริทัศน์
 • มือถือไมด์ภาษาไทยออนแอร์
 • มัคคุเทศก์น้อย
 • ทนายฝึกหัด
 • ก้าวทันโลก
 • กฎหมายง่ายนิดเดียว
 • โลกการเมือง
 • คณิตศาสตร์วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • คณิตศาสตร์วิศวกรรมอากาศยาน
 • วิศวกรรมกับเลขระบบฐาน
 • วิศวกรรมกับการแปลงทางเรขาคณิต
 • วิศวกรรมกับแคลคูลัสเบื้องต้น
 • วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
 • การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่ออาชีพ
 • กีฬาเพื่อสุขภาพ
 • อุตสาหกรรมเกม
กลุ่มวิชาด้านภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชาด้านการงานอาชีพ ดนตรีและศิลปะ
 • ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
 • นิทานและภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจบริการ
 • การออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • ภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเพลิดเพลิน
 • ภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเพลิดเพลิน
 • ภาษาจีนเพื่อความเพลิดเพลิน
 • ภาษาเกาหลีเพื่อความเพลิดเพลิน
 • ภาษาสเปนเพื่อความเพลิดเพลิน
 • ภาษาเยอรมันเพื่อความเพลิดเพลิน
 • ภาษาเขมรเพื่อความเพลิดเพลิน
 • ภาษารัสเซียเพื่อความเพลิดเพลิน
 • สนทนาภาษาฟิลิปีโนในชีวิตประจำวัน
 • สนทนาภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
 • สนทนาภาษาอิตาเลียนในชีวิตประจำวัน
 • สนุกคิดกับคณิตศาสตร์สไตล์ฝรั่งเศส

(บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์และภาษาฝรั่งเศส)

 • สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์สไตล์ฝรั่งเศส

(บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาฝรั่งเศส)

 • ดนตรีเพื่ออาชีพ
 • การออกแบบเครื่องแต่งกาย
 • เย็บปักถักร้อย
 • สารนิเทศเพื่อการค้นคว้า
 • อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสร้างรายได้
 • การแปรรูปอาหาร
 • การปลูกผักออแกนิกส์
 • การเพาะเห็ด
 • งานประดิษฐ์ของที่ระลึก
 • การโฆษณาส่งเสริมการขาย
 • งานประดิษฐ์สร้างรายได้

รายนามผู้บริหารโรงเรียนโพธิสารพิทยากร[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสำเนียง ปูรณัน พ.ศ. 2498-2506
2 นายเกษม แจ่มผล พ.ศ. 2506-2510
3 นายเลิศ สดแสงจันทร์ พ.ศ. 2510-2513
4 นายลิทธิ ศิริวรรณ พ.ศ. 2513-2516
5 นายชวาท ศรีพลาย พ.ศ. 2516-2523
6 นางบุญมา กัมปนาทพงษ์ พ.ศ. 2523-2529
7 นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก พ.ศ. 2529-2538
8 นายวิรัช พละเดช พ.ศ. 2539-2540
9 นายสุวัฒน์ อ้นใจกล้า พ.ศ. 2540-2544
10 ดร.ปรีชา บุญคมรัตน์ พ.ศ. 2544-2549
11 นายสมเกียรติ เจริญฉิม พ.ศ. 2549-2551
12 นายธวัช หมื่นศรีชัย พ.ศ. 2551-2553
13 นางเบญญาภา คงรอด พ.ศ. 2553-2556
14 นายวิโรฒ สำรวล พ.ศ. 2556-2559
15 นางศิริพันธุ์ พรหมพินิจ พ.ศ. 2559-2560
16 นายปรีชา ชูเชิด

พ.ศ. 2561-2562

17 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]