โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
PSOutside2014.jpg
ที่ตั้ง
120 ถนนพุทธมณฑล สาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา
คำขวัญอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
(ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน)
ผู้ก่อตั้งพระครูโพธิสารคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่มโรงเรียนที่ 4
ผู้อำนวยการดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์
ครู/อาจารย์140 คน
ชั้นเรียนม.1- ม.6
ภาษาไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ประเทศจีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สเปน ภาษาสเปน
เกาหลีใต้ ภาษาเกาหลี
ประเทศกัมพูชา ภาษาเขมร
เยอรมนี ภาษาเยอรมัน
เวียดนาม ภาษาเวียดนาม
ฟิลิปปินส์ ภาษาฟิลิปีโน
สีน้ำเงิน-ชมพู          
คำขวัญเรียนดี มีวินัย ใจนักกีฬา
เพลงมาร์ชโพธิสาร
เว็บไซต์www.ps.ac.th
โพธิสารพิทยากร ตั้งอยู่ใน กรุงเทพมหานคร
โพธิสารพิทยากร
โพธิสารพิทยากร
โพธิสารพิทยากร (กรุงเทพมหานคร)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร (Potisarnpittayakorn School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย พระครูโพธิสารคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่อยู่ ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 โดยในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโพธิสารพิทยากรมีผลคะแนนโอเน็ต ระดับชั้น ม.6 เป็นอันดับที่ 30 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 13 ของกรุงเทพมหานคร

อาคารและสถานที่ภายในห้องเรียน[แก้]

 • อาคาร 1 เป็นที่ตั้งของสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ ห้องนาฏศิลป์ ศูนย์นิเทศศาสตร์ ศูนย์หุ่นยนต์ โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ(EP) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ศูนย์นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น ศูนย์ภาษาอังกฤษและห้องเรียนภาษาอาเซียน (ภาษาเขมร-ภาษาเกาหลี-ภาษาฟิลิปีโน) ศูนย์ภาษาฝรั่งเศสและห้องเรียนภาษาสเปน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องดนตรีสากล และห้องเรียนของนักเรียน
 • อาคาร 2 เป็นที่ตั้งของสำนักงานผู้อำนวยการ ห้องฟิตเนส ห้องดนตรีสากล ห้องแนะแนว ห้องประชุมขันติธรรมาภิรมย์ สำนักงานแผนงาน
 • อาคาร 3 เป็นที่ตั้งของโรงอาหาร ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ศูนย์บริหารธุรกิจ-บัญชี ห้องโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศูนย์มนุษยศาสตร์ ศูนย์วิชาการงานอาชีพ และห้องเรียนของนักเรียน
 • อาคาร 4 เป็นที่ตั้งของห้องทูบีนัมเบอร์วัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศูนย์แพทย์-เภสัช ศูนย์ฟิสิกส์ ศูนย์เคมี ศูนย์ชีววิทยา ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงยิมเนเซียม
 • อาคาร 5 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศูนย์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศูนย์วิศวะ-สถาปัตย์ และห้องเรียนของนักเรียน

แผนการเรียน[แก้]

ปัจจุบันโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทั้งในภาคปกติ(General Program) , IEP (Intensive English Program) , EP (English Program) และหลักสูตร International Program มีการจัดการเรียนการสอนดังนี้

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นละ 14 ห้องเรียน
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นละ 10 ห้องเรียน เรียงลำดับตามแผนโครงสร้าง

โดยแบ่งเป็นแผนการเรียนต่างๆดังนี้

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ห้องเรียนในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ EP (English Program) จำนวน 3 ห้องเรียน
 • ห้องเรียนในหลักสูตร IEP (Intensive English Program) จำนวน 4 ห้องเรียน
 • ห้องเรียนในหลักสูตรภาคปกติ (ภาคภาษาไทย) จำนวน 5 ห้องเรียน
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ EP (English Program) จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้อง 1)
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์/ ภาษาฝรั่งเศส/ ภาษาญี่ปุ่น/ ภาษาจีน EP (English Program) จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้อง 2)
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ IEP (Intensive English Program) จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้อง 3)
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ IEP (Intensive English Program) จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้อง 4)
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส/ ภาษาญี่ปุ่น/ ภาษาจีนIEP (Intensive English Program) จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้อง 5)
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้องปกติ) จำนวน 2 ห้องเรียน (ห้อง 6-7)
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ห้องปกติ) จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้อง 8)
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส / ภาษาจีน (ห้องปกติ) จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้อง 9)
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น/ เทคโนโลยี (ห้องปกติ) จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้อง 10)


ปีการศึกษา 2563เป็นต้นไปจะมีการปรับเปลี่ยนแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้และค้นหาตนเองในอาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในระดับอุดมศึกษา ดังนี้

แผนการเรียนใหม่มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • แผนการเรียนเตรียมแพทย์-เภสัช
 • แผนการเรียนเตรียมวิทย์-วิศวะ
 • แผนการเรียนเตรียมวิทย์-คอมพิวเตอร์
 • แผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ (นักเรียนสามารถเลือกวิชาเลือกได้ 1 วิชา คือ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาจีน)
 • แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรมศาสตร์ (นักเรียนสามารถเลือกวิชาเลือกได้ 1 วิชาคือ ดนตรี ศิลปะ และ นาฏศิลป์)
 • แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ-บัญชี (นักเรียนสามารถเลือกวิชาเลือกได้ 1 วิชา คือ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาจีน)
 • แผนการเรียนเตรียมนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ (นักเรียนสามารถเลือกวิชาเลือกได้ 1 วิชา คือ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาจีน)
 • แผนการเรียนเตรียมมนุษยศาสตร์-ครุศาสตร์ (นักเรียนสามารถเลือกวิชาเลือกได้ 1 วิชาคือ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้จัดให้มีวิชาเลือกเสรีอาชีพเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้ค้นพบตนเองก่อนขึ้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนักเรียนสามารถเลือกได้ 6 วิชา (เทอมละ 1 รายวิชา) อาทิเช่น

กลุ่มวิชาด้านภาษาไทยและสังคมศึกษา
กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกีฬา
 • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน
 • วรรณคดีไทยปริทัศน์
 • มัคคุเทศก์น้อย
 • ทนายฝึกหัด
 • ก้าวทันโลก
 • กฎหมายง่ายนิดเดียว
 • โลกการเมือง
 • คณิตศาสตร์วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • คณิตศาสตร์วิศวกรรมอากาศยาน
 • วิศวกรรมกับเลขระบบฐาน
 • วิศวกรรมกับการแปลงทางเรขาคณิต
 • วิศวกรรมกับแคลคูลัสเบื้องต้น
 • วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
 • การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่ออาชีพ
 • กีฬาเพื่อสุขภาพ
กลุ่มวิชาด้านภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชาด้านการงานอาชีพ ดนตรีและศิลปะ
 • ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
 • นิทานและภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจบริการ
 • การออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • ภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเพลิดเพลิน
 • ภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเพลิดเพลิน
 • ภาษาเกาหลีเพื่อความเพลิดเพลิน
 • ภาษาสเปนเพื่อความเพลิดเพลิน
 • ภาษาเขมรเพื่อความเพลิดเพลิน
 • สนทนาภาษาฟิลิปีโนในชีวิตประจำวัน
 • สนทนาภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
 • สนทนาภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน
 • สนุกคิดกับคณิตศาสตร์สไตล์ฝรั่งเศส

(บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์และภาษาฝรั่งเศส)

 • สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์สไตล์ฝรั่งเศส

(บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาฝรั่งเศส)

 • ดนตรีเพื่ออาชีพ
 • การออกแบบเครื่องแต่งกาย
 • เย็บปักถักร้อย
 • สารนิเทศเพื่อการค้นคว้า
 • อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสร้างรายได้
 • การแปรรูปอาหาร
 • การปลูกผักออแกนิกส์
 • การเพาะเห็ด
 • งานประดิษฐ์ของที่ระลึก
 • การโฆษณาส่งเสริมการขาย
 • งานประดิษฐ์สร้างรายได้

ประวัติและความเป็นมา[แก้]

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 14/2 หมู่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 เปิดสอนในระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ตั้งอยู่บนที่ดินของนายผัน และ นางสอิ้ง ไทรพุฒทอง และที่ดินของวัดโพธิ์ ซึ่งบริจาคและยอมให้ใช้ประโยชน์ในการจัดตั้งโรงเรียน รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 6 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา ในครั้งแรกเปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2499 โดยท่านพระครูโพธิสารคุณ (นวล ธมฺมธโร) หรือหลวงปู่นวล เจ้าอาวาสวัดโพธิ์สมัยนั้น เป็นผู้ริเริ่มโดยเรียนที่ศาลาวัดริมคลองบางระมาด ต่อมาได้บอกบุญเรี่ยไรจากชุมชน ประกอบกับเงินงบประมาณของทางราชการเพื่อสร้างอาคารไม้แบบอุดร 2 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน จนสามารถเป็นสถานที่ประกอบการเรียนการสอนได้สมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2501

ในปีงบประมาณ 2525 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ค. เป็นอาคารตึก 3 ชั้น 18 ห้องเรียนขึ้นอีก 1 หลัง ต่อมาในปีงบประมาณ 2526 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบมาตรฐานขนาด 2 หน่วย 1 หลัง บ่อน้ำบาดาล 1 บ่อ ห้องน้ำห้องส้วม 2 หลัง สำหรับอาคารไม้ 2 ชั้นนั้นชำรุดทรุดโทรมลงมาก ทางโรงเรียนจึงได้ขออนุมัติทำการรื้อถอนเพื่อจะได้เสนอของบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทนต่อไป

ปีการศึกษา 2527-2529 กรมสามัญศึกษาได้จัดให้โรงเรียนเข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ( คปล. ) เป็นโรงเรียนในส่วนกลางโรงเรียนเดียวที่เข้าโครงการนี้ ซึ่งมีโรงเรียนทั่วประเทศ 240 โรงเรียน โดยกรมสามัญศึกษาได้คัดโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อย เพื่อจะปรับปรุงใน 3 ด้าน คือ 1. ด้านตัวป้อนคือนักเรียน กรมสามัญศึกษาให้ความช่วยเหลือโดยการ - ยกเว้น บ.กศ. 50% - ให้หนังสือเรียน ยืมเรียนฟรี - ให้ชุดนักเรียน - จัดที่พักให้แก่นักเรียนที่อยู่ห่างไกล 2. ด้านบุคลากร กรมสามัญศึกษาจัดบุคลากรให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาโดยใช้สูตร 2X + 2 ( X คือ จำนวนห้องเรียน) ในการจัดสรรอัตราครูให้แก่โรงเรียนในโครงการ 3. ด้านอาคารสถานที่ กรมสามัญศึกษาจัดงบประมาณช่วยปรับปรุงบริเวณอาคารสถานที่ให้เหมาะแก่การจัดการเรียนการสอนทัดเทียมกับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ แก้ปัญหาเรื่องไฟฟ้าและประปาในโรงเรียน ผลปรากฏว่าโรงเรียนโพธิสารพิทยากรก็ยังมีนักเรียนเข้าเรียนน้อย ไม่สามารถพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ ในขณะนั้นมีเพียง 6 ห้องเรียนเท่านั้น

ปีการศึกษา 2529 กรมสามัญศึกษาจึงเห็นชอบให้ทำ “ โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาทางด้านวิชาการ ” โดยมี 3 โรงเรียนเข้ามาช่วยโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คือ 1. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับผิดชอบหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย พลานามัย และช่วยปรับปรุงห้องสมุด 2. โรงเรียนสตรีวิทยา รับผิดชอบหมวดวิชาภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาคณิตศาสตร์ และงานแนะแนว 3. โรงเรียนวัดน้อยใน รับผิดชอบหมวดวิชาศิลปศึกษา การงานอาชีพและอาคารสถานที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและโรงเรียนสตรีวิทยา จะรับนักเรียนให้เรียนต่อชั้น ม.4 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและสตรีวิทยา โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก แต่พิจารณาผลการเรียนใน 6 หมวดวิชา คือ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย พลานามัย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และคณิตศาสตร์ เมื่อได้คะแนนสะสมเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป และความประพฤติดี โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2530 ปรากฏว่า สามารถรับนักเรียนได้เกินแผนที่กำหนดไว้และจัดแผนชั้นเรียนเป็น 5-2-2 จำนวนนักเรียน 325 คน

อาคารมุงจากของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ปีการศึกษา 2531 รับนักเรียนได้เกินแผนโดยจัดแผนชั้นเรียนเป็น 7-5-2 จำนวนนักเรียน 563 คน

ปีการศึกษา 2532 สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 4 ห้อง เต็นท์ 4 หลัง อาคารมุงจาก 1 หลัง เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้รื้อถอนอาคารไม้ 2 ชั้น แบบอุดร เพื่อเตรียมใช้เป็นสถานที่สร้างอาคารเรียนแบบพิเศษแทน

ปีการศึกษา 2533 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น เป็นเงินงบประมาณ 7,199,000 บาท แต่ไม่มีผู้มาประมูล จึงต้องทำการเปลี่ยนแปลงราคาใหม่ ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลสัมมิทก่อสร้างประมูลได้ในราคา 11,450,000 บาท และผูกพันในปีงบประมาณ 2535-2538 จำนวน 19 ล้านบาท เพื่อให้อาคารหลังนี้มีทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และสามารถใช้เป็นห้องประชุมได้ ชั้นบนเป็นดาดฟ้า มีลิฟต์ติดตั้ง 2 ตัว ในปีการศึกษานี้ อยู่ในระหว่างการก่อสร้างต่อได้รับงบประมาณตามโครงการพัฒนาชนบทและชุมชน ตามข้อเสนอของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2533 สร้างศาลาประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ปีการศึกษา 2534 เนื่องจากความจำเป็นในเรื่องห้องเรียน จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น เป็น 1,338 คน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงต้องใช้สนามฟุตบอลของโรงเรียนมาทำการก่อสร้างอาคาร หลังคาจาก 2 หลังและเพื่อให้นักเรียนไม่ต้องผจญกับความร้อนของอากาศ จึงเปลี่ยนอาคารเต็นท์ 5 หลัง มาเป็นอาคารจากหลังที่ 4 รวมมีอาคารจากทั้งสิ้น 6 ชุด 17 ห้องเรียน และยังต้องใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่เรียนอีกส่วนหนึ่งด้วยได้รับอนุมัติให้สร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมแบบมาตรฐานเป็นของ นักเรียนชาย

อาคารเรียน 6 ชั้นที่สร้างขึ้นใหม่

ปีการศึกษา 2535 ได้รับอนุมัติให้สร้างห้องน้ำห้องส้วมแบบมาตรฐาน เป็นของนักเรียนหญิงและต่อเติมอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น จากปีงบประมาณ 2533 โดยได้รับงบประมาณเพิ่มอีก 21 ล้านบาท

ในปีการศึกษา 2536 ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อมกราคม 2537 เนื่องจากบริเวณสนามบาสเกตบอลมีน้ำท่วมขังทุกครั้งที่ฝนตกหนัก ทำให้เกิดปัญหากับนักเรียนที่เรียนอยู่บริเวณอาคารหลังคาจาก คุณวรพันธ์-คุณกรรณิการ์ ปิณฑวณิช จากบริษัทพร้อมมิตรคอนกรีต จำกัดได้บริจาคเงินจำนวน 228,400 บาท เพื่อเทคอนกรีตถมสนามให้สูงขึ้น และได้ทำพิธีมอบให้โรงเรียน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2536 โดยท่านรองอธิบดี ฯ สมหมาย เอมสมบัติ ( ขณะนั้นเป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมสามัญศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา) เป็นประธานในพิธี และโรงเรียนได้ตั้งชื่อสนามบาสเกตบอลว่า “ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร ” ซึ่งในปีเดียวกันได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบถอดประกอบได้ 6 หลัง 12 ห้องเรียน และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น เต็มรูป เป็นหลังที่ 2 จึงได้รื้ออาคารหลังคาจากออก

ภาพภายนอกเมื่อมองไปยังอาคาร 1 , 3 และ 4 ที่สร้างขึ้นใหม่
ภาพอาคาร 2 และบริเวณสนามหน้าเสาธง

ปีการศึกษา 2537 เนื่องจากอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น หลังที่ 2 อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนที่ข้ามถนนมาจากอาคารชั่วคราวเกิดอุบัติเหตุ โรงเรียนจึงย้ายอาคารชั่วคราวมาสร้างหลังอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น หลังที่ 1 จำนวน 2 หลัง 4 ห้องเรียน และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างอาคารหลังที่ 3 จำนวน 12 ห้องเรียน ไว้กลางสนามตามเดิม เพื่อใช้เป็นที่เรียนของนักเรียน อาคารแบบพิเศษ 6 ชั้น ก่อสร้างเสร็จสิ้นเต็มรูปในเดือนมีนาคม ดังนั้น ในปีการศึกษา 2538 โรงเรียน จึงมีอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น 2 หลัง อาคารเรียน 3 ชั้น 1 หลัง ซึ่งเพียงพอต่อการให้บริการทางการเรียนการสอน

ปีการศึกษา 2538-2539 โรงเรียนก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น 1 หลัง ด้วยพื้นที่ของโรงเรียนมีจำกัด อาคารนี้จึงต้องสร้างบริเวณกลางสนาม (อาคารหลังคาจากเดิม) โดยเชื่อมต่อกับอาคารแบบพิเศษ 6 ชั้น สร้างเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2539

ปีการศึกษา 2540 ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน โดยการจัดสวนหย่อมบริเวณซุ้มหลวงปู่นวล หน้าอาคารกาญจนาภิเษก ห้องน้ำ และสนับสนุนให้ครูและนักเรียนจัดสวนหย่อมภายในห้องเรียน ปลูกต้นพญาสัตบรรณหน้าโรงเรียน และปลูกต้นปาล์มบริเวณที่เข้าแถวเคารพธงชาติ

ปีการศึกษา 2541 สร้างศาลาที่พักผู้โดยสารและโรงจอดรถหน้าโรงเรียน จัดทำสวนหย่อมหน้าอาคาร 2 และปรับปรุงพื้นสนามลานเอนกประสงค์หน้าเสาธง

ปีการศึกษา 2542 สร้างเรือนเพาะชำ จัดทำสวนป่าหลังอาคาร 2 จัดทำห้องศูนย์วิทยบริการ ปรับปรุงพื้นห้องเรียนและห้องสำนักงาน โดยเปลี่ยนเป็นพื้นกระเบื้องทั้งหมด

ปีการศึกษา 2543 สร้างอาคารเรือนพยาบาลร่มโพธิ์ สร้างโรงผลิตน้ำดื่มชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำรั้วหลังโรงเรียน ทำน้ำพุบริเวณลานบาสเกตบอล จัดสร้างห้องศูนย์วิชาต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และได้เข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงานของกระทรวง วิทยาศาสตร์ โดยเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศของเดิม จำนวน 42 เครื่อง เป็นเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าให้เป็นหลอดไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน โดยใช้บัลลาสอิเลคทรอนิคส์ จำนวน 1500 V.

ลานโพธิ์พุฒิภิรมในอดีต

ปีการศึกษา 2544 สร้างลานโพธิ์พุฒิภิรม ทาสีพื้นสนามลานอเนกประสงค์ จัดทำห้องศูนย์วัฒนธรรมไทย และห้องศูนย์วิชาภาษาญี่ปุ่น

ปีการศึกษา 2545 เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปรับปรุงโรงอาหารให้ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และสามารถให้บริการด้านโภชนาการแก่นักเรียนได้อย่างเพียงพอ โดยดำเนินการก่อสร้างและขยายโรงอาหารบริเวณชั้นล่างอาคาร 3 (โพธิสารคุณ) ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตก โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเงินบริจาค

ปีการศึกษา 2546 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Program : EP.) ระดับชั้น ม.1 จำนวน 2 ห้องจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาทุกรายวิชา และวิชาคอมพิวเตอร์ (Mini English Program : M.E.P.) ระดับชั้น ม.1 จำนวน 2 ห้อง ม.4 จำนวน 1 ห้อง ปรับปรุงทางเดินเท้าข้างอาคาร 38 ปี (โพธิสารคุณ) พื้นเวทีเสาธง และเสาธงโรงเรียน พื้นที่ของโรงเรียนมีปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสนามและลานอเนกประสงค์โดยรอบในภาวะฝนตก เป็นอุปสรรคสำหรับนักเรียนในการใช้สนามเล่นเพื่อออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนและการสัญจรภายใน โรงเรียนจึงได้ระดมทรัพยากรจากชุมชนโดยการรับบริจาค จัดกิจกรรมการกุศลต่างๆ ดำเนินการปรับปรุงลานอเนกประสงค์โดยรอบโรงเรียน

ปีการศึกษา 2547 ปรับปรุงต่อเติมดาดฟ้าอาคารไทรพุฒทอง เพื่อจัดทำห้องออกกำลังกาย ห้องปิงปอง ห้องยืดหยุ่น โยคะ และจัดทำห้องเรียนชั้น 2 จำนวน 4 ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2548 สร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าเสาธง และดำเนินการติดตั้งเครื่องระบายความร้อนระบบไอน้ำที่โรงยิม

ปีการศึกษา 2549-2550 ปรับปรุงห้องเรียน E.P./I.E.P. ชั้น 5 ปรับปรุงห้องน้ำครู ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนชาย – หญิง ชั้น 1 อาคาร 3 ตลอดจนปรับปรุงพื้นโรงอาหาร ซ่อมแซมผนัง โรงฝึกงานอุตสาหกรรม และทาสีอาคาร 3

ด้านหน้าของโรงเรียนโพธิสารพิทยากรในปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2551-2556 ปูพื้นกระเบื้องและทาสีห้องเรียน 9 ห้องและปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน อาคาร 3 ปรับปรุงห้องน้ำครู อาคาร 1 ชั้น 2 และห้องน้ำระหว่างชั้น 4 - 5 อาคาร 3 ซ่อมแซมและทาสีพื้นสนามหลวงพิลาศวรรณสาร ติดตั้งตาข่ายป้องกันนกอาคาร 4 ปรับปรุงเรือนเพาะชำสำหรับเก็บของ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน ปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาโรงอาหารเป็นเมทัลชีท จัดทำโต๊ะอาหารนักเรียนพร้อมเก้าอี้สแตนเลส จำนวน 104 ชุด จัดทำฉากเวทีหน้าเสาธงใหม่ จัดซื้อที่ดิน 5 ไร่ 23 ตร.วาด้านหลังโรงเรียน และปรับหน้าดิน รื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าพร้อมปักเสาพาดสายรอบที่ดินหลังโรงเรียน ปรับปรุงห้อง To Be Number One เป็นห้องอาเซียน


ปีการศึกษา 2557 ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ ต่อเติมหลังคาเพื่อกันแดดและฝนบริเวณสนามหน้าเสาธง ทำหลังคาบริเวณทางเดินหน้าประตูโรงเรียนถึงอาคาร 4 ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร1 ชั้น 2 และชั้น 3 วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2557 ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 6 ชั้น

ปีการศึกษา 2559 อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 6 ชั้น ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ได้รับพระราชทานชื่อว่า "อาคารเฉลิมพระเกียรติ" พร้อมทั้งประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ อาคารดังกล่าว

ปีการศึกษา 2563 ปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนแผนการเรียนเตรียมแพทย์-เภสัช ห้องเรียนหุ่นยนต์ ห้องเรียนปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ ห้องเรียนแผนการเรียนมนุษยศาสตร์ ห้องเรียนแผนการเรียนนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ ปรับปรุงห้องศูนย์วิชาฟิสิกส์ ศูนย์วิชาเคมี ศูนย์วิชาชีววิทยา ศูนย์วิชาภาษาอังกฤษ ศูนย์วิชาภาษาญี่ปุ่น ศูนย์วิชาภาษาฝรั่งเศส และห้องเรียนโปรแกรม EP วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ 5 ชั้น

รายนามผู้บริหารโรงเรียนโพธิสารพิทยากร[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสำเนียง ปูรณัน พ.ศ. 2498-2506
2 นายเกษม แจ่มผล พ.ศ. 2506-2510
3 นายเลิศ สดแสงจันทร์ พ.ศ. 2510-2513
4 นายลิทธิ ศิริวรรณ พ.ศ. 2513-2516
5 นายชวาท ศรีพลาย พ.ศ. 2516-2523
6 นางบุญมา กัมปนาทพงษ์ พ.ศ. 2523-2529
7 นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก พ.ศ. 2529-2538
8 นายวิรัช พละเดช พ.ศ. 2539-2540
9 นายสุวัฒน์ อ้นใจกล้า พ.ศ. 2540-2544
10 ดร.ปรีชา บุญคมรัตน์ พ.ศ. 2544-2549
11 นายสมเกียรติ เจริญฉิม พ.ศ. 2549-2551
12 นายธวัช หมื่นศรีชัย พ.ศ. 2551-2553
13 นางเบญญาภา คงรอด พ.ศ. 2553-2556
14 นายวิโรฒ สำรวล พ.ศ. 2556-2559
15 นางศิริพันธุ์ พรหมพินิจ พ.ศ. 2559-2560
16 นายปรีชา ชูเชิด

พ.ศ. 2561-2562

17 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

 1. พงศ์พสุ อุณาพรหม ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาด บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
 2. ชลิดา เถาว์ชาลี ตันติพิภพ นางสาวไทย ปี 2541[1]
 3. อัมราภัสร์ จุลกะเศียน รองมิสไทยแลนด์เวิลด์ อันดับ 1 และ นักแสดง
 4. พันโทนายแพทย์ภาคย์ โลหารชุน หรือหมอภาคย์
 5. ทศพร ศรีตุลา (หมอช้าง, ซินแสช้าง) นักวิชาการโหราศาสตร์ชื่อดัง
 6. ชัชฎาภรณ์ ธนันทา นักแสดงสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 7. หยาดทิพย์ ราชปาล นักแสดงไทยทีวีสีช่อง 3
 8. วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย นักแสดง
 9. ธวัช พรรัตนประเสริฐ นักแสดง (SuckSeed ห่วยขั้นเทพ ATM เออรัก เออเร่อ และอื่นๆ)
 10. ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล นักแสดง (ATM เออรัก เออเร่อ , ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น และ เพื่อนเฮี้ยน..โรงเรียนหลอน)
 11. หนึ่งฤทัย อิสสอาด นักร้อง เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 11
 12. รองศาสตราจารย์ชานนท์ โกมลมาลย์ อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]