โรงเรียนโนนหันวิทยายน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
ไฟล์:ตราโนนหันวิทยายน.gif
"สุวิชาโน ภวํ โหติ"
ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
เลขที่ 108 หมู่ 9 ถนนมลิวรรณ ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40290
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Non Han Wittayayon School
อักษรย่อ น.ว. / N.W.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลประจำตำบล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัด กระทรวงมหาดไทย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
สถาปนา 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524
รหัส 3040100112
เพลง มาร์ชม่วงขาว
รำวงโนนหันวิทยายน
เว็บไซต์

โรงเรียนโนนหันวิทยายนได้รับประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งโรงเรียนรัฐบาล ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2524 ให้ชื่อว่า โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ประวัติโรงเรียน[แก้]

  • โรงเรียนโนนหันวิทยายนได้รับประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งโรงเรียนรัฐบาล ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2524 ให้ชื่อว่า โรงเรียนโนนหันวิทยายน ให้รับนักเรียน 3 ห้องเรียน รวมจำนวนนักเรียน 152 คน โรงเรียนยังไม่ได้รับประมาณก่อสร้างอาคารเรียน จึงอาศัยเรียนที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ทางราชการแต่งตั้งให้นายอนันต์ อิสสระพงษ์ รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายบรรจบ ค่ำคูณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้ย้ายมาเรียนที่อาคารชั่วคราว เลขที่ 108 หมู่ที่ 9 บ้านมิตรภาพ ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ในปีการศึกษา 2525 ในเนื้อที่ 45 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา
  • ถ่ายโอนบุคลากรไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
ป้ายหน้าโรงเรียนโนนหันวิทยายน

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

ประกอบด้วย 3 ส่วน ตามปรัชญาของโรงเรียน ดังนี้

  • คบเพลิง หมายถึง แสงสว่างและรังสีของคุณธรรม มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ประพฤติตนดีในสังคม
  • หนังสือและปากกา หมายถึง การศึกษาหาความรู้
  • ห่วง 5 ห่วง หมายถึง การกีฬา ความแข็งแรง มั่นคง และความสามัคคี ซึ่งเป็นรากฐาน นำไปสู่ความรู้และคุณธรรมทำให้เป็นสัขในสังคม

อักษรย่อโรงเรียน[แก้]

น.ว. / N.W.

สีประจำโรงเรียน[แก้]

  • สีม่วง หมายถึง งานฝีมือ ซึ่งเป็นหลักการและจุดหมายสำคัญของหลักสูตร
  • สีขาว หมายถึง ศาสนา (ความบริสุทธิ์ ความมีสมาธิ จิตตั้งมั่น อันแสดงถึงความเป็นผู้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา)

ดอกไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

ราชพฤกษ์ (ดอกคูณ)

ปรัชญาของโรงเรียน[แก้]

คุณธรรมนำหน้า การศึกษาประเสริฐ ล้ำเลิศพลานามัย

คติพจน์โรงเรียน[แก้]

จงรักคนอื่น จงรักคนอื่น จงรักคนอื่น (พระครูภัทรสารประสิทธิ์ อดีตเจ้าคณะอำเภอชุมแพ)

คติธรรมโรงเรียน[แก้]

สุวิชาโน ภวํ โหติ (ผู้รู้ดี คือผู้เจริญ)

แผนผังบริเวณโรงเรียน[แก้]

แผนผังภายในโรงเรียน.jpg

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]