โรงเรียนโนนคำพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


โรงเรียนโนนคำพิทยาคม
NONKHAMPITTAYAKHOM SCHOOL Symbol question.svg
บุคลิกดี วจีไพเราะ เพาะนิสัยใฝ่เรียนรู้ รักษ์เวลา ไม่ใฝ่หาอบายมุข
ที่อยู่ 87 หมู่3 ถนนคำแก้ว-ดอนอุดม ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38170 ไทย
ประเทศไทย

ข้อมูล
อักษรย่อ น.ค.พ. (N.K.P.)
ประเภท โรงเรียนมัธยมขนาดกลาง [1] โรงเรียนมัธยมประจำตำบล
สถาปนา พ.ศ. 2534 เปิดสอนครั้งแรกสังกัดโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
 13 ม.ค.2536 โรงเรียนเป็นเอกเทศ ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ 3707/2536 สั่ง ณ วันที่ 2 ก.ค.2536
ผู้ก่อตั้ง นายสมศักดิ์ บริบาล
เขตการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต21 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการ ดร. ศศิธร วงศ์ชาลี
จำนวนนักเรียน 171คน (DMC 2562)
สี ██ ██สีเขียว-สีน้ำเงิน
เพลง มาร์ชโนนคำพิทยาคม
โทรศัพท์ 042 088 233
เว็บไซต์


โรงเรียนโนนคำพิทยาคม (อังกฤษ: Nonkhampittayakhom school) ตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เป็นโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลาง[1] เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ[แก้]

เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2534 ในชื่อของโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม โดยมีจำนวนนักเรียนครั้งแรก 54 คน และมีนายสมศักดิ์ บริบาล เป็นผู้ประสานและดูแลโรงเรียนเป็นครั้งแรก ในปีการศึกษา 2534 ประชาชนในหมู่บ้านคำเตาะเลาะ – โนนเค็ง และสภาตำบลคำแก้วได้ ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง ในพื้นที่บริจาคของ นายวิระ จันทหงษ์ จำนวน 37 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2536 และได้ตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ โดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม ” ตามคำสั่ง กรมสามัญศึกษา ที่ 3707/2536 สั่ง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 โดยมี นายสมศักดิ์ บริบาล ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ ดูแลโรงเรียนไปเป็นการพลางก่อน มีเขตพื้นที่บริการ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม และโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ที่ รายนาม เข้ารับตำแหน่ง สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายสมศักดิ์ บริบาล 1 มีนาคม 2534 12 มกราคม 2536 ผู้ประสานงานโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ในการเริ่มก่อตั้งโรงเรียนโนนคำพิทยาคม
2 นายทรงกลด สรรพอาษา 16 มิถุนายน 2536 6 สิงหาคม 2536 ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน
3 นายสมศักดิ์ บริบาล 7 สิงหาคม 2536 30 กันยายน 2538 ครูใหญ่
4 นายสมศักดิ์ บริบาล 1 ตุลาคม 2538 30 กันยายน 2542 อาจารย์ใหญ่
5 นายสมศักดิ์ บริบาล 1 ตุลาคม 2542 27 สิงหาคม 2544 ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 นายประยูร ยวนยี 21 กันยายน 2544 15 มกราคม 2548 ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำพิทยาคม
7 นางบัวทอง บริบาล * 20 ตุลาคม 2544 19 ธันวาคม 2544 รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำพิทยาคม *นามสกุล ณ ขณะนั้น
8 นายทศพล อาจหาญ 20 ธันวาคม 2544 15 มกราคม 2546 ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 นาอิสรียา พจน์ธารี 16 มกราคม 2546 30 มิถุนายน 2546 อาจารย์ใหญ่
10 นายกฤตย์ ไชยวงศ์ 1 กรกฎาคม 2546 24 ตุลาคม 2546 อาจารย์ใหญ่
11 นายประวัติ ศรีวะรมย์ 25 ตุลาคม 2546 30 กันยายน 2547 อาจารย์ใหญ่
12 นางบัวทอง บริบาล* 1 ตุลาคม 2547 14 มิถุนายน 2548 รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำพิทยาคม *นามสกุล ณ ขณะนั้น
13 นายดิเรก โพธิ์สว่าง 15 มิถุนายน 2548 16 ธันวาคม 2551 ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 นายทวีศักดิ์ มาลา 17 ธันวาคม 2551 20 มกราคม 2554 ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 นายประจักษ์ ประจิมทิศ 21 มกราคม 2554 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ 2557 24 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 ดร. ศศิธร วงศ์ชาลี 25 พฤษภาคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 นายสุทธิเกียรติ พันธ์เสนา 1 มีนาคม 2562 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำพิทยาคม
19 ดร. ศศิธร วงศ์ชาลี สิงหาคม 2562 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน

สภานักเรียน โรงเรียนโนนคำพิทยาคม[แก้]

รายนามประธานสภานักเรียน[แก้]

รายนามประธานสภานักเรียนโรงเรียนโนนคำพิทยาคม
ที่ ชื่อ-สกุล ปีการศึกษา หมายเหตุ
1 นายเดชอุดม วงษ์ภาคำ 2556
2 นายวิทยา กองอุดม 2557
3 นายนนทชัย สิงห์กุรัง 2558
4 นายเอกรัตน์ สีสะอาด 2559 - 2560* *เนื่องจากไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จึงรักษาการในตำแหน่งตามคำสั่งโรงเรียนโนนคำพิทยาคม ที่047/2559 ตลอดปีการศึกษา [2]
5 นางสาวช่อสกุล บุญมี 2561
6 นายคฑาวุธ ลุนนู 2562

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  1. 1.0 1.1 "รายชื่อโรงเรียน และข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนใน สพม.21". โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.21 ลำดับที่29.
  2. "คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา2559". คำสั่งโรงเรียนโนนคำพิทยาคม ที่047/2559.