โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
ตราประจำโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม.jpg.png
"ปัญญา ชีวิต วิโรเจติ"
(ปัญญา คือ แสงสว่างแห่งชีวิต)
394 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sophisaipittayakhom School
อักษรย่อ ซ.ค./S.P.K.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 2 มิถุนายน พ.ศ. 2518
รหัส 1038660521
ผู้อำนวยการ ดร.สุรสิทธิ์ สิทธิอมร
จำนวนนักเรียน 1,705 (2561)
สี           สีขาว-สีน้ำเงิน
เพลง มาร์ชโซ่พิสัยพิทยาคม
เว็บไซต์

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ตั้งอยู่ที่ 394 ถนนโซ่พิสัย-ปากคาด ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ปัจจุบันมีอายุ 43 ปี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2518 โดยขอใช้อาคารเรียนโรงเรียนประถมศึกษาประจำอำเภอคือ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยเป็นสถานที่เรียน มีห้องเรียน 1 ห้องเรียน นักเรียน 32 คน (ชาย 25 คน หญิง 7 คน) วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2518 จึงได้ย้ายมาทำการสอนที่โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ 65 ไร่ 41 ตารางวา โดยมี นายสุพจน์ วงศ์ปาน เป็นครูใหญ่คนแรกต่อมาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมได้ขยายชั้นเรียนเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น ในปีการศึกษา 2524 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ คมช. รุ่น 1 และในปีการศึกษา 2526 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 4- 5) ปัจจุบันโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การเรียนเน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการเรียนทั่วไปในช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) และหลักสูตรส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การเรียนเน้นคณิตศาสตร์และภาษา และการเรียนทั่วไปช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4-6) ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)ในปี พ.ศ. 2534โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมได้เปิดโรงเรียนสาขาชื่อ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้

 • พ.ศ. 2524 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร รุ่นที่ 1 ของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2525 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาชนบท ( มพช. )รุ่นที่ 1 ของสำนักโครงการพิเศษ และกรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2528 ได้รับเกียรติบัตรผู้นำการใช้หลักสูตรรุ่นที่ 1
 • พ.ศ. 2529 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนพระราชทานดีเด่นประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ( ประจำปีการศึกษา 2528 )
 • พ.ศ. 2533 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องด้านการประกอบอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน
 • พ.ศ. 2539 ได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา
 • พ.ศ. 2549 เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 และได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
 • พ.ศ. 2553 เป็นโรงเรียนดี  ประจำอำเภอ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ โรงเรียน EIS 
 • พ.ศ. 2553 ชนะเลิศการประกวดกิจกรรม อ.ย.น้อย ระดับมัธยมศึกษา ของเขตพื้นที่และรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด หนองคาย
 • พ.ศ. 2553 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
 • พ.ศ. 2556 เป็นโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย ดีเด่น จาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • พ.ศ. 2557 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีพื้นบ้าน ระดับประเทศ
 • พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับประเทศ  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม[แก้]

ที่ รายนาม ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายสุพจน์ วงศ์ปาน ครูใหญ่ พ.ศ. 2518-2524
2 ว่าที่อำมาตย์ตรีสุพจน์ วงศ์ปาน อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2524-2525
3 นายแสง สีดาหล้า อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2525-2530
4 ม.ล.วิเศษ สิงหศิริ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2530-2532
5 ดร.ทรงกรด สรรอาษา อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2532-2533
6 ดร.ทรงกรด สรรอาษา ผอ.ระดับ 9 พ.ศ. 2533-2540
7 ดร.ประยูร ยวนยี ผอ.วิทยฐานะเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2540-2555
8 ผศ.ดร.สุรศักดิ์ รักขพันธ์ ณ หนองคาย ผอ.วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2555-2558
9 ดร.สุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผอ.วิทยฐานะเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]