โรงเรียนแสงอรุณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนแสงอรุณ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sang Aroon School
อักษรย่อ ส.อ.ร. S.A.R.
ประเภท โรงเรียนเอกชน
คติพจน์ ทำให้ดีที่สุด
ก่อตั้ง ปี พ.ศ. 2497
ผู้อำนวยการ รศ.ทวีรัก เจริญสุข
สี      แดง และ      ฟ้า
เพลง มาร์ช แดง-ฟ้า
เว็บไซต์

โรงเรียนแสงอรุณ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ตั้งอยู่ในซอยวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร อักษรย่อ คือ ส.อ.ร.

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนแสงอรุณ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 โดยมีมาสเตอร์บำรุง เจริญสุข (จเรินสุข) เป็นเจ้าของ ผู้จัดการ และครูใหญ่ พร้อมด้วยคุณทวีสุข เจริญสุข (ภรรยา) ผู้ร่วมแรงร่วมใจด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในการบริหารจัดการภายใต้ความอุปการะของคุณแม่นงเยาว์ เจริญสุข

โรงเรียนแสงอรุณ จึงก่อตั้งขึ้นบนเนื้อที่ 2 ไร่ครึ่ง จากอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น ห้องเรียน 6 ห้อง ครู 10 คน และจำนวนนักเรียน 201 คน ในปีแรก และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนได้รับการประกาศรับรองวิทยฐานเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2501

ปัจจุบันโรงเรียนแสงอรุณเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีอาคารเรียน 5 หลัง คือ บิตุเรศ (พ.ศ. 2503) มาตุรงค์ (พ.ศ. 2513) คณาจารย์ (พ.ศ. 2532) อภิชาตบุตร (พ.ศ. 2542) และพระวิสุทธิวงศ์ (อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง) ซึ่งจัดเป็นห้องเรียน ห้องประกอบการเรียน ห้องกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ และห้องอื่นๆ บนพื้นที่ 3.5 ไร่ โดยมีมาสเตอร์บำรุง เจริญสุข(จเรินสุข) เป็นผู้รับใบอนุญาต รองศาสตราจารย์ทวีรัก เจริญสุข เป็นผู้อำนวยการ และอาจารย์ระรินทิพย์ สุทธินรเศรษฐ์ เป็นครูใหญ่