โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

[1]โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" (Saohai Wimolwitthayanukul School) เป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนประจำอำเภอเสาไห้ เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยยมศึกษาปีที่ 1 - 6 สถาปนาโรงเรียนเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2491 พระผู้ก่อตั้ง คือ พระสมณวัตรวิมล (คำ มาคโธ) อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี และอดีตเจ้าอาวาสวัดสมุหประดิษฐาราม

โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
Saohai Wimolwitthayanukul School
Seal of Saohai Wimolwitthayanukul School.png
ปรัชญาโรงเรียน : วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
28 หมู่ 2 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ราชอาณาจักรไทย 18160
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Saohai Wimolwitthayanukul School
อักษรย่อ ส.ว. / S.W.
ประเภท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สถาปนา 2 ธันวาคม พ.ศ.2491

(70 ปี 350 วัน)

ผู้ก่อตั้ง พระครูสมณวัตรวิมล (คำ มาคโธ)
ผู้อำนวยการ นายอิทธิเดช คุลี
จำนวนนักเรียน 2,767 คน ( พ.ศ. 2562 )
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น

สี เขียว-เหลือง
██████
เพลง มาร์ชเขียว เหลือง
เว็บไซต์


ประวัติโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"[แก้]

วิหารหลวงพ่อใหญ่ หรือพระสมณวัตรวิมล เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อพระสมณวัตรวิมล พระผู้ก่อตั้งโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

[1]พระสมณวัตรวิมล (คำ มาคโธ) อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี และอดีตเจ้าอาวาสวัดสมุหประดิษฐาราม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” นามเดิมชื่อ คำ นิลพันธ์ อุปสมบทเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2466

ในปี พ.ศ. 2482ได้เป็นเจ้าคณะอำเภอเสาไห้ และในปี พ.ศ.2519ได้รับประทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะนามว่า“พระสมณวัตรวิมล

ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา สมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนมัธยมในอำเภอเสาไห้ เด็กที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาแล้ว หากประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ต้องไปสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมในจังหวัดสระบุรี

ในปี พ.ศ. 2489 พระครูวิมลสมณวัตต์ได้ไปปรึกษากับนายกำปั่น บุญมาลิก ศึกษาธิการอำเภอเสาไห้ในสมัยนั้น และได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนราษฎร์ขึ้นที่วัดสูง เพื่อเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา มีชื่อว่า “โรงเรียนเสาไห้วิทยา” กิจการของโรงเรียนเสาไห้วิทยา เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ

ในปี พ.ศ. 2491 มีถึง 4 ห้องเรียนคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี 2 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี 1 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 118 คน พระครูวิมลสมณวัตต์เห็นว่าจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปีและสถานที่เรียนก็ยังใช้ศาลาการเปรียญของวัดสูงเงินที่จะนำมาอุดหนุนก็มีจำนวนน้อยเพราะถึงจะเป็นโรงเรียนราษฎร์แต่ก็กำหนดกิจการแบบการกุศลประกอบกับปี พ.ศ. 2491 รัฐบาลมีโครงการที่จะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอีก 21 โรง พระครูวิมลสมณวัตต์จึงได้เดินทางไปติดต่อกับท่านอธิบดีกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอเปิดโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอขึ้นที่อำเภอเสาไห้ ท่านได้โอนกิจการโรงเรียนราษฎร์มารวมเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติตามคำขอ ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2491 เป็นโรงเรียนของรัฐบาล ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาประจำอำเภอเสาไห้ และแต่งตั้งให้ นายเหล็ก นิลเกตุ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ นับเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอใช้ชื่อโรงเรียนประจำอำเภอเสาไห้ (วิมลวิทยานุกูล) และเปิดสอนที่ศาลาการเปรียญวัดสูงอย่างเดิม

ต่อมาได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ จำนวน 140,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียน หลวงสวัสดิ์สารศาสตร์อธิบดีกรมสามัญศึกษาสมัยนั้น มาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2491 (วันสถาปนาโรงเรียน) ได้ก่อสร้างเป็นอาคารเรียนขนาด 52x11 เมตร ใต้ถุนต่ำ 6 ห้องเรียน สร้างเสร็จเมื่อกลางปี พ.ศ. 2492 ต่อมาทางราชการได้ขออนุญาตให้เปลี่ยนนามโรงเรียนมาเป็น โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” โดยนำนามสมณศักดิ์ของท่านมาเป็นสร้อยเพื่อเป็นเกียรติแก่พระครูวิมลสมณวัตต์ผู้ริเริ่มและสนับสนุนตลอดมา

 • พ.ศ. 2495 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเปิดชั้นต่อไปชั้นละปี จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • พ.ศ. 2501 ขยายชั้นปีที่ 1 เป็น 2 ห้องเรียน
 • พ.ศ. 2502-2503 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีชั้นละ 2 ห้องเรียน ต่อมาได้เทพื้นคอนกรีตใต้ถุนห้องเรียน กั้นห้องเรียนเพิ่มปีละ 1 ห้องเรียนจนเต็มรูป ต่อมา แผนการจัดการศึกษาในการจัดชั้นเรียนได้เปลี่ยนแปลง โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3 เปลี่ยนมาเป็น 5,6 และ 7 แทนการจัดสอนในโรงเรียนประถมศึกษา และเปลี่ยนมัธยมศึกษา 4,5,6 เป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3 เรียกมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เรียกมัธยมตอนปลายสายสามัญ
 • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2516 ได้รับเงินงบประมาณซื้อที่ดินจำนวน 23 ไร่ 1 งาน เพื่อสร้างโรงเรียนใหม่ ซึ่งอยู่สี่แยกวัดสมุหประดิษฐาราม (สี่แยกป๊อกแป๊ก) ตั้งอยู่ที่ 28 หมู่ที่ 2 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ. 2517 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (คพ.ช.) รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2519 เมื่ออาคารโรงเรียนแห่งใหม่สร้างเสร็จเรียบร้อย จึงได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน มีการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบต่อมา แผนการจัดการศึกษาในการจัดชั้นเรียนได้เปลี่ยนแปลง โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3 เปลี่ยนมาเป็น 5,6 และ 7 แทนการจัดสอนในโรงเรียนประถมศึกษา และเปลี่ยนมัธยมศึกษา 4,5,6 เป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3 เรียกมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เรียกมัธยมตอนปลายสายสามัญ
 • ปี พ.ศ. 2517 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (คพ.ช.) รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2519 เมื่ออาคารโรงเรียนแห่งใหม่สร้างเสร็จเรียบร้อย จึงได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน มีการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ
 • ปี พ.ศ. 2527 โรงเรียนได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 11 ไร่ 53 ตารางวา ในปัจจุบัน โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ขึ้นอยู่กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 4สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”ได้ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ.จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2546 และ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2549
 • ในปีการศึกษา 2550 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ประเภทที่ 1 ด้วยโรงเรียนตระหนักถึงบทบาทสำคัญต่อการให้บริการชุมชนการพัฒนาในด้านการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 58 และตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนเล่นกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการระดมทรัพยากรจัดซื้อที่ดิน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ถึงเมษายน พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างสนามกีฬามาตรฐาน อาคารพลศึกษา อาคารประกอบแหล่งเรียนรู้และสถานที่พักผ่อน
 • วันที่ 5 เมษายน 2550 โรงเรียนได้ซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นอีก 22 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 57 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา อาคารเรียน 4 หลัง โรงฝึกงาน 3 หลัง หอประชุม 1 หลัง อาคารปกครอง 1 หลัง ห้องอินเทอร์เน็ต 1 หลัง ห้องสหกรณ์และห้องแผนงาน 1 หลัง อาคารพลศึกษา 1 หลัง อาคารศิลปะ 1 หลัง ห้องสุขานักเรียนรวม 7 หลัง บ้านพักครู 7 หลัง และบ้านพักลูกจ้างประจำ 2 หลัง

สัญลักษณ์ของโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"[แก้]

ดอกไม้ประจำโรงเรียน: ดอกทองอุไร

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

หนังสือ หมายถึง วิชาความรู้

ธรรมจักร หมายถึง พระพุทธศาสนา

พุทธศาสนสุภาษิต วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน แปลว่า พร้อมด้วยวิชาและความประพฤติ

บนเครื่องหมายอาร์ม

ตราประจำโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"


สีประจำโรงเรียน

คือ “ สีเขียวและสีเหลือง

- สีเขียว หมายถึง ทุ่งนาข้าวถิ่นเสาไห้ ที่มีชื่อเสียง คือ ข้าวเสาไห้

- สีเหลือง หมายถึง สีจีวรพระ คือ พระสมณวัตรวิมล (คำ มาคโธ) หรือ หลวงพ่อใหญ่ อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดสมุหประดิษฐาราม พระผู้ก่อตั้งโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

         วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน แปลว่า พร้อมด้วยวิชาและความประพฤติ

คณะสีในโรงเรียน มีทั้งสิ้น 5 คณะสี

สีเขียว ใช้ชื่อว่า คณะเสาวคนธ์

สีเหลือง ใช้ชื่อว่า คณะนนทรี

สีชมพู ใช้ชื่อว่า คณะจามจุรี

สีฟ้า ใช้ชื่อว่า คณะอัญชัน

สีม่วง ใช้ชื่อว่า คณะศรีตรัง

มาร์ชประจำโรงเรียน[2][แก้]

ผู้ประพันธ์เพลง : ปรีชา จิตรสิงห์ , นิพนธ์ เทพนรินทร์ และจิระประไพ ไกรสุนทรเลิศภพ
ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน : ธีระพร หอมขจร , อนุพงค์ ยินดีรมย์ และสมโภชน์ จำนงนอก
ผู้อำนวยการผลิต : ประโยชน์ หิรัญภัทร์
ผู้ควบคุมการผลิต : ทวี สะอาดตา และวินัย คำภิรานนท์
ผู้ขับร้อง : ดวงใจ เจริญสุข , ประดิษฐ์ เฉลยสมัย , สิรภพ รัตนดา และจิระประไพ ไกรสุนทรเลิศภพ
มาพวกเราเหล่าลูกเขียวเหลือง
นามนั้นประเทืองกว่าใครในหล้า
เรายึดมั่นในชาติ ศาสน์ กษัตรา
พร้อมถ้วนหน้าแม้ชีพยอมพลี
ไม่เคยให้ใครมาหมิ่นศักดิ์ศรี
ยึดความดีรับวิชาไว้ให้เพิ่มพูน
เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
เราเทิดทูนเลื่องลือระบือไกล
มาเรามาหลอมดวงใจของพวกเราไว้
ทุกคนร่วมสามัคคี
รักกันน้องพี่เพื่อเทิดศักดิ์ศรี
เขียว เหลือง ให้เด่นไกล
ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันรักษา
พัฒนาองค์กรเราให้ยิ่งใหญ่
ลูกแม่นางพวกเราร่วมรักกันไว้
มีวินัยเกียรติเกริกไกร ไชโย
(ซ้ำทั้งเพลง 1 รอบ)
มีวินัยเกียรติเกริกไกร ไชโย
 • หมายเหตุ ในเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ จะร้องเพลงมาร์ชเขียว เหลือง เพียง 1 รอบ
ฟังเพลงมาร์ชเขียว เหลือง : https://www.youtube.com/watch?v=QkTj439OEjY&t=49s

หลักสูตร[แก้]

เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.

แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษ English for Integrated Studies (EIS)

แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (SMT)

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

แผนการเรียน ภาษาจีน แผนการเรียน ภาษาญี่ปุ่น

แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา

แผนการเรียน ทั่วไป แต่วิชาเลือกที่แตกต่างกัน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.)

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น

แผนการเรียน ช่างไฟฟ้ากำลัง / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศึกษา)

อ้างอิง[แก้]

[1]http://www.saohai.ac.th/index.php

[2]https://www.youtube.com/watch?v=QkTj439OEjY&t=49s

 1. 1.0 1.1 1.2 http://www.saohai.ac.th/index.php
 2. 2.0 2.1 https://www.youtube.com/watch?v=QkTj439OEjY&t=49s