โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน
150px
ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ
(ผู้ฝึกตนได้ เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์)
450 ถนนพหลโยธิน (ลี้-ลำพูน) ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Wiangjedee Wittaya School
อักษรย่อ ว.จ. (W.J./W.J.D.)
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พ.ศ. 2514
รหัส 1051204001 (ใหม่)
1008510401 (เก่า)
จำนวนนักเรียน 1,506 คน (ปีการศึกษา 2562)[1]
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน

สี ███ ดำ ███ เหลือง
เว็บไซต์

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน (Wiangjedee Wittaya School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)


ประวัติโรงเรียน[แก้]

  • ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2514 โดยมีนายอินทร สิงหนาท ครูใหญ่โรงเรียนบ้านดงสักงาม นายวิชาญ์ ไชยวงศ์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านลี้และ นางเพ็ญแข ตันติวรางกูร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน (โรงเรียนอนุบาลวังดิน ปัจจุบัน) มาช่วยทำการสอน
  • ปี พ.ศ. 2515 มีนายบุญเลิศ บุญมา เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียน
  • ปี พ.ศ. 2516 มีการรวมสิ่งก่อสร้างและที่ดินของโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอลี้ เข้ารวมเป็นโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน โรงเรียนจึงมีเนื้อที่ 2 แปลง คือฝั่งตะวันตกและฝั่งตกวันออก
    โดยมีถนนพหลโยธิน (สายลี้-ลำพูน) กั้นอยู่ เนื้อที่ทิศตะวันตก มี 45 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา ฝั่งตะวันออกมีเนื้อที่ 24 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา
  • ปี พ.ศ. 2524 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับ ม.ปลาย
  • ปี พ.ศ 2534 กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาขาขึ้นอีก 2 แห่ง เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา คือสาขาดงดำและสาขานาทราย ปัจจุบันคือโรงเรียนนาทรายวิทยาคม[2]

อาคารสถานที่สำคัญ[แก้]

1. อาคารร่มโพธิ์ (อาคาร 1)
2. อาคารร่มสัก (อาคาร 2)
3. อาคารร่มไทร (อาคาร 3)
4. อาคารร่มสน (อาคาร 4)
5. อาคารร่มแก้ว (อาคาร 5)
6. อาคาร 40 ปีเวียงเจดีย์วิทยา
7. หอประชุมราชพฤกษ์
8. หอประชุมลีลาวดี
9. อาคารอาเซียน
10. พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
11. อาคารเรียนสอนธรรมชาติ/สวนผีเสื้อ
12. อาคารเรียนศิลปศึกษา
13. อาคารคหกรรม/นาฏศิลป์
14. อาคารอุตสาหกรรมศิลป์
15. ลานกิจกรรม
16. โรงปฏิบัติการปุ๋ยชีวภาพ/แปลงสาธิตเกษตร/โรงอบลำไย
17. อาคารสหกรณ์/ห้องสภานักเรียน/ห้องTO BE NUMBER ONE
18. โรงผลิตน้ำดื่มเวียงเจดีย์
19. โรงอาหาร
20. ป้อมยาม/ห้องกิจกรรมวินัยนักเรียน
21. เรือนพยาบาล
22. สนามฟุตบอล/ลู่วิ่งรอบสนาม 400 เมตร
23. สนามมวยมาตรฐาน

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ รายนาม ดำรงตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายบุญเลิศ บุญมา อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2515-2521
2 นายธานี พลอาจ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2521-2523
3 นายวินัย หวันชัยศรี อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2523-2524
4 นายสุจิตร พ่วงมาลี อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2524-2524
5 นายปราโมทย์ ณีวงศ์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2524-2526
6 นายมนัส ศรีภูธร อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2526-2529
7 นายบริบูรณ์ สุทธสุภา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2529-2535
8 นายศิริชัย พฤติยะนันต์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2535-2537
9 นายภูชิชย์ อาจองค์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2537-2541
10 นายวัน บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2480-2486
11 นายนิวัฒน์ชัย รัตน์ชเลศ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541-2543
12 นายสว่าง กติตา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2543-2544
13 นายบุญเรือง วังแจ่ม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2544-2554
14 นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554-2559
15 นายศุภชัย ปัญญา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2559-2561
16 นายประชากร เขื่อนปัญญา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน


ศิษย์เก่าโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน ที่มีชื่อเสียง[แก้]

  • หัตฐพร สุวรรณ (เอี่ยว) - นักฟุตบอลทีมชาติไทย สโมสรสโมสรฟุตบอลบีอีซี

อ้างอิง[แก้]

  1. https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1051510301&Area_CODE=101735 จำนวนนักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
  2. http://www.wjd.ac.th/sitenew/#module=history ประวัติของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]