ฉบับร่าง:โรงเรียนเลิงนกทา

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  (เปลี่ยนทางจาก โรงเรียนเลิงนกทา)

  โรงเรียนเลิงนกทา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2514 โดยใช้ศาลาวัดเขมาไชยาราม (วัดใต้) และต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2514ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านภูดิน เลขที่ 299 หมู่ 12 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ในเนื้อที่ 36 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา

  ข้อมูลทั่วไป[แก้]

  ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 12 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35120 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ 1 ใน 4 ของจังหวัดยโสธร

  โรงเรียนอยู่ทางทิศใต้ของถนนทยาปัสสา - กุดชุม - ยโสธร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา ประมาณ 2 กิโลเมตร

  อ้างอิง[แก้]


  หมวดหมู่:โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร หมวดหมู่:โรงเรียนในจังหวัดยโสธร