โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)
ตราประจำโรงเรียน
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
ผู้ก่อตั้งเมืองพัทยา
ผู้อำนวยการนฤมล อินทพงษ์
ระดับชั้นอ.1 - ม.3
ห้องเรียน45
พื้นที่7 ไร่
สีเหลือง - ฟ้า
เพลงมาร์ชโรงเรียน
เว็บไซต์www.mpy5.ac.th Facebook โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)

โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) - Pattaya City 5 School เป็นโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา และเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ปี ๒๔๙๔ มีเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๕ มีผู้บริหารมาแล้ว ๑๘ คน มีนายเชิญ กล้าแข็งเป็นครูใหญ่คนแรก มีดร.นฤมล อินทพงษ์ เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน เข้ารับตำแหน่ง ๒ มกราคม ๒๕๖๒

ประวัติโดยย่อ[แก้]

โรงเรียนเมืองพัทยา ๕ (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๙๔ เป็นโรงเรียนประชาบาล ชื่อว่าโรงเรียนบ้านเนินพัทธยาเหนือ จนกระทั่ง ปี ๒๕๒๑ ได้โอนเข้าสังกัดเมืองพัทยา เป็นโรงเรียนเมืองพัทยา ๕ (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) เปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบันนี้

ปัจจุบันมี ๕ อาคารเรียน

 • อาคาร ๑ (อนุบาล)
 • อาคาร ๒ (ประถมต้น ป.๑-ป.๓,ห้องธุรการ,สหการโรงเรียน,ธนาคารโรงเรียน,ห้องผู้บริหาร)
 • อาคาร ๓ (ประถมปลาย ป.๔-ป.๖,โรงอาหาร)
 • อาคาร ๔ (ม.๒-ม.๓,ห้องสมุด)
 • อาคาร ๕ (ม.๑ และห้องพิเศษ,ห้องประชุมเทควันโด)

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ประวัติโรงเรียน โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองปรือ ชื่อโรงเรียนบ้านเนินพัทธยาเหนือ จัดตั้งขึ้นในที่ดินของนายแสวง ทรงจำปา และนายวินัย อุทัยแย้ม เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 2 งาน เป็นประเภทของนายอำเภอ จัดตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมพ.ศ. 2494 การจัดปลูกสร้างครั้งแรกโดยคณะกรรมการมัสยิด “ดารุ้ลอิบาดะห์” บ้านเนินพัทธยาเหนือ และราษฎรได้ช่วยกันเสียสละ ทรัพย์และแรงงานร่วมกันสร้างเป็นตัวอาคารได้ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร เป็นรูปทรงปั้นหยา ไม่มีพื้น นักเรียนอยู่กับดิน เสาใช้ไม้ทุบเปลือก หลังคามุงด้วยจาก สิ้นเงินประมาณ 5,000 บาท

 • ในปี พ.ศ. 2497 ตัวอาคารได้ถูกลมใต้ฝนพัดพัง นักเรียนได้ไป อาศัยมัสยิด “ดารุ้นอิบาดะห์" เรียน ต่อมาทางราชการได้อนุมัติ ซ่อมแซม เป็นจำนวนเงิน 2,700 บาท ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 14 เมตร ยกพื้น สูง 1 เมตร หลังคามุงด้วยสังกะสี มีลูกกรง ล้อมรอบ มีบันไดขึ้น 1 ช่อง ไม่มีฝากั้นห้อง
 • ใน พ.ศ. 2502 ได้เงินประมาณก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 1,500 บาท ได้เปลี่ยนอาคารแบบเดิมเป็นอาคารแบบ ป.1 ของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ยาวไม่เท่าตามแบบ คงจัดได้ขนาดกว้าง 9 เมตร 18 เมตร เสาใช้ไม้ตรงหรือชุมแพรก มีฝาครอบ ติดประตูหน้าต่างด้วยไม้สัก ไม่มีฝ้ากั้นห้อง ไม่มีฝ้าเพดาน หลังคามุงสังกะสี
 • ในปี พ.ศ2507 ได้เงินงบประมาณจากสภาตำบลเป็นเงิน 3,732 บาท ให้เปลี่ยนเสาล่างจากไม้ยางเป็นเสาคอร์กรีตเสริมเหล็ก เปลี่ยนได้ 36 ต้น คงเหลือไม่ได้เปลี่ยนอีก 6 ต้น
 • ในปี พ.ศ. 2510 ได้เงินงบประมาณจากตำบล 15,000 บาท ให้ต่อห้องเรียนขนาด 9 x 10 เมตร แต่เวลาสร้างต่อเติมเป็น 2 ห้องเรียน มีแต่เสาหลังคามุงสังกะสี ยังใช้เรียนไม่ได้เพราะอยู่กับพื้นดิน มีฝุ่นละอองมาก
 • ในปี พ.ศ. 2511 ได้งบประมาณจากสภาตำบลอีก 10,000 บาท สร้างต่อเติมแล้วเสร็จ แต่ไม่มีพื้นไม้ คงเทปูนซีเมนต์ จึงแล้วเสร็จพอเรียนได้
 • ในปี พ.ศ. 2512 ได้เงินงบประมาณจากสภาตำบลอีก 2,000 บาท สร้างประตูรัวหน้าโรงเรียน เป็นประตูเหล็กถาวร
 • ในปี พ.ศ. 2513 ได้เงินงบประมาณจากสภาตำบลอีก 2,000 บาท ซื้อแท้งค์ ซึ่งทางอำเภอซื้อมาให้ 2 ใบ แต่ไม่มีขา
 • ในปี พ.ศ. 2514 โอนโรงเรียนมาอยู่ในสุขาภิบาลนาเกลือ
 • ในปี พ.ศ. 2518 ได้งบประมาณจากจังหวัด 320,000 บาท สร้างอาคารแบบ ป.1 ข. ใต้ทุนสูงมีบันได 2 ทาง จำนวน 4 ห้องเรียน กว้าง 9 เมตร ยาว 36 เมตร พื้นชั้นล่างเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ปี พ.ศ. 2519 รื้ออาคารเก่านำเอาไม้ที่ยังใช้ได้ไปสร้างบ้านพักครู
 • ปี พ.ศ. 2520 สร้างเสาธงสูง 12 เมตร ฐาน 3 ชั้น จำนวน 3,350 บาท
 • ในปี พ.ศ. 2521 ได้โอนโรงเรียนมาอยู่ในเขตเมืองพัทยา และได้ต่อเติมอาคารชั้นล่าง
 • ในปี พ.ศ. 2524 ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2,051,000 บาท สร้างโรงอาหารชั้นเดียวคอรกรีต
 • ในปี พ.ศ. 2526 ได้ต่อเติมอาคารชั้นล่าง จำนวน 4 ห้องเรียน
 • ในปี พ.ศ. 2524 ได้เงินอุดหนุน สร้างบ้านพักครูชั้นเดียว 2 คอนกรีต 9 หลัง "
 • ในปี .ศ. 2531 ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังที่ 1 กว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร และอาคารเรียนชั่วคราวหลังที่ 2 กว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร จากงบประมาณเมืองพัทยา 160,000 บาท เป็นอาคาร แบบ 32/30 ชั้นเดียว พื้นคอนกรีต หลังคามุงกระเบื้อง จำนวนหลังละ 3 ห้องเรียน
 • ในปี พ.ศ. 2532 ได้งบประมาณค่าก่อสร้างส้วมนักเรียน (1 หลัง 10 ห้อง) จากเงินงบประมาณเมืองพัทยา 130,000 บาท

ในปี พ.ศ. 2533 ได้งบประมาณจากเงินสะสม 1,031,000 บาท และจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,440,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. แบบกรมสามัญคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 ห้องเรียน ชั้น ล่างโล่ง (2840 x 10.75 ตารางเมตร)

 • ในปี พ.ศ. 2534 ได้งบประมาณจำนวน 690,000 บาท สร้างส้วม 1 หลัง 10 ห้อง

ในปี r.ศ. 2536 ขอก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน จากงบประมาณ 3,600,000 บาท

 • ในปีพ.ศ. 2536 ได้ค่าก่อสร้างรั้วโรงเรียนเมืองพัทยา 5 จากเงินงบประมาณ 530,000 บาท
 • ในปี พ.ศ. 2537 ต่อเติมเวที และห้องผู้บริหารจากเงินบริจาคของ ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการการศึกษาโรงเรียน
 • ในปี พ.ศ. 2538 ก่อสร้างที่เติมน้ำนักเรียน 2 ที่ เปลี่ยนมิเตอร์ น้ำประปาใหม่ และเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่
 • ในปี พ.ศ. 2539 ต่อเติมห้องโสตทัศนูปกรณ์โดยมีผู้บริจาค คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนกรรมการศึกษาโรงเรียน เงินงบประมาณ 60,000 บาท
 • ในปี พ.ศ. 2541 เมืองพัทยาได้อนุมัติงบประมาณ 97,000 บาท สร้างรางระบายน้ำเริ่มหน้าอาคาร 1 แผ่น โรงเรียนอาหาร ต่อถึงประตูรั้วหลังโรงเรียน
 • ในปี พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุน และเงินสมบท จากเมืองพัทยา งบประมาณ 7,225,000 บาท สร้างอาคารเรียน หลังใหม่ ริมรัวใกล้ถนนสุขุมวิท แบบของ สน.ศท.จำนวน 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 12 ห้องเรียน
 • ในปี พ.ศ. 2542 เมืองพัทยาได้อนุมัติงบประมาณ 180,000 บาท ทำรางระบายน้ำจากประตูหลังโรงเรียนต่อถึงท่อระบายน้ำ
 • ในปี พ.ศ. 2544 เมืองพัทยาได้อนุมัติงบประมาณ 89,500 บาท ทำรางระบายน้ำข้างอาคาร 3 ผ่าน หน้าอาคาร 2 ถึงรางระบายน้ำเดิมหน้าอาคาร 1
 • ในปี พ.ศ. 2545 เมืองพัทยาได้อนุมัติงบประมาณ 5,900,000 บาท สร้างอาคารเรียน หลัง ใหม่
 • ในปี พ.ศ. 2545 ได้รับเงินอุดหนุนประมาณ 480,000 บาท สร้างห้อง Sound lab 1 ห้อง จำนวน 40 เครื่อง
 • ในปีการศึกษา 2545 โรงเรียนเปิดขยายโอกาสทางการศึกษา เปิด ม.1 เป็นปีแรก
 • - ในปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้เครื่องคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เครื่องปรินท์ 4 ตัว โต๊ะ 24 ตัว เก้าอี้ 40 แอร์ 2 เครื่อง
 • ในปีการศึกษา 2548 ได้เครื่องวงโยธวาทิต ห้องวิทย์ ห้อง Sound lab โรงฝึกงาน กอท. ธนาคาร รีไซเคิล 1 ห้อง
 • ในปีการศึกษา 2551 ได้ห้องสมุดไอที เครื่องปรับอากาศ 10 เครื่อง
 • ในปีการศึกษา 2555 เมืองพัทยาได้อนุมัติงบอุดหนุนสร้าง อาคารเรียนหลังใหม่ แบบของ สน.ศท. จำนวน 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 12 ห้องเรียน และห้องสื่อคณิตศาสตร์ 1 ห้อง
 • ปัจจุบันมีอาคารเรียนจำนวน 5 หลัง และได้สร้างห้องประชุมไทย - เกาหลี จำนวน 1 ห้อง

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ ภาพ ชื่อและนามสกุล เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 - นายเชิญ กล้าแข็ง
(ครูใหญ่)
14 พ.ค. พ.ศ. 2494 31 มี.ค. 2501 ครูใหญ่คนแรก
2 - นายดวงเลื่อน สิงห์เนตร
(ครูใหญ่)
1 เม.ย. 2501 14 มิ.ย. 2504 -
3 - นายจำนรรจ์ แจ้งน้อย
(ครูใหญ่)
15 มิ.ย. 2504 15 ส.ค. 2509 -
4 - นายนิยม สุรโครต
(ครูใหญ่)
1 ก.ย. 2509 1 ต.ค. 2511 -
5 - นายประเทศ จันทเปรมจิตต์
(ครูใหญ่)
1 ต.ค. 2511 1 มิ.ย. 2515 -
6 - นางสงคราม เจริญศักดิ์
(ครูใหญ่)
1 มิ.ย. 2515 26 พ.ค. 2521 -
7 - นายปัญญา มายุศิริ
(ครูใหญ่)
22 พ.ค. 2521 3 พ.ย. 2523 -
1 - นายเชิญ กล้าแข็ง
(ครูใหญ่)
3 พ.ย. 2523 30 ก.ย. 2527 -
8 - นายปิรยศ แจ่มกระจ่าง
(ครูใหญ่)
1 พ.ย. 2527 7 เม.ย. 2529 -
7 - นายปัญญา มายุศิริ
(ผู้อำนวยการ)
7 เม.ย. 2529 3 ต.ค. 2537 -
9 - นางพรรณี อู่อรุณ
(ผู้อำนวยการ)
3 ต.ค. 2537 31 มี.ค. 2539 -
10 - นางมาลี บูรพาวรานันท์
(ผู้อำนวยการ)
1 เม.ย. 2539 30 ก.ย. 2545
11 - นายเสริมสิทธิ์ รงรูจี
(รักษาการผู้อำนวยการ)
1 ต.ค. 2545 10 พ.ค. 2549
12 - นางอาภรณ์ ราชสิงโห
(ผู้อำนวยการ)
11 พ.ค. 2549 14 ธ.ค. 2552
13 - นางสันทยา ศุภกรธนสาร
(ผู้อำนวยการ)
15 ธ.ค. 2552 30 ก.ย. 2553
14 - นายวัลลภ หวานเสนาะ
(รักษาการผู้อำนวยการ)
1 ต.ค. 2553 15 พ.ย. 2553
15 - นายจิรศักดิ์ จิตสม
(ผู้อำนวยการ)
16 พ.ย. 2553 31 มี.ค. 2556
16 - นายมนตรี กาญจนภักดิ์
(ผู้อำนวยการ)
1 เม.ย. 2556 30 ก.ย. 2560 เกษียณอายุราชการ
17 - นางนงนุช รักษา
(รักษาการผู้อำนวยการ)
1 พ.ย. 2560 1 ส.ค. 2561
17 - นางนงนุช รักษา
(ผู้อำนวยการ)
1 ส.ค. 2561 2 ม.ค. 2562 ย้ายไป มพย.8
18 - ดร.นฤมล อินทพงษ์
(ผู้อำนวยการ)
2 ม.ค. 2562 ปัจจุบัน -

สถานที่[แก้]

 • อาคารเรียน 5 อาคาร
 • สนามกีฬา 1
 • ธนาคารขยะรีไซเคิล
 • ห้องพยาบาล
 • ศาลา
 • อัฒจันทร์
 • ธนาคารโรงเรียน

รางวัลเชิดชูเกียรติ[แก้]

 • โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ระดับประเทศ
 • โรงอาหาร ระดับดีมาก
 • อย.น้อย ดีเด่น
 • ประกวดกระทงประจำปี2561(ประถม)ชนะเลิศ
 • ประกวดกระทงประจำปี2561(มัธยม)ชนะเลิศ
 • ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับมัธยม ชนะเลิศ
 • ประกวดสรภัญญะ ระดับประถม ชนะเลิศ
 • ประกวดการแสดงนิทานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปี2562 เหรียญทอง
 • ประกวดการแสดงนิทานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี2562 เหรียญทอง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]