โรงเรียนเทิงวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

โรงเรียนเทิงวิทยาคม เป็นสถานศึกษาของรัฐประจำอำเภอเทิง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 (47 ปี) เดิมใช้ชื่อ โรงเรียนเทิงศิริวัฒน์วิทยาคม จัดเป็นสถานศึกษาอันดับที่ 4 ของจังหวัดเชียงราย

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนเทิงวิทยาคม ได้รับอนุมัติจัดตั้งโดยกรมสามัญศึกษา ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 โดยใช้ชื่อว่า " โรงเรียนเทิงศิริวัฒน์วิทยาคม " ตั้งอยู่เลขที่ 278 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ห่างจากจังหวัดเชียงราย 64 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอเทิง 500 เมตร มีพื้นที่ 64 ไร่เศษ

ในปีการศึกษาแรก มีครูจำนวน 3 คน นักเรียน 18 คน นักการภารโรง 1 คน โรงเรียนเทิงศิริวัฒน์วิทยาคม ได้พัฒนาขึ้นมาทุกๆ ปี จำนวนครู นักเรียน นักการภารโรงและอาคารสถานที่เพิ่มมากขึ้น ต่อมาในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2523 ทางโรงเรียนได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนเทิงวิทยาคม ตามความต้องการของประชาชนผู้ปกครองชาวอำเภอเทิง ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ทางชมรมผู้ปกครองและครู ได้ซื้อที่ดินมอบให้โรงเรียน เป็นจำนวน 10 ไร่เศษ รวมพื้นที่ของโรงเรียน เป็น 77 ไร่ 29.6 ตารางวา

ปัจจุบันโรงเรียนเทิงวิทยาคม ได้เปิดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีครูทั้งหมด 151 คน นักเรียน 2583 คน นักการภารโรง/แม่บ้าน 14 คน พนักงานขับรถยนต์ 2 คน ( ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2556 ) อาคารเรียนถาวร 5 หลัง โรงฝึกงาน 4 หลัง หอประชุม 2 หลัง โรงอาหาร 2 หลังมีแผนชั้นเรียน 12- 12 - 12 และ 10 - 10 - 10 รวม 66 ห้องเรียน

ปัจจุบัน[แก้]

โรงเรียนเทิงวิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ และ “เทิง” เป็นอำเภอที่ถือว่า เป็นหน้าด่าน ในการเปิดต้อนรับอาเซียน การเตรียมตัวทางภาษา จึงเห็นได้ชัดในตัวนักเรียน ความเด่นชัดที่ ร.ร.เทิงวิทยาคมคือความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในชุมชนจนได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. ภายในหน่วยงานท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกระบวนการ PBL จึงถูกนำมาใช้กับเด็กนักเรียนในโครงงานปัญหาจากท้องถิ่น และเมื่อผลการเรียนรู้จาการทำโครงงานเสร็จก็จะถูกนำมาสื่อสารกับชุมชนโดยถ่ายทอดผ่านสื่อละครและสื่อต่างๆ ที่โรงเรียนนักเรียนจะถูกปลูกฝังในเรื่อง “การคิดค้นและค้นพบ” เด็กๆจึงมีความสนใจงานด้านวิจัยท้องถิ่นที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาความรู้และเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น ชมรมเยาวชนคนรักษ์น้ำแม่อิง ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอผลงานการวิจัยและการอนุรักษ์น้ำแม่อิงที่ประเทศเกาหลีใต้ในโครงการ Asia Pacific Youth Water Forum

หัวหน้าสถานศึกษา[แก้]

ครูใหญ่
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นายอุดมศักดิ์ มุนิกานนท์ 9 กรกฎาคม 251130 กันยายน 2517
2. นายทวี กองมงคล 1 ตุลาคม 251714 พฤษภาคม 2518
3. นายผดุงเกียรติ ผากา 15 พฤษภาคม 251821 กันยายน 2520
4. นายบุญส่ง ไชยราม 22 กันยายน 252014 สิงหาคม 2521
อาจารย์ใหญ่
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
4. นายบุญส่ง ไชยราม (วาระที่ 2) 15 สิงหาคม 252130 กันยายน 2525
ผู้อำนวยการ
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
4. นายบุญส่ง ไชยราม (วาระที่ 3) 1 ตุลาคม 252514 กุมภาพันธ์ 2526
5. นายกฤตยา คุณาคำ 15 กุมภาพันธ์ 252615 พฤษภาคม 2529
6. นายชัชวาล อำมาตย์มณี 16 พฤษภาคม 252916 ตุลาคม 2531
7. นายจรูญ ฉ่ำกมล 17 ตุลาคม 253114 ตุลาคม 2533
8. นายเกษม ฉ่ำกมล 15 ตุลาคม 253323 กันยายน 2535
9. นายกิตติโชติ ห้อยยี่ภู่ 1 ตุลาคม 253531 ตุลาคม 2537
10. นายสุพจน์ จินันทุยา 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 253710 สิงหาคม พ.ศ. 2540
11. นายวชิระ จันทสารคาม 11 สิงหาคม พ.ศ. 254024 ธันวาคม พ.ศ. 2541
12. นายทำนอง จีนะเมืองใจ 25 ธันวาคม พ.ศ. 25418 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
13. นายสมบัติ ประมวน 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543พ.ศ. 2552
14. นายธวัชชัย ข่ายแก้ว พ.ศ. 2552พ.ศ. 2556
15. นายวังเงิน สุวงศ์เครือ พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559
16. นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ปัจจุบัน