โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (อุบลราชธานี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
จังหวัดอุบลราชธานี
ถนนธรรมวิถี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Tedsaban 2 nongbua School
อักษรย่อ ท.นบ. / NB.2
ประเภท โรงเรียนขนาดใหญ่
สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถาปนา 9 มีนาคม พ.ศ. 2530
ผู้ก่อตั้ง เทศบาลเมืองอุบลราชธานี ในสมัยของ นายประจวบ ศรีธัญรตน์ เป็น นายกเทศมนตรีเมืองอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการ นายไพสิฐ ศรีสมุทร
สี น้ำเงิน-ขาว-ชมพู
            
เพลง มาร์ชเทศบาล 2 หนองบัว
เว็บไซต์

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (อักษรย่อ:ท.นบ.) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2530

คณะสีของโรงเรียน[แก้]

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

จากอดีตสู่ปัจจุบันเมื่อปี 2524 กระทรวงมหาดไทย ได้ตรากฤษฎีกาขยายเทศบาลเมืองอุบลราชธานีจากเดิม 6 กิโลเมตร ขณะนั้นมีโรงเรียนในสังกัด 1 โรงเรียนเท่านั้น(โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล) ทำให้การบริการด้านการศึกษาไม่เพียงพอ สภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีในสมัยนั้นโดย นายประจวบ ศรีธัญรัตน์ นายกเทศมนตรี ได้ให้มอบหมายให้นายสวาสดิ์ แก้ววรรณา หัวหน้ากองการศึกษา นายไพโรจน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ ในสมัยนั้นประสานงานไปยังกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมกับออกสำรวจการจัดตั้งโรงเรียนแห่งใหม่เพิ่มขึ้นอีก ครั้งแรกได้ขออนุญาตใช้ที่ดินเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ อยู่ในซอยตรงข้ามด้านทิศตะวันตก วัดศรีทอง ถนนอุบล-ตระการในปี พ.ศ. 2525 ชาวคุ้มวัดพระธาตุหนองบัวโดยการนำของ คุณพ่อธงชัย กุลราช ข้าราชการบำนาญ และ พันตำรวจเอกมั่น กุลราช อดีตผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22 พร้อมด้วยชามคุ้มประมาณ 400 ครอบครัว ได้ร่วมกันลงชื่อร้องขอเทศบาล ให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในบริเวณชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว ซึ่งเป็นชุมชนใหม่ และประชาชนกำลังมาอยู่เริ่มหนาแน่น คณะเทศมนตรีจึงได้เสนอต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาต่อไป


ในปี พ.ศ. 2528 เทศบาลเมืองอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยให้จัดตั้งโรงเรียนเทศบาลแห่งที่ 2 ขึ้นโดยได้รับการประกาศจัดตั้งที่บริเวณสาธารณประโยชน์คุ้มวัดศรีทองในเนื้อที่ 30 ไร่ ในซอยถนนอุบล-ตระการ แต่การสำรวจอีกครั้งพบว่าที่ดินในบริเวณดังกล่าวเป็นบ่อลึกต้องถมดินปรับระดับ เทศบาลต้องจ่ายเงินค่าถมพื้นที่เป็นล้านบาท นอกจากนี้การสำรวจนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนแห่งใหม่เพียง 100 คนเศษ จำนวนนี้บางส่วนได้เข้าเรียนโรงเรียนประถมที่อื่นแล้ว และยังเป็นชุมชนที่ไม่หนาแน่น จากนั้นเทศบาลก็ได้ออกสำรวจเนื้อที่แห่งใหม่ ก็ได้มาพบที่ดินสารธารณประโยชน์อยู่ในซอยวัดบ้านนาควายติดกับสนามบินกองบิน 21 เนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ ที่ดินดังกล่าวนี้มีปัญหามากและเป็นป่าช้าเก่าของวัดและชาวคุ้มเมื่อปลายปี พ.ศ. 2528 ถึงต้นปีการศึกษา 2529 นายประจวบศรีธัญรัตน์นายกเทศมนตรีได้ให้ นายเสถียร นาคสุข ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายสุขนิตย์ โสทะรักษ์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลพร้อมคณะครูอีก 1 คณะ ออกทำการสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาลของชาวคุ้มวัดพระธาตุหนองบัวประมาณ 400-500 ครอบครัว และมีความประสงค์จะเข้าเรียนโรงเรียนแห่งใหม่ในคุ้มวัดพระธาตุหนองบัวประมาณ 150-200 คน จากนั้นก็ได้สำรวจที่ดินที่จะก่อสร้างจนได้ที่ดินของเอกชนคือ พันตำรวจโทประสิทธิ์ ศาลาสุข ซึ่งอยู่ตรงข้ามวัดหนองบัว ด้านหลังติดกับหนองบัวซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณ โดยเจ้าของที่ดินแบ่งขายให้เทศบาลจำนวน 5 ไร่ 2 งาน คณะเทศมนตรีจึงได้นำเสนอต่อสภาเทศบาล และสภาเทศบาลได้อนุมัติงบประมาณของเทศบาลจัดซื้อที่ดินดังกล่าวราคา 920,512 บาท ตามโฉนดเลขที่ 2613 เล่มที่ 27 หน้าที่ 13


เนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลแห่งที่ 2 เป็นที่ดินอยู่บริเวณคุ้มวัดศรีแสงทอง ดังนั้น คณะเทศมนตรีจึงได้นำเรียนต่อ สภาเทศบาลเพื่ออนุมัติเปลี่ยนสถานที่ก่อตั้งมายังที่ดินแห่งใหม่ ที่เทศบาลจัดซื้อพร้อมรายการเปลี่ยนแปลงไปยังกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงได้จัดสรรงบประมาณมาเป็นค่าก่อสร้างอาคารของโรงเรียนเทศบาลแห่งที่ 2 เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน 2,000,000 บาท การก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่นี้ได้เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนสิงหาคม 2529 เป็นอาคาร ค.ส.ล.3ชั้น 8 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง ขนาด 8x36 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองอุบลราชธานีพร้อมรั้วคอนกรีตอิฐบล็อกด้านหน้าและเสาร์ธง การก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2530 เนื่องจากโรงเรียนที่ตั้งใหม่นี้ ด้านหน้าอยู่ตรงข้ามวัดพระธาตุหนองบัว และด้านหลังอยู่ติดหนองบัวซึ่งเป็นหนองน้ำสารณ คู้บ้านคู่เมืองชาวคุ้มและเทศบาลจึงได้จัดตั้งมลคลนามคือ"โรงเรียนเทศบาล2หนองบัว"การก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวของเทศบาลเมืองอุบลราชธานีประสบความสำเร็จได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในสมัยการบริหารงานของหน่วยงาน สภาพปัจจุบัน สถานที่ตั้งโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ตั้งอยู่ริมถนนธรรมวิถีหน้าวัดพระธาตุหนองบัว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000 โดยห่างจากถนนชยางกูร ระหว่างกิโลเมตรที่ 2-3 ไปทางทิศตะวันตกตามถนนธรรมวิถีห่างจากถนนชยางกูรประมาณ 450 เมตร

ที่ตั้ง[แก้]

สถานที่ตั้งโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ตั้งอยู่ริมถนนธรรมวิถีหน้าวัดพระธาตุหนองบัว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000 โดยห่างจากถนนชยางกูร ระหว่างกิโลเมตรที่ 2-3 ไปทางทิศตะวันตกตามถนนธรรมวิถีห่างจากถนนชยางกูรประมาณ 450 เมตร

สถานที[แก้]

อาคาร1[แก้]

 • ห้องผู้อำนวยการ
 • ห้องรองผู้อำนนวยการ
 • ห้องธุรการ
 • ห้องโสตทัศนศึกษา
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

อาคาร2[แก้]

 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ห้องสมุด
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องนวดแผนไทย
 • ลานอาเซียน
 • ห้องนาฏศิลป์
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อาคาร3[แก้]

 • โรงอาหาร
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องพัสดุ
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

อาคาร4[แก้]

 • สนามเด็กเล่น
 • สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
 • สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
 • สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3

อาคาร5[แก้]

 • ห้องวิทยาศาสตร์
 • ห้องเสริมสวย
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

อาคารหอประชุมอเนกประสงค์[แก้]

ห้องดนตรี[แก้]

คณะผู้บริหารในปัจจุบัน[แก้]

 • นายไพสิฐ ศรีสมุทร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • นายสุรสีห์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • นายวิชาญ ไทยแท้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • นายวีระชาติ สานุสันต์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษาในอดีต[แก้]

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-สกุล ระยะการดำรงตำแหน่ง
1 นายสุขนิตย์ โสทะรักษ์.jpg นายสุขนิตย์ โสทะรักษ์ 2530-2552
2 นายประสพ ปรุโปร่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว.jpg นายประสพ ปรุโปร่ง 2552-2556
3 นายโกสิน พูลวัน2.jpg นายโกสิน พูลวัน 2556-2557
4 นายสมโภชน์ วิทยาขาว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว.jpg นายสมโภชน์ วิทยาขาว 2557-2558
5 นายเรืองศักดิ์ ตรีราช.jpg นายเรืองศักดิ์ ตรีราช 2558- 2560
6 นายกรศิริ มิ่งไชย.jpg นายกรศิริ มิ่งไชย 2560- 2560
7 นายเรืองศักดิ์ ตรีราช.jpg นายเรืองศักดิ์ ตรีราช 2560-2561
8 นายไพสิฐ ศรีสมุทร.jpg นายไพสิฐ ศรีสมุทร 2561-ปัจจุบัน

รางวัลพระราชทาน[แก้]

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับกลาง ประจำปี ๒๕๕๗

อ้างอิง[แก้]