โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
Debsirinromklao school
ตราโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า.png
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
ก่อตั้ง26 มีนาคม 2522 (41ปี)
ผู้อำนวยการนายพิทักษ์ เอ็นดู
ภาษาภาษาที่มีการสอน
ไทยภาษาไทย
อังกฤษภาษาอังกฤษ
ประเทศจีนภาษาจีนกลาง
ฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศส
ญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ภาษาเกาหลี
รัสเซีย ภาษารัสเซีย
สี██เขียว ██เหลือง
คำขวัญน สิยา โลกวฑฺฒโน (ไม่ควรเป็นคนรกโลก)
เพลงบทร้องประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์ (อโห กุมาร)
สังกัดสพฐ.
ดอกไม้ประจำโรงเรียนดอกรำเพย
เว็บไซต์www.dsr.ac.th
อาคาร นวม (นะวะมะ)

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เป็นโรงเรียนสหศึกษาของรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 146 หมู่ที่ 3 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ 2521 มีผู้แสดงความจำนงเพื่อบริจาคที่ดินจำนวน 15 ไร่ เพื่อเป็นที่ดินสร้างโรงเรียนเทพศิรินทร์แห่งที่สอง คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู อธิบดีกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น ได้ตอบรับที่ดินดังกล่าวตามหนังสือที่ ศธ 0897/33236 ลงวันที่ 21 กันยายน 2521 และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนชื่อว่า โรงเรียนเทพศิรินทร์อนุสรณ์ มีอักษรย่อว่า ท.ศ.อ. มีรหัสประจำโรงเรียนคือ ศธ. 0807.133

ต่อมา มีการถกเถียงกันถึงคำว่า อนุสรณ์ ที่สื่อความหมายถึงสิ่งที่เสียไปแล้ว หรือสิ่งที่สิ้นสุดลงไปแล้ว จึงทำให้ทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า มีอักษรย่อว่า ท.ศ.ร. ในภายหลัง และใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้ [1]

ในช่วงแรกของการก่อตั้งโรงเรียน ทางโรงเรียนมีจุดประสงค์ที่จะให้โรงเรียนเทพศิรินทร์อนุสรณ์เป็นโรงเรียนชายล้วน ตามอย่างที่โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็น แต่ว่าทางรัฐบาลสมัยนั้น ต้องการให้สร้างโรงเรียนในลักษณะของสหศึกษา กล่าวคือเป็นโรงเรียนที่เรียนกันระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิง จึงทำให้โรงเรียนเทพศิรินทร์อนุสรณ์ จัดตั้งขึ้นมาในรูปแบบของโรงเรียนสหศึกษาในที่สุด

อาคารภายในโรงเรียน[แก้]

  1. อาคารร่มเกล้า
  2. อาคารสามประเวศ
  3. อาคารนวม (นะวะมะ)
  4. อาคารรำเพย
  5. อาคารแม่โพสพ
  6. อาคารภาณุรังษี
  7. อาคารหอประชุม
  8. อาคารคหกรรม
  9. อาคารเรือนเกษตร

ผู้อำนวยการ[แก้]

ทำเนียบผู้บริหาร
ลำดับ รายนาม วาระ ตำแหน่ง
1 นางสาวผ่องศรี บัวประชุม พ.ศ. 2522 - 2533 ครูใหญ่ / ผู้อำนวยการ
2 นายอำนวย ทั่วทิพย์ พ.ศ. 2533 - 2535 ผู้อำนวยการ
3 นายบุญเลิศ อุดมพันธ์ พ.ศ. 2535 - 2536 ผู้อำนวยการ
4 นายเกรียงศักดิ์ กำเนิดเหมาะ พ.ศ. 2536 - 2540 ผู้อำนวยการ
5 นายประทุม นวลเขียว พ.ศ. 2540 - 2541 ผู้อำนวยการ
6 นายมโน อภินิเวศ พ.ศ. 2541 - 2542 ผู้อำนวยการ
7 นางอ่องจิต เมธยะประภาส พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการ
8 นายนิพนธ์ นิตพงษ์ พ.ศ. 2542 - 2543 ผู้อำนวยการ
9 นายวิศัลย โกมุทพงศ์ พ.ศ. 2543 - 2545 ผู้อำนวยการ
10 นายโกศล พละกลาง พ.ศ. 2545 - 2549 ผู้อำนวยการ
11 นายคณิสร เย็นใจ พ.ศ. 2549 - 2551 ผู้อำนวยการ
12 นายธงชัย นิยโมสถ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการ
13 นายมงคล ชูวงษ์วัฒนะ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559 ผู้อำนวยการ
14 นายประสงค์ สุวรรณพงษ์ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการ
15 นายพิทักษ์ เอ็นดู พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

โรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์[แก้]

ปัจจุบันโรงเรียนเทพศิรินทร์ มีสถานศึกษาในเครือที่ใช้ชื่อ “เทพศิรินทร์” ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยทั้งหมด 10 แห่ง เพื่อร่วมการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวความคิดจากสัตยาบัน "กรอบความร่วมมือเครือข่ายเทพศิรินทร์" ที่มีวิสัยทัศน์ในการเสริมสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง และเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนเทพศิรินทร์ในด้านต่างๆ ภายใต้การดำเนินโครงการ "เทพศิรินทร์ เป็นหนึ่ง : All DEB in ONE" โดยมีรายชื่อโรงเรียนดังนี้

ลำดับ โรงเรียน อักษรย่อ จังหวัด สถาปนา สถานศึกษาเดิม
1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ท.ศ. / DS กรุงเทพมหานคร 15 มีนาคม พ.ศ. 2428
(135 ปี 318 วัน)
2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ท.ศ.ร. / DSR กรุงเทพมหานคร 26 มีนาคม พ.ศ. 2522
(41 ปี 307 วัน)
3 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ท.ศ.ป. / DSP ปทุมธานี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2535
(28 ปี 216 วัน)
โรงเรียนคลองสิบสามวิทยา
(พ.ศ. 2519)
4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ท.ศ.น. / DSN นนทบุรี 19 มกราคม พ.ศ. 2536
(28 ปี 8 วัน)
โรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคม
(พ.ศ. 2520)
5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ท.ศ.พ. / DSPU สระบุรี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2546
(17 ปี 232 วัน)
โรงเรียนพุแควิทยา
(พ.ศ. 2519)
6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ท.ศ.ล. / DSL กาญจนบุรี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2548
(15 ปี 221 วัน)
โรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคม
(พ.ศ. 2516)
7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ท.ศ.ข. / DSKK ขอนแก่น 24 มกราคม พ.ศ. 2549
(15 ปี 3 วัน)
โรงเรียนมิ่งเมืองขอนแก่น
(พ.ศ. 2527)
8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ท.ศ.ช. / DSC เชียงใหม่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550
(13 ปี 151 วัน)
โรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม
(พ.ศ. 2522)
9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ท.ศ.ส. / DSS สมุทรปราการ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
(12 ปี 347 วัน)
โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์
(พ.ศ. 2521)
10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ท.ศ.๙ / DS ๙ เชียงใหม่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
(12 ปี 203 วัน)
โรงเรียนบ้านคุ้ม
(พ.ศ. 2526)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′46″N 100°45′29″E / 13.746117°N 100.757954°E / 13.746117; 100.757954

  1. "ประวัติโรงเรียน".