โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
ตราโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า.png
น สิยา โลกวฑฺฒโน (ไม่ควรเป็นคนรกโลก)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Debsirinromklao school
อักษรย่อ ท.ศ.ร. (DSR)
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สพฐ.
ก่อตั้ง 26 มีนาคม 2522 (40ปี)
รหัส 00101102
ผู้อำนวยการ นาย พิทักษ์ เอ็นดู
ภาษา ภาษาที่เปิดสอน

ไทย อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย

เพลง บทร้องประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์ (อโห กุมาร)
อาคาร นวม (นะวะมะ)

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เป็นโรงเรียนสหศึกษาของรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 146 หมู่ที่ 3 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ 2521 มีผู้แสดงความจำนงเพื่อบริจาคที่ดินจำนวน 15 ไร่ เพื่อเป็นที่ดินสร้างโรงเรียนเทพศิรินทร์แห่งที่สอง คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู อธิบดีกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น ได้ตอบรับที่ดินดังกล่าวตามหนังสือที่ ศธ 0897/33236 ลงวันที่ 21 กันยายน 2521 และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนชื่อว่า โรงเรียนเทพศิรินทร์อนุสรณ์ มีอักษรย่อว่า ท.ศ.อ. มีรหัสประจำโรงเรียนคือ ศธ. 0807.133

ต่อมา มีการถกเถียงกันถึงคำว่า อนุสรณ์ ที่สื่อความหมายถึงสิ่งที่เสียไปแล้ว หรือสิ่งที่สิ้นสุดลงไปแล้ว จึงทำให้ทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า มีอักษรย่อว่า ท.ศ.ร. ในภายหลัง และใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้

ในช่วงแรกของการก่อตั้งโรงเรียน ทางโรงเรียนมีจุดประสงค์ที่จะให้โรงเรียนเทพศิรินทร์อนุสรณ์เป็นโรงเรียนชายล้วน ตามอย่างที่โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็น แต่ว่าทางรัฐบาลสมัยนั้น ต้องการให้สร้างโรงเรียนในลักษณะของสหศึกษา กล่าวคือเป็นโรงเรียนที่เรียนกันระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิง จึงทำให้โรงเรียนเทพศิรินทร์อนุสรณ์ จัดตั้งขึ้นมาในรูปแบบของโรงเรียนสหศึกษาในที่สุด

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

ภาพอาทิตย์อุทัยทอแสงบนพื้นน้ำทะเล หมายถึง “ภาณุรังษี” และ “วังบูรพาภิรมย์” โดย “ภาณุรังษี” นี้เป็นพระนามของสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช ผู้ประทานตรานี้ให้แก่โรงเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2467 พระองค์มีพระคุณอเนกอนันต์แก่โรงเรียน อาทิทรงเป็นผู้ทูลขอให้ทรงสถาปนาโรงเรียนต่อองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2438 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการสถาปนาโรงเรียนแบบถาวรและทรงถือว่าโรงเรียนนี้เป็น โรงเรียนในดูแลของพระองค์ด้วย

อักษรประดิษฐ์ “ม” หมายถึง “หม่อมแม้น ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา” ชายาอันเป็นที่รักของสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช เพื่อเป็นอนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงหม่อมแม้น ว่าถ้าไม่มีหม่อนแม้น การกำเนิด ตึกแม้นนฤมิตร ก็คงไม่มี ดังนั้นโรงเรียนเทพศิรินทร์ก็คงไม่มี จึงเป็นความหมายที่ควรระลึกไว้

ช่อดอกรำเพย หมายถึง พระนามแห่งองค์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี มีพระนามเดิมว่า “พระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์” พระบรมราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงสร้างพระอารามและโรงเรียนเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระ บรมราชชนี ทำเครื่องหมายดอกรำเพยไว้เพื่อให้คนรุ่นหลัง รู้ไว้ว่าพระนามเทพศิรินทร์นี้ได้มาจากพระองค์ท่าน เป็นพระนามมหามงคลยิ่งควรรักษาไว้ให้ดี

รวงข้าว หมายถึง ที่นาของนางเนียน ชื่นชม ที่บริจาคให้กับทางโรงเรียน

พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน “น สิยา โลกวฑฺฒโน” ความหมายคือ “ไม่ควรเป็นคนรกโลก” เป็นพุทธสุภาษิตซึ่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์องค์ที่ 5 ได้ประสาทให้แก่โรงเรียน และท่านอธิบายความหมายของพุทธสุภาษิตบทนี้ว่า “คนเราบางคน เกิดมารกโลก ทำนองเดียวกับติณชาติที่หาประโยชน์อะไรมิได้ ทำให้เสียเงินทองกำจัด และรกชัฏขวากหนาม บางอย่างเป็นศัตรูแก่โลกไม่เป็นประโยชน์ มนุษย์ที่ไม่มีเมตตากรุณา คอยแต่จะเบียดเบียยนผู้อื่น จัดว่าเป็นคนรกโลก อย่าเกิดมาเลยเสียดีกว่า สู้สัตว์บางชนิดก็ไม่ได้”

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เป็นโรงเรียนแห่งเดียวที่ใช้ตราต่างจากโรงเรียนอื่นๆ ในเครือเทพศิรินทร์ด้วยกัน โดยจะมีส่วนรวงข้าวเพิ่มเข้ามา เพื่อเป็นการรำลึกถึงที่นาของนางเนียน ชื่นชม ที่บริจาคให้กับทางโรงเรียน ในช่วงแรกของการก่อตั้งโรงเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

ดอกรำเพย หมายถึง พระนามเดิมของ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี คือ พระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์

สีประจำโรงเรียน[แก้]

สีเขียว เป็นสีประจำวันพฤหัสบดี ตามตำราพิชัยสงคราม (สวัสดิรักษา) ซึ่งวันพฤหัสบดีนั้นเป็นวันประสูติของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ 4 และยังเป็นสีของใบรำเพยอีกด้วย

สีเหลือง เป็นสีประจำวันจันทร์ ตามตำราพิชัยสงคราม (สวัสดิรักษา) และเป็นสีของดอกรำเพยอีกด้วย

โรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์[แก้]

อาคารภายในโรงเรียน[แก้]

 1. อาคารร่มเกล้า
 2. อาคารสามประเวศ
 3. อาคารนวม (นะวะมะ)
 4. อาคารรำเพย
 5. อาคารแม่โพสพ
 6. อาคารภาณุรังษี
 7. อาคารหอประชุม
 8. อาคารคหกรรม
 9. อาคารเรือนเกษตร

คณะสีในโรงเรียน[แก้]

กีฬาภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
 • คณะร่มเกล้า (สีน้ำเงิน)
 • คณะสามประเวศ (สีม่วง)
 • คณะนวมราชานุสรณ์ (สีแสด)
 • คณะแม่รำเพย (สีฟ้า)
 • คณะแม่โพสพ (สีชมพู)
 • คณะภาณุรังษี (สีแดง)

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า.jpg

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′46″N 100°45′29″E / 13.746117°N 100.757954°E / 13.746117; 100.757954