โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้อมูลโดยทั่วไปของโรงเรียน[แก้]
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
Urrw.png
สามัคคี มีวินัย
บริเวณสระหนองบัว ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Ubolratana Rajakanya Ratchawittayalai Nakhonratchasima
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 กระทรวงศึกษาธิการ
เพลง มาร์ชอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
เว็บไซต์
ภาพอาคารเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา


โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ตั้งอยู่บนพื้นที่ จำนวน 58 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา ที่บริเวณสระหนองบัว ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เดิมชื่อโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2

  • พ.ศ. 2535 วันที่ 30 ธันวาคม นายเสวต สุรัยรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสาขาแทน นางวัลภา ตัณฑเศรณีวัฒน์ซึ่งไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนกุดจิกวิทยา
  • พ.ศ. 2537 วันที่ 14 กันยายน สภาตำบลบ้านใหม่และจังหวัดนครราชสีมา ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์สระหนองบัว จำนวน 58 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาเป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสาขา
  • พ.ศ. 2540 วันที่ 29 มกราคม ได้รับการอนุมัติให้รับนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 2 ห้อง รวม 80 คน
  • พ.ศ. 2543 วันที่ 29 ธันวาคม กรมสามัญศึกษามีคำสั่งที่ 2202/2542 ให้ นายมโน ศรีวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2