โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


โรงเรียนอนุบาลสกลนคร Anuban Sakon Nakhon School
ตราดอกบัว
ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ / มนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้วย่อมประเสริฐที่สุด
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนครไทย ประเทศไทย47000
ข้อมูล
อักษรย่อ อบ.สน. / ABS.
สี           ชมพู - กรมท่า

ประวัติโรงเรียน[แก้]

       โรงเรียนอนุบาลสกลนครมีเนื้อที่ทั้งหมด 11 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา สถานที่เดิมเป็นโรงเรียนการช่างสกลนคร ซึ่งได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านธาตุนาเวง ถนนสกล-อุดร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

โรงเรียนอนุบาลสกลนครได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ 3250/2506 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2506 เปิดทำการสอนในระดับก่อนประถมศึกษาโดยมี นางสาวเปรมปรีดิ์ นวลมณี เป็นครูใหญ๋ มีนักเรียน 30 คน ครู 3 คน นักการภารโรง 1 คน คนครัว 1 คน

     โรงเรียนอนุบาลสกลนครได้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีอาคารเรียน 5 หลังง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง ห้องน้ำ 6 หลัง

รายนามผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ ชื่อ - สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นางสาวเปรมปรีดิ์ นวลมณี พ.ศ. 2506 - 2528
2. นางสาวทัศนีย์ คุณเวช พ.ศ. 2529 - 2531
3. นางวิลาวัลย์ ศิริกุล พ.ศ. 2531 - 2535
4. นายพัฒนพงศ์ ศรีเชษฐา พ.ศ. 2536 - 2540
5. นายนิทัศน์ เสมอพิทักษ์ พ.ศ. 2540 - 2544
6. นายวิทยา เครือสุคนธ์ พ.ศ. 2544 - 2553
7. นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี พ.ศ. 2553 - 2562
8. นายชัญโญ ใครบุตร พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

สัญลักษณ์[แก้]

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

ดอกบัวชมพู ถูกล้อมรอบด้วยตัวอักษร อ