โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
1 logo Phibunwes.jpg
ความรู้ดี มีคุณธรรม นำสังคม ชื่นชมความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Anubanphibunwes School
อักษรย่อ พ.ว.
P.W.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ก่อตั้ง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2498
เพลง มาร์ชพิบูลเวศม์
เว็บไซต์

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล และประถมศึกษา เดิมนั้นมาจากอาคารสงเคราะห์พิบูลเวศม์ โดยใช้ศาลาฟังธรรม ในอาคารจัดสรร ตามดำริของ จอมปล ป. พิบูลสงคราม เปิดทำการสอนวันแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 สังกัดแผนกการศึกษาอนุบาล กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางพิศวง หัสนันท์เป็นครูใหญ่คนแรก จนต่อมาได้ขยายการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2529 และในปี พ.ศ. 2531 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น, โรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา เป็นต้น

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2551) โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์มีนักเรียนจำนวน 1,772 คน บุคลากร 102 คนจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล, ช่วงชั้นที่ 1 - 2, โดยมีห้องเรียน 2 ภาษา และห้องปฏิบัติการทางภาษาและคณิตศาสตร์เต็มรูปแบบอีกด้วย

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2498 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ที่ 259/444 ซอยปรีดีพนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ตั้งอยู่ในอาคารสงเคราะห์พิบูลเวศม์ในที่ดินของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ปัจจุบันโอนเป็นการเคหะแห่งชาติ) ซึ่งมีเนื้อที่จำนวน 1 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา พร้อมอาคารตึกชั้นเดียว จำนวน 2 หลัง หลังละ 2 ห้องเรียน (ได้รื้อก่อสร้างเป็นตึกอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 ในปัจจุบัน)และ อาคารศาลาทรงไทย 1 หลัง ได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล เมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 โดยตั้งชื่อว่า“โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์” สังกัดแผนการศึกษาอนุบาล กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษา แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติการโอนโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2523

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 การเคหะแห่งชาติได้ยกกรรมสิทธิ์ การใช้ที่ดินเพิ่มให้อีก 1 แปลงมีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา ซึ่งติดกับแปลง ที่ดินเดิม (เนื้อที่ 1 ไร่ 2 วา 88 ตารางวา) ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ รวมเป็นเนื้อที่ฝืนเดียวกัน รวม 3 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา เพื่อใช้เป็นประโยชน์

รายนามผู้บริหาร[แก้]

รายนามผู้บริหาร ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง
นางพิศวง หัสนันท์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2510
นางไพลิน บูรณสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2533
นางฆรณี ธาระวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535
นายชัยยุทธ บุณย์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 18 ธันวาคม พ.ศ. 2545 - 30 กันยายน พ.ศ. 2548
นางอารี ชุ่มเมืองปัก ผู้อำนวยการโรงเรียน 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 - 30 กันยายน พ.ศ. 2543
นายบัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 254310 ตุลาคม พ.ศ. 2550
นายชิงชัย บุษยลาภ ไทยเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 25491 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
นายเพชรรัตน์ หิรัญชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน

อาคารและสถานที่[แก้]

ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ มีอาคารเรียน 3 หลัง

  1. อาคารเรียนแบบตึกพิเศษ 3 ชั้น (อาคาร1) จำนวนห้องเรียน 15 ห้องเรียน สร้างด้วยเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2513 จำนวน 1,500,000 บาท
  2. อาคารเรียนแบบตึกพิเศษ 3 ชั้น (อาคาร2) จำนวน 17 ห้องเรียน สร้างด้วยเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2518 จำนวน 3,000,000 บาท งบประมาณปี พ.ศ. 2519 จำนวน 450,000 บาท
  3. อาคารเรียนตึกพิเศษ 4 ชั้น (อาคาร3) มีชั้นดาดฟ้าสามารถใช้เป็นที่เรียนกิจกรรมได้ มีห้องเรียน 48 ห้อง สร้างด้วยเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2526-2528 จำนวนเงิน 16,332,000 บาท