โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม เป็นโรงเรียนตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2468 นับเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกในเขตหนองจอกที่เปิดสอนระดับมัธยมเมื่อแรกตั้งใช้ชื่อโรงเรียนหนองจอกพิทยาพูนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับ โรงเรียนนูรุลอิสลาม โรงเรียนมัธยมศิริศิลป จนถึงเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2488 จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์และเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2534 ได้ขออนุญาตเพิ่มคำว่า มัธยมปัจจุบันจึงมีชื่อเต็มว่า โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม

สถานที่ตั้ง[แก้]

ตั้งอยู่เลขที่ 31/7 หมู่ 9 ถนนมิตรไมตรี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

พิกัด

13.862726,100.85421

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

เป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับชั้นช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) และช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)

ความมุ่งหมายของการก่อตั้งโรงเรียน[แก้]

ความมุ่งหมายเดิมของผู้ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อประมาณ 80 ปีมาแล้วนั้น ต้องการให้มี โรงเรียนในท้องที่เพื่อให้ลูกหลานได้มีโอกาสเล่าเรียนกันอย่างทั่วถึงทั้งด้านศาสนาและวิชาสามัญ ซึ่งนโยบายนี้โรงเรียนยังสืบสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน ถือว่านักเรียนทุกคนเป็นดั่งลูกหลานจึงเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งความประพฤติและการเรียน ฉะนั้นจะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ก็สามารถแข่งขันกับสถานศึกษาอื่นได้ หรือจะไปประกอบอาชีพ ก็เป็นคนดี มีทั้งคุณธรรมและความรู้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ตนเองได้ เดิมทีนั้น โรงเรียนตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบ มีอาคารเรียนเพียงหลังเดียว เป็นอาคารไม้เมื่อปี พ.ศ. 2522 จึงย้ายที่ตั้งจากริมคลองแสนแสบ ขึ้นมาทางทิศเหนือประมาณ 500 เมตร และก่อสร้างอาคารเรียนเป็นตึก 3 ชั้น 1 หลัง มีอาคารไม้ชั้นเดียวอีก 1 หลัง ปี พ.ศ. 2535 จึงรื้ออาคารไม้ออกแล้วปลูกอาคารเรียนเป็นตึก 3 ชั้นขึ้นแทนที่อาคารเรียนทั้งสองหลังนี้ คุณเกียรติ วัธนเวคิน ศิษย์เก่าของโรงเรียน เป็นผู้สร้างอุทิศให้โรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดสอน ป.1 – ป.4 เพิ่มขึ้นจากเดิม เมื่อ พ.ศ. 2503 ดังนั้นโรงเรียนจึงเปิดสอนทั้งระดับประถม และมัธยม คือ ป.1 - ม.6 แต่เนื่องจากความจำเป็นบางประการที่ไม่อาจดำรงอยู่ได้จึงได้โอนระดับประถมไปให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการเมื่อปีพ.ศ. 2519 เมื่อโอนกิจการไปแล้ว กรุงเทพมหานครยังคงใช้ชื่อเดิมว่าโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2525 โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง คือการโอน โรงเรียนเข้าเป็นของมูลนิธิมัสยิดอัลฮุดา และยังคงสถานภาพถึงปัจจุบัน ปัจจุบันโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม จัดการศึกษาสายสามัญศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายวรวีร์ มะกูดี เป็นผู้รับใบอนุญาต นางฟารีดะห์ เอี่ยมอิทธิพล เป็นผู้จัดการและครูใหญ่

ทำเนียบครูใหญ่[แก้]

รายชื่อครูใหญ่ตั้งแต่ 2488- ปัจจุบัน โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ประจำปีการศึกษา 2549

1 นายวัฒนา มะกูดี 2488-2498
2 นายยิ้ม บุญยัง 2498-2499
3 นายศิริ สมสุขเจริญ 2500-2501
4 นายทินกร ชูศรีทอง 2501-2503
5 นายโสบิน จงเรืองศรี 2504(ม.ค.2504-30 มิ.ย.2504)
6 นายประวัติ ซากีรี 2504(30มิ.ย.2504-1 ก.ย.2504)
7 นายยุทธ รอดสวาท 1 ก.ย.2504 - 7 ก.ย. 2507
8 นายเกษม นิกาจารย์ 2507--2508
9 นายแก้ว พ่วงคง 2508-2511
10 นายประสาน เดชะวิบูลย์ 2511--2519
11 นางฟารีดะห์ เอี่ยมอิทธิพล 2519- 2549
12 นายประสาน เดชะวิบูลย์ 2549 - 2558

13 นายสุวินัย สมันเลาะ 2558 - ปัจจุบัน


ผู้แก้ไขข้อมูล บน วิกิพีเดีย[แก้]


นายวุฒิชัย นิซู