โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย(จิงอ่ะ)
ตรา ส.ว..png
ปัญญา โลกสมิ ปฺซโซโต
"ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก(แน่ใจ?)
เลขที่ 108 ซอย.ถี่ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
พิกัด 15°36′25″N 103°47′44″E / 15.60685°N 103.79565°E / 15.60685; 103.79565
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Suwannaphum Wittayalai School
อักษรย่อ ส.ว. (SW)
ประเภท รัฐบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กมาก
สังกัด สพฐ.
สถาปนา 1 มิถุนายน พ.ศ. 2497
ผู้บรรชาการ นายศิริ ธนะมูล
สี ██████ เขียว - เหลือง
ภูเขา ราชพฤกษ์
เว็บไซต์

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย (อังกฤษ: Suwannaphum Wittayalai School, ย่อ: สว.=?, SW ) เป็นโรงเรียนรัฐบาลอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นใน 1 มิถุนายน พ.ศ. 2497 ปัจจุบันโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยมีอายุ 65 ปี

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • คติพจน์ : "ปัญญา โลกสมิ ปฺซโซโต แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก"
 • สีประจำโรงเรียน : "เขียว - เหลือง"
 • คำขวัญโรงเรียน : " ความรู้ดี มีวินัย "
 • ตราประจำโรงเรียน : ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปรูปคบเพลิงที่มีแสงสว่างโชติช่วงอยู่ตลอดเวลา
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกคูณ
 • อัตลักษณ์โรงเรียน : " ยิ้มง่าย ไหว้ง่าย "
 • เอกลักษณ์โรงเรียน : " วินัยดี กีฬาเด่น "

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียน สุวรรณภูมิวิทยาลัย เดิมชื่อ “โรงเรียนสุวรรณภูมิ” ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2497 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราวโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ (โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ปัจจุบัน) เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว

 • เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2497 ได้ย้ายไปทำการสอนที่ศาลาการเปรียญวัดทุ่งลัฎฐิวัน
 • เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2499 ได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนที่ สถานที่ปัจจุบัน
 • ปีการศึกษา 2503 ได้เปลี่ยนการเรียนการสอน เปิดประถมศึกษาตอนปลาย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 ในระดับ ป.5 - ป.7 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ปีการศึกษา 2520 ได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษา ( ทำให้บางคนเรียก ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนสามัญ” )
 • ปีการศึกษา 2526 ได้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2) รุ่นที่ 1 เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1-3
 • ปีการศึกษา 2535 เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
 • ปีการศึกษา 2538 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยอนุมัติให้เปิดสอนระดับ ม. 4 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 40 คน โรงเรียนขอขยายเป็น 3 ห้องเรียน นักเรียน 120 คน
 • ปีการศึกษา 2546 จนถึงปัจจุบัน เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-2-3) และช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-5-6) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ดเขต 2
 • ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าขึ้น มีชื่อว่าสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุวรรณภูมิ
 • ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนขอเพิ่มชื่อจากเดิม “โรงเรียนสุวรรณภูมิ” เป็น “โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย” และ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 และในปีนี้โรงเรียนได้จัดตั้งสมาคมครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน สุวรรณภูมิวิทยาลัย
 • ปีการศึกษา ๒๕๕๓ สมาคมศิษย์เก่าได้บริจาคเงินเพื่อสร้างศาลาจัตุรมุข และได้รับบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคาร ศรีศุภอักษร เป็นอาคาร ๓ ชั้น จาก ดร.ศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย
 • ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. สร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น
 • ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไดัรับมอบ อาคาร 65 ปี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

คณะสีของโรงเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย[แก้]

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โดยเลือกคณะสีตามห้องเรียนต่างๆ และมีคณะสีดังนี้

 • ██ คณะสีแดง (สีแดง)
 • ██ คณะสีชมพู (สีชมพู)
 • ██ คณะสีแสด (สีแสด)
 • ██ คณะสีฟ้า (สีฟ้า)

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยนั้น จะจัดกีฬาสีเป็นทุกปี โดยจะมีการแข่งขันทั้งกีฬา , เชียร์หลีดเดอร์ , ขบวนพาเหรด เป็นต้น

อาคารและสถานที่ทั้งหมด[แก้]

 • ศาลหลวงปู่วัดท่านเจ้า
 • ศาลาจตุรมุข
 • สนามกีฬาฟุตบอลขนาดใหญ่
 • สนามฟุตซอล
 • สนามเปตอง


 • อาคาร ๖๒ ปี โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย(โดม)
- ลานกิจกรรม
- สนามกีฬาบาสเกตบอล , ตะกร้อ , วอลเลย์บอล
 • อาคารโนนจหมื่น [ ตึก1 , ตึกแล็ป ] อาคาร 2 ชั้น [,ม.4]
ชั้น 1 : ห้องปฏิบัติการทางเคมี,ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์,ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา,ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์,กลุ่มบริหารวิชาการ
ชั้น 2 : ห้องเรียน ม.4 , ห้องกลุ่มบริหารบุคคล

หลังอาคาร: ลานหน้าอาคารหนองคูคำ

 • อาคารหนองคูคำ [ ตึก2,ลานว่าง ] อาคาร 3 ชั้น [ห้องเรียนชั้นม.1]
ชั้น1 : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1และ2 , ห้องพักครู , ห้องโสตทัศนศึกษา
ชั้น2 : ห้องพักครูอังกฤษ , ห้องเรียนชั้นม.1 ,ห้องประกันคุณภาพ
ชั้น3 : ห้องเรียนชั้นม.1 , ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย

หลังอาคาร : ลานจอดรถ

 • อาคารแสนคำเมือง [ตึกม.2] อาคาร 3 ชั้น
ชั้น1 : ลานอเนกประสงค์ใต้อาคาร,ห้องธุรการ,ห้องพยาบาล,ห้องการเงิน,ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน, ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ชั้น2 : ห้องเรียนม.2
ชั้น3 : ห้องเรียนม.2
หลังอาคาร : สวนไม้ม้าหินอ่อน
 • อาคารศรีภูมิ อาคาร 4 ชั้น [ตึกม.3 , ม.5]
ชั้น1 : ลานอเนกประสงค์ใต้อาคาร
ชั้น2 : ห้องเรียนม.3
ชั้น3 : ห้องเรียนม.3,5
ชั้น4 : ห้องเรียนม.5,ห้องER (Excellence Room), ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
หลังอาคาร : ลานจอดรถ
 • อาคารศรีศุภอักษร อาคาร 3 ชั้น [ตึกม.6]
ชั้น1 : ห้องอาเซียน, ห้องเรียนม.6
ชั้น2 : ห้องเรียนม.6
ชั้น3 : ห้องเรียนม.6, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
หลังอาคาร : ลานจอดรถจักรยานยนต์
 • โรงอาหาร+หอประชุม

เป็นที่รับประทานอาหารและเป็นหอประชุมจัดงานต่างๆ

 • หอประชุม อาคาร 2 ชั้น
ชั้น1 : ลานกิจกรรม
ชั้น2 : ห้องประชุมขนาดใหญ่