โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Sws logo .png
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนปฏิบัติการ (Laboratory School) และ โรงเรียนประจำ (Boarding School)
คำขวัญคุณธรรม นำความรู้ สู่ความเป็นเลิศ
ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้อำนวยการผศ.ดร.สารัมภ์ บุญมี (รักษาการแทน)
จำนวนนักเรียน626 คน (ปีการศึกษา 2563)
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

ประเทศจีน ภาษาจีน
สี███ สีแสด - ███ สีทอง
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
เว็บไซต์surawiwats.sut.ac.th

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อักษรข่อ รสว. (อังกฤษ: Surawiwat School (SWS), Suranaree University of Technology) เป็นโรงเรียนสาธิตและฝึกสอนประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สังกัดสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดตั้งขึ้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2557[1] เน้นการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา สังกัดสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำ คล้ายคลึงกับโรงเรียนสาธิต โดยมีการเปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2559

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

  • ภาพท้าวสุรนารี สื่อความหมายถึงปรัชญาและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเน้นความเคารพ และศรัทธาต่อท้าวสุรนารีในฐานะวีรสตรีแห่งชาติ
  • ภาพเส้นโค้งงอนหงายขนาบ 2 ข้างของภาพข้างละ 4 เส้นเกยและเชื่อมต่อกันเสมือนหนึ่งกระเบื้องมุงหลังคาคร่อมภาพ สื่อความหมายถึงความสำเร็จทางเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องกันและความเจริญก้าวหน้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด
  • ภาพเชิงนามธรรมของพืชพรรณและเฟืองจักร สื่อความหมายถึงการเกษตรและอุตสาหกรรม
  • ต้นปีบทอง (Radermachera ignea (Kurz) Steenis) เป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกง่าย ทนทาน โตเร็ว มีทรงพุ่มกว้าง มีดอกสีแสด ซึ่งเป็นสีประจำหาวิทยาลัยสื่อความหมายถึงความเรียบง่าย ความแข็งแกร่ง ความรุดหน้า และความร่มเย็น
  • สีประจำมหาวิทยาลัย คือ แสด - ทอง

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ลำดับที่ รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
2 ศาสตราจารย์ ดร. สันติ แม้นศิริ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - 28 พฤจิกายน 2562
3 รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - 10 กุมภาพันธ์ 2563
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สารัมภ์ บุญมี 11 กุมภาพันธ์ 2563 - 11 กรกฎาคม 2564
5 อาจารย์ ดร. ราเชนทร์ โกศัลวิตร 12 กรกฎาคม 2564 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นคำนำหน้านามในขณะนั้น

หลักสูตรและการสอน[แก้]

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยยึดแนวทางการจัดการศึกษาแบบ “STEAMS (Science , Technology , Engineering , Arts , Mathematics และ Sports)”

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน[แก้]

Science Classrooms in University - Affiliated School Project (SCiUS)[แก้]

การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะของห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการ วมว. นั้น มีแนวคิดการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นลักษณะ STEM @Life หรือ STEM education for Life

เน้นพัฒนารูปแบบที่ผลิตนักเรียนให้มีความตื่นรู้ในวิชาการที่เรียนมาทาง Science , Technology , Engineering และ Mathematics  เพื่อมาใช้ประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจำวัน (รวมถึงอาชีพ)  มี 3 ด้าน คือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ, วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และ วิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม  

สิ่งก่อสร้าง[แก้]

กลุ่มอาคารปฏิบัติการ[แก้]

มีจำนวน 4 อาคาร มีทางเดินเชื่อมต่อกัน โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยไว้ดังนี้

  • อาคารอำนวยการ (อาคาร A)
  • อาคารเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร B)
  • อาคารเรียนด้านภาษา สังคม และศิลปะ (อาคาร C)
  • อาคารปฏิบัติการ (อาคาร D)

นอกจากนี้ ยังพัฒนาพื้นที่กลุ่มอาคารปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียนจะมีโต๊ะเก้าอี้ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ออกแบบเพื่อส่งเสริมการการเรียนการสอนแบบ Active Learning ห้องศูนย์การเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องประลองทางวิศวกรรมศาสตร์ (Fabrication Lab) พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ (Learning Space) เป็นต้น

กลุ่มอาคารหอพัก[แก้]

จำนวน 2 อาคาร ประกอบด้วยหอพักนักเรียนชาย-หญิง แยกจากกัน หอพักนักเรียนหลังที่ 1 เป็นหอพักนักเรียนชาย สามารถรองรับนักเรียน จำนวน 258 คน และหอพักนักเรียนหลังที่ 2 เป็นหอพักนักเรียนหญิง ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อต้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 สามารถรองรับนักเรียน จำนวน 336 คน หอพักทั้งสองหลังสามารถรองรับนักเรียนสุทธิ 594 คน ทั้ง 2 อาคารมีโถงอเนกประสงค์ และห้องกิจกรรม (Common Room) ที่ให้นักเรียนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ห้องเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้[แก้]

ทางโรงเรียนยังสนับสนุนให้มีการเก็บองค์ความรู้ และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่มีลักษณะเฉพาะหรือเพิ่มเติมจากภาคทฤษฎี โดยออกแบบเป็นศูนย์การเรียนรู้จำแนกตามรายวิชาในพื้นที่กลุ่มอาคารต่างๆ จำนวน 8 ศูนย์การเรียนรู้ คือศูนย์การเรียนรู้ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะ และ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สมาคมผู้ปกครองและครู[แก้]

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต่อนายทะเบียนสมาคมจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาอนุญาต และได้พิจารณาอนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ นม 0018.1/10321  ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 และได้มอบใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม (ส.ค. 4) แล้ว

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557[ลิงก์เสีย], สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]