โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Sws logo .png
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 ไทย
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Surawiwat School, Suranaree University of Technology
อักษรย่อ รสว/SWS
ประเภท โรงเรียนปฏิบัติการ (Laboratory School) และ โรงเรียนประจำ (Boarding School)
คติพจน์ คุณธรรม นำความรู้ สู่ความเป็นเลิศ
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
สถาปนา 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รหัส 1430011501
ผู้อำนวยการ ผศ.ดร.สารัมภ์ บุญมี (รักษาการแทน)
จำนวนนักเรียน 474 คน (ปีการศึกษา 2562)
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

สี ███ สีแสด - ███ สีเทา
การจัดการศึกษา มัธยมศึกษา
เว็บไซต์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อังกฤษ; Surawiwat School, Suranaree University of Technology) เป็นโรงเรียนในสังกัดสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดตั้งขึ้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2557[1] จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำ คล้ายคลึงกับโรงเรียนสาธิต

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดตั้งขึ้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2557[1] เน้นการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา สังกัดสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำ คล้ายคลึงกับโรงเรียนสาธิต โดยมีการเปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2559

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ลำดับที่ รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
2 ศาสตราจารย์ ดร. สันติ แม้นศิริ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - 28 พฤจิกายน 2562
3 รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - 10 กุมภาพันธ์ 2563
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สารัมภ์ บุญมี 11 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน (รักษาการแทน)

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นคำนำหน้านามในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557, สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]