ฉบับร่าง:โรงเรียนสุรนารีวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก โรงเรียนสุรนารีวิทยา)
 • Symbol opinion vote.svg ความคิดเห็น: ข้อเสนอแนะปรับปรุงบทความก่อนเผยแพร่ กรุณาปรับปรุงบทความดังต่อไปนี้: (1) เพิ่มส่วนนำของบทความ (2) เพิ่มอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่สาม (คือแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ของโรงเรียนเอง) (3) แก้ไขการเขียนส่วนประวัติใหม่ โดยศึกษาตัวอย่างการเขียนประวัติโรงเรียนได้ที่บทความ โรงเรียนอัสสัมชัญ (4) ลบข้อมูลจิปาถะที่ไม่เป็นสารานุกรม เช่น คณะสี คำขวัญ แผนการเรียน ออก (5) ใส่ข้อมูลที่มีการยืนยันความสำคัญ/โดดเด่นของหัวเรื่องพร้อมอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลายนอกประกอบ
  โดยรวมสามารถศึกษาตัวอย่าง (ทั้งการจัดเรียงเนื้อหา, ภาษาที่ใช้, การจัดวางรูปหน้า, อ้างอิง ฯลฯ) ของบทความโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานบทความวิกิพีเดียได้ที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ และ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เมื่อปรับปรุงเสร็จแล้ว กรุณาคลิกปุ่มส่งบทความด้านบน เพื่อส่งตรวจสอบบทความก่อนเผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง สงสัยประการใดสอบถามได้ครับ ขอบคุณครับ--Chainwit. [ Antu dianara.svg พูดคุย ] 04:31, 6 พฤศจิกายน 2564 (+07)

โรงเรียนสุรนารีวิทยา
Suranari Witthaya School
Suranari.png
ที่ตั้ง
สุรนารีวิทยาตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
สุรนารีวิทยา
สุรนารีวิทยา
สุรนารีวิทยา (จังหวัดนครราชสีมา)

248 ถนนมิตรภาพ

ข้อมูล
ชื่ออื่นส.ร.น. (สุรนารี)
S.R.N. (Suranari)
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
โรงเรียนสตรี
คำขวัญประพฤติดี มีวิชา สามัคคี มีวินัย
สถาปนา18 พฤษภาคม พ.ศ. 2468 (96 ปี)
ผู้ก่อตั้งกรมสามัญศึกษา
หน่วยงานทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31
ผู้อำนวยการวิลาศ ดวงเงิน
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ประเทศจีน ภาษาจีน
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส

ประเทศเกาหลี ภาษาเกาหลี
สี████ สีน้ำเงินและสีขวา
เพลงมาร์ชสุรนารีวิทยา
มาร์ชน้ำเงิน-ขาว
เว็บไซต์www.srn.ac.th
SRNText2.png


ประวัติโรงเรียนสุรนารีวิทยา[แก้]

สถาบันการศึกษาเป็นรากฐานอันสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียนสุรนารีวิทยาเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครราชสีมา เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงพร้อมด้วยเกียรติประวัติ ที่น่าภาคภูมิใจมาตั้งแต่ก่อตั้ง ในปีพุทธศักราช 2468 เป็นต้นมา ตลอด ระยะเวลาดังกล่าว โรงเรียนสุรนารีวิทยาได้จัดการศึกษา จนเป็นที่ยอมรับของสังคมให้เป็นสถานศึกษาชั้นนำระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทยเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนดีเด่น ได้รับรางวัลพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2523 และได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2535 ปีการศึกษา 2545 และปีการศึกษา 2552

โรงเรียนสุรนารีวิทยา เป็นโรงเรียนที่มีต้นกำเนิดของโรงเรียนมัธยมแบบประสมแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งได้รับการพัฒนาด้วยความเอาใจใส่ ทุ่มเท เสียสละอย่างต่อเนื่อง จากผู้บริหารบุคลากรของ

ปี พ.ศ. 2495 ทางการได้แต่งตั้ง นางสาวลาวัลย์ ถนองจันทร์ ครูใหญ่โรงเรียนสตรีร้อยเอ็ด มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสุรนารีวิทยา นางสาวลาวัลย์ ถนองจันทร์ นับว่าเป็นผู้บริหารโรงเรียน

ท่านหนึ่งที่ ครู-อาจารย์ นักเรียน ตลอดจนประชาชนชาวนครราชสีมา มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะท่านเป็นผู้บริหารคนเดียวของโรงเรียนที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นเวลานานถึง 24 ปีเศษ ท่านพัฒนาโรงเรียนให้เปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมโดยสิ้นเชิง โดยปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ซึ่งเดิมรกร้างมีแต่ท้องร่องสวนผักให้เป็นบริเวณที่ราบเรียบ ถนนโรยหินลูกรังเป็นแนวตามผังโรงเรียน และเทคอนกรีตไว้บางสาย ปลูกไม้ดอก ไม้ผลนานาชนิดไว้อย่างสวยงามและร่มรื่น มีรั้วรอบขอบชิดและปรับปรุงสถานที่ก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ ซึ่งได้วางระบบอาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอยและประหยัดตลอดจนถนนหนทางและระบบการระบายน้ำที่ถูกต้องตามหลักการโยธาและการประปา นางสาวลาวัลย์ ถนองจันทร์ เป็นผู้บริหารคนแรกของประเทศไทยที่ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการของกระทรวงศึกษาธิการ ทดลองจัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรกว้าง (มัธยมแบบประสม) ที่โรงเรียนสุรนารีวิทยาเป็นผลสำเร็จ

ปี พ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนสุรนารีวิทยา นับว่าเป็น พระมหากรุณาธิคุณยิ่งแก่ชาวสุรนารีวิทยา จากผลการทดลองนี้ยังมีผลให้เกิดโรงเรียนมัธยมแบบประสมใน ประเทศอีกหลายโรง รวมทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 ก็มีผลมาจากการทดลองจัดการศึกษาที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา แห่งนี้ด้วย ปี พ.ศ. 2519 คุณลาวัลย์ ถนองจันทร์ (ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แต่งตั้งให้เป็นคุณหญิง

เนื่องจากไม่ได้สมรสจึงเรียกคำนำหน้าว่า คุณ ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสามัญศึกษาและกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นางฉวี ถีระวงษ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา แทน โรงเรียนได้พัฒนาในด้านต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ และสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชั้นล่าง เป็นห้องสมุด ซึ่งได้รับพระราชทานนามจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า "อาคารวิทยาสมาคร" และได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารและทอดพระเนตรงานนิทรรศการครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2524

ปี พ.ศ. 2528 นางฉวี ถีระวงษ์ เกษียณอายุราชการ กรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง นางสมพงศ์ ศิริวัฒน์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา โดยได้ยึดนโยบายการพัฒนาโรงเรียนด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพและก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

ปี พ.ศ. 2537 นางสาวสมจิตต์ บุตรดีมี ผู้อำนวยการระดับ 9 มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้วางนโยบาย "จะดูแลบำรุงรักษาสิ่งที่ดีให้คงอยู่" เพิ่มเติมในสิ่งที่ควร ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยยึดถือความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำของบุคลากร และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 8 ชั้น ซึ่งสร้างเสร็จ ในปีงบประมาณ 2542

ปี พ.ศ. 2542 นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย ผู้อำนวยการระดับ 9 ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนต่อจาก นางสาวสมจิตต์ บุตรดีมี ที่เกษียณอายุราชการ ได้ดำเนินงานตามนโยบายและแนวคิดของ อดีตผู้บริหารโรงเรียนที่ผ่านมา โดยยืดแนวทาง 3 ประการ คือ เสริมจุดเด่น ช่อมจุดอ่อน และสร้างจุดขาด ทั้งยังได้ปรับปรงสภาพบรรยากาศของโรงเรียนในด้านกายภาพให้เหมาะสม เพื่อช่วยส่งเสริม การปกครอง และการบริหารการจัดการทั่วไปของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีความเชื่อว่า บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ดีจะส่งผลให้คุณภาพการเรียนการสอน ตลอดทั้งคุณภาพชีวิตของบุคลากรใน โรงเรียนดีตามไปด้วย นายศิลปสิทธิ์ ขับทิมธงไชย ได้เร่งดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารเรียน แบบพิเศษ 8ชั้น ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักราชเลขาธิการให้ใช้ชื่อว่า "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา" และได้รับพระมหากรุณธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2543 นอกจากนั้นยังได้ปรับปรุงรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตก ที่ติดกับโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และรั้วด้านทิศตะวันออกให้เป็นรั้วที่ได้มาตรฐานและต่อไปก็จะมี โครงการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในโรงเรียนเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนให้มากที่สุด โดยเฉพาะ การปรับบรรยากาศให้เป็นทางวิชาการ เช่น จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยี ที่เรียกว่า I T-ZONE ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) Information and Communication Technology ห้องวิทยบริการ ห้องสื่อผสม (Multimedia) เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนและห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีนโยบายให้ชุมชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ (Open House)

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2547 นายธนศักดิ์ กระต่ายทอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ปรับระบบงานภายใน โดยระดมความคิด การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย และองค์ที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้ร่วมวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง วิกฤติและโอกาสของโรงเรียน เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจของโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน อนึ่ง ในปี พ.ศ. 2548 นี้ เป็นช่วงเวลาสำคัญที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้จัดตั้งมาเป็นเวลา 80 ปี โรงเรียน จึงได้ดำเนินการระดมทุน และทรัพยากรเพื่อปรับปรุงอาคาร 1 เพื่ออนุรักษ์ไว้ และพัฒนาเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ สำหรับจัดนิทรรศการทางวิชาการแสดงผลงาน ผลผลิตของนักเรียนและครู

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไขย ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา อีกวาระหนึ่ง ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติราชการของคณะครูโรงเรียนสุรนารีวิทยาไว้ว่า ขณะนี้เป็นช่วงของการกระจายอำนาจและจัดการศึกษาใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป โรงเรียนสุรนารีวิทยาเป็นโรงเรียนนำร่อง ซึ่งบุคลากรทุกฝ่าย ต้องปรับเปลี่ยนสู่การเปลี่ยนแปลงเป็น Leader of change ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2542 อย่างเป็นระบบต่อไป สอนให้เต็มที่ เต็มคาบ เต็มเวลา เต็มหลักสูตร มีความสุขในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทให้ดีที่สุด วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2550 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา" และเสด็จ ฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงยิ่งต่อโรงเรียนสุรนารีวิทยา

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2554 นายวิวัฒน์ชัย เศรษฐชัย ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (คศ.1) และได้ตั้งปณิธานที่จะสืบสานการปฏิบัติงาน ตามที่ผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านที่เคยบริหารจัดการไว้อย่างยอดเยี่ยมจะพยายามรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของสุรนารีวิทยาไว้อย่างมั่นคง นั่นก็คือ ความเป็นเลิศทางวิชาการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ยอดเยี่ยมครูและนักเรียนมีคุณภาพสูง ตลอดจนวัฒนธรรมการทำงานที่ดีให้ดำรงคงอยู่ตลอดไป และให้นโยบาย เน้นหลักธรรมาภิบาล การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมระหว่างกันในการปฏิบัติราชการให้ราบรื่น และ เน้นให้ครูร่วมกันเสริมสร้างห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ สอนให้เด็กมีทักษะชีวิต (Life Skill) เพื่อปรับตัวให้เป็นพลโลกคุณภาพได้ในอนาคต และในปีการศึกษา 2556 ได้ขออนุญาตรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดสอบ 100 %

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 นายสมัคร ไวยขุนทด มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนให้จุดเน้นการบริหารจัดการโรงเรียนสุรนารีวิทยาไว้ว่า "ประกันคุณภาพและการบริหารจัดการอย่างมีระบบพร้อมพบคุณภาพนักเรียนเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงสิ่งแวดล้อมและวิชาการ ศิลปะดนตรีและกีฬา พึ่งพาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พากเพียร การมีส่วนร่วมและหน้าที่เน้นมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอบเขตสู่มาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน"

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 นายโกศล พงษ์พานิช ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา โดยมีนโยบายมุ่งให้นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ชื่อสัตย์ และมีจิตสาธารณะ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนต่อไป

ปัจจุบัน โรงเรียนสุรนารีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรโรงเรียนสุรนารีวิทยา[1][แก้]

มัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

ลำดับ กลุ่มการเรียน จำนวน

ห้องเรียน

ประเภทโครงการ
1 คณิตศาสตร์

(Mathematics Program : MP)

1 ห้องเรียน ร่วมกับ สสวท.
2 วิทยาศาสตร์

(Science Program : SP)

1 ห้องเรียน ร่วมกับ สสวท.
3 ทั่วไป

(General Program, World Class Standard School : GP)

14 ห้องเรียน มาตรฐานสากล
4 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการแบบภาษาอังกฤษ

(English Program : EP)

2 ห้องเรียน ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ
5 พัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค

(Education Hub : EH)

1 ห้องเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

ลำดับ กลุ่มการเรียน จำนวน

ห้องเรียน

ประเภทโครงการ
1 วิทยาศาสตร์

(Science Program : SP)

1 ห้องเรียน ร่วมกับ สสวท.
2 พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(Develop and Promote Talents in Science and Technology : DPST)

1 ห้องเรียน

(พสวท.สมทบ)

ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการและ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

(Advanced Placement : AP)

1 ห้องเรียน
4 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(Science and Mathematics Program : SMP)

6 ห้องเรียน มาตรฐานสากล
5 ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

(English and Mathematics Program : EMP)

2 ห้องเรียน มาตรฐานสากล
6 ภาษาศาสตร์

(Foreign Language Program : FLP)

ภาษาศาสตร์ เอกวิชาภาษาอังกฤษ

(Foreign Language Program, English : FLPEN)

ภาษาศาสตร์ เอกวิชาภาษาญี่ปุ่น

(Foreign Language Program, Japanese : FLPJP)

ภาษาศาสตร์ เอกวิชาภาษาจีน

(Foreign Language Program, English : FLPEN)

ภาษาศาสตร์ เอกวิชาภาษาฝรั่งเศส

(Foreign Language Program, Frances : FLPFC)

ภาษาศาสตร์ เอกวิชาภาษาเกาหลี

(Foreign Language Program, Korean : FLPKR)

รวม 7 ห้องเรียน


3 ห้องเรียน


1 ห้องเรียน


1 ห้องเรียน


1 ห้องเรียน


1 ห้องเรียน

มาตรฐานสากล
7 ศิลป์

(Art Program)

ศิลป์ เอกวิชาดนตรี

(Art Program, Music : APM)

ศิลป์ เอกวิชาธุรกิจ การบัญชี

(Art Program, Business Accounting : APBA)

ศิลป์ เอกวิชาธุรกิจ การตลาด

(Art Program, Business Marketing : APBM)

รวม 2 ห้องเรียน


1 ห้องเรียน


0.5 ห้องเรียน


0.5 ห้องเรียน

มาตรฐานสากล

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสุรนารีวิทยา[แก้]

คำขวัญ คติธรรม อัตลักษณ์ สีประจำโรงเรียนสุรนารีวิทยา[แก้]

คำขวัญประจำโรงเรียน[แก้]

ประพฤติดี มีวิชา สามัคคี มีวินัย

เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

วิชาการเป็นเลิศ

สีประจำโรงเรียน[แก้]

Suranari.png

██ (#0D1B93) สีน้ำเงิน

██ (#FFFFFF) สีขาว

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนบุญวัฒนา[แก้]

ใบเสมาและองค์ย่าโมอยู่ตรงกลาง ชื่อโรงเรียนอยู่ด้านล่าง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา[แก้]

1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางด้านกีฬา[2] โรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมกรีฑาและกีฬาปีการศึกษาละ 1 ครั้ง หรือที่เรียกว่า กีฬาสี เพื่อเป็นการฝึกทักษะการทำกิจกรรมร่วมกันและการเข้าสังคม โดยแบ่งการสังกัดคณะทั้งหมด 12 คณะ โดยสังกัด 6 ปี จนสำเร็จการศึกษา แบ่งออกเป็น

      คณะสุรนารี (สีน้ำเงิน)

      คณะบุญเหลืออนุสรณ์ (สีเขียวเข้ม)

      คณะนพมาศ (สีชมพู)

     คณะศรีสุริโยทัย (สีเหลือง)

      คณะเทพสตรี (สีแดง)

      คณะศรีสุนทร (สีฟ้า)

      คณะวิสุทธิกษัตรีย์ (สีม่วง)

      คณะวิสาขา (สีเทา)

      คณะสาวิตรี (สีน้ำตาล)

     คณะจามเทวี (สีแสด)

      คณะมัทรี (สีเขียวอ่อน)

      คณะสีดา (สีบานเย็น)

กลุ่มโรงเรียนสุรนารี[แก้]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มีการแบ่งกลุ่มโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ออกเป็น 5 กลุ่ม โดยโรงเรียนบุญวัฒนามีกลุ่มโรงเรียนในการรับผิดชอบ ดังนี้

 1. โรงเรียนสุรนารีวิทยา (ศูนย์กลางกลุ่มโรงเรียนสุรนารี[3])
 2. โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
 3. โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
 4. โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม
 5. โรงเรียนเทพาลัย
 6. โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
 7. โรงเรียนบึงพะไล
 8. โรงเรียนเมืองคง
 9. โรงเรียนสีดาวิทยา
 10. โรงเรียนห้วยทรายพิทยาคม

อ้างอิง[แก้]

 1. "คู่มือนักเรียน2563_old.pdf". Google Docs.
 2. "คู่มือนักเรียน2563_old.pdf". Google Docs.
 3. "แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา". www.mattayom31.go.th.