โรงเรียนสุรนารีวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
SRNlogo.png
ประพฤติดี มีวิชา สามัคคี มีวินัย
248 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
ข้อมูล
อักษรย่อ ส.ร.น. / SRN
ประเภท โรงเรียนสตรีประจำจังหวัด
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2468
รหัส 11300102
ผู้อำนวยการ นายโกศล พงษ์พานิช
จำนวนนักเรียน 4,480 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)[1]
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ประเทศจีน ภาษาจีน
เกาหลีใต้ ภาษาเกาหลี

สี          น้ำเงิน-ขาว
เพลง มาร์ชน้ำเงินขาว
เว็บไซต์

โรงเรียนสุรนารีวิทยา (อักษรย่อ: ส.ร.น., S.R.N) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำจังหวัดนครราชสีมาประเภทโรงเรียนหญิงล้วน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้จัดการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับของสังคมในการเป็นสถานศึกษาชั้นนำของโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทย เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2523 และได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำปีการศึกษา 2535 โรงเรียนสุรนารีวิทยาเป็นโรงเรียนที่มีต้นกำเนิดของโรงเรียนมัธยมแบบประสม (Comprehensive School) แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งได้รับการพัฒนาด้วยความเอาใส่ ทุ่มเท เสียสละอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหาร บุคลากรของโรงเรียนตลอดจนนักเรียนและสังคมตลอดมา

ประวัติของโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนสตรีของรัฐบาลแห่งแรกในจังหวัดนครราชสีมา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ค. 2468 โดยแรกเริ่มได้ใช่ชื่อว่า “โรงเรียนประจำจังหวัด” อยู่ในบริเวณวัดสุทธจินดา ทำการสอนตั้งแต่ชั้นมูล (เด็กเล็ก) และในปี พ.ศ. 2470 ได้โอนนักเรียนหญิงทั้งหมดจากโรงเรียนประจำมณฑลนครราชสีมาไปอยู่รวมกัน และจึงเปิดสอนเฉพาะนักเรียนหญิง

 • พ.ศ. 2475 ก่อตั้งโรงเรียนเป็น “โรงเรียนประจำจังหวัด” ตั้งอยู่บริเวณวัดสุทธจินดา
 • พ.ศ. 2477 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสุรนารีวิทยา” เป็นโรงเรียนหญิง คู่กับโรงเรียนชายประจำจังหวัด "ราชสีมาวิทยาลัย"
 • พ.ศ. 2490 วันที่ 20 พฤษภาคม โรงเรียนสุรนารีวิทยาเริ่มเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พ.ศ. 2493 ย้ายที่อยู่โรงเรียนมาตั้งอยู่ในที่ตั้งปัจจุบัน จัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดส่วนกลาง กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ตั้งเลขที่ 248 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร ขนาดของพื้นที่ที่บริเวณโรงเรียน มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 53 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา

พื้นที่แบ่งเป็น 2 ส่วน

 • ส่วนที่ 1 ปลูกสร้างอาคารเรียนตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ มีเนื้อที่ 48 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา
 • ส่วนที่ 2 ปลูกสร้างบ้านพักครูตั้งอยู่ถนนช้างเผือก มีเนื้อที่ 5 ไร่ 50 ตารางวา

ที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียน มีจำนวน 2 แปลง

 • แปลงที่ 1 เป็นที่ดินราชพัสดุ จำนวน 48 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา
  • หมายเลขทะเบียนที่ นม. 747 โฉนดที่ 735 เลขที่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • แปลงที่ 2 เป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 5 ไร่ 46 ตารางวา
  • หมายเลขทะเบียนที่ นม. 91 โฉนดที่ 5090 เลขที่ 6 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • โรงเรียนสุรนารีวิทยาเป็นโรงเรียนที่มีต้นกำเนิดของโรงเรียนมัธยมแบบประสมแห่งแรกของประเทศไทย (Comprehensive School)
 • พ.ศ. 2495 ทางการได้แต่งตั้ง นางสาวลาวัลย์ ถนองจันทร์ ครูใหญ่โรงเรียนสตรีร้อยเอ็ดมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสุรนารีวิทยา
 • พ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนสุรนารีวิทยา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแก่ชาวสุรนารีวิทยาจากผลการทดสอบนี้ยังมีมีผลให้เกิดโรงเรียนมัธยมแบบประสมในประเทศอีกหลายโรงเรียน รวมทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ก็มีผลจากการทดลองจัดการศึกษาที่โรงเรียนสุรนารีวิทยาแห่งนี้อีกด้วย
 • พ.ศ. 2519 นางสาวลาวัลย์ ถนองจันทร์ ได้รับแต่ตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นางฉวี ถีระวงษ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยาแทน และสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นล่างเป็นห้องสมุด ซึ่งได้รับ พระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “อาคารวิทยาสมาคร” และเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524
 • พ.ศ. 2528 นางฉวี ถีระวงษ์ เกษียณอายุราชการ กรมสามัญศึกษาแต่ตั้งนางสมพงศ์ ศิริวัฒน์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา
 • พ.ศ. 2537 นางสาวสมจิตต์ บุตรดีมี ผู้อำนวยการระดับ 9 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ต่อจากนางสมพงศ์ ศริวัฒน์ ที่เกษียณอายุราชการ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 8 ชั้น ซึ่งสร้างเสร็จในปีงบประมาณ 2542
 • พ.ศ. 2542 นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย ผู้อำนวยการระดับ 9 ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ต่อจากนางสาวสมจิตต์ บุตรดีมี ที่เกษียณอายุราชการได้ดำเนินงานตามนโยบาย
 • พ.ศ. 2543 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนโรงเรียนสุรนารีสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2546 ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม โรงเรียนสุรนารีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2547 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดหลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการศึกษา (English Program) ระดับช่วงชั้นที่ 3

เกียรติประวัติ[แก้]

โรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนนำร่องผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ เพื่อสนองและนำผลการปฏิรูปการศึกษาไปสู่ความสำเร็จ และตามกฎกระทรวง ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา ปีการศึกษา 2550 ระหว่างโรงเรียนสุรนารีวิทยา กับโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน
 • โรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้รับคิดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการพัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับช่วงชั้นที่ 4 ปีการศึกษา 2551
 • โรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศึกราช 2551 เริ่มใช้ปีการศึกษา 2552
 • โรงเรียนสุรนารีวิทยา นักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสุรนารีวิทยา จำนวน 120 คน ได้แชมป์ถ้วยพระราชทานจากการประกวดวงโยธวาฑิตนักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2552
 • โรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดแข่งขันดนตรีโลก ครั้งที่ 16 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ได้รับรางวัลเกียรติยศ คือ รางวัลเหรียญทองประเภท Maching และรางวัลชนะเลิศ Top of The World Championship ประเภท Display
 • โรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2552 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ "ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2552"

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ต้นเฟื่องฟ้า ต้นไม้ประจำโรงเรียน
 • ตราประจำโรงเรียน ตรงกลางเป็นรูปคุณย่าโมครอบด้วยเสมา ข้างล่างเป็นชื่อ โรงเรียนสุรนารีวิทยา
 • น้ำเงิน - ขาว คือสีประจำโรงเรียน ที่มีความหมายถึงกุลสตรีสุรนารีวิทยา

     สีน้ำเงิน หมายถึง สงบ สุขุม สุภาพ หนักแน่น เคร่งขรึม ละเอียด รอบคอบ สง่างาม สูงศักดิ์มีศักดิ์ศรี เป็นระเบียบ ถ่อมตน

     สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ซื่อสัตย์ สะอาด ปราศจากมลทิน

ทั้งสองสีรวมกันจึงหมายถึง การเปรียบเสมือนสตรีที่สุภาพ มีความสง่างาม และมีความบริสุทธิ์ ปราศจากมลทินทั้งปวง

 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นเฟื่องฟ้า หมายถึง ความเบิกบาน สว่างไสว ความรุ่งเรืองที่ก้าวไกลแห่งชีวิต

ระบบการปกครอง 12 คณะสี[แก้]

โรงเรียนสุรนารีวิทยา เป็นโรงเรียนสตรีที่มีนักเรียนเข้าศึกษาจำนวนมากในทุกๆปี จึงได้มีการจัดการปกครองแบ่งเป็น "12 คณะสี" เพื่อให้สามารถดูและปกครองได้อย่างทั่วถึงกัน โดยใช้ชื่อวีรสตรีผู้กล้าหาญ และนางในวรรณคดีสมัยโบราณทั้งสิบสองคนเป็นตัวแทนของแต่ละคณะ ซึ่งครูหัวหน้าประจำคณะจะถูกเรียกว่า "แม่ใหญ่" ซึ่งเป็นคำที่ให้เกียรติและเปรียบเสมือนแม่ที่คอยดูแลลูกๆเสมือนการปกครองแบบครอบครัวอันอบอุ่น และในแต่ละคณะทั้ง 12 คณะนั้นประกอบด้วย

 •      คณะสุรนารี สีน้ำเงิน และได้อัญเชิญ "คุณหญิงโม(ท้าวสุรนารี)" วีรสตรีผู้ปกป้องเมืองโคราช เป็นสตรีประจำคณะ
 •      คณะบุญเหลืออนุสรณ์ สีเขียวเข้ม และได้อัญเชิญ "คุณหญิงบุญเหลือ" วีรสตรีผู้ปกป้องเมืองโคราช เป็นสตรีประจำคณะ
 •      คณะนพมาศ สีชมพู และได้อัญเชิญ "นางนพมาศ" กวีหญิงคนแรกของไทย เป็นสตรีประจำคณะ
 •      คณะศรีสุริโยทัย สีเหลือง และได้อัญเชิญ "สมเด็จพระสุริโยทัย" วีรสตรีแห่งกรุงศรีอยุทธยา เป็นสตรีประจำคณะ
 •      คณะเทพสตรี สีแดง และได้อัญเชิญ "ท้าวเทพสตรี" วีรสตรีของเมืองถลาง เป็นสตรีประจำคณะ
 •      คณะศรีสุนทร สีฟ้า และได้อัญเชิญ "คุณมุก(ท้าวศรีสุนทร)" วีรสตรีผู้ปกป้องเมืองภูเก็ต เป็นสตรีประจำคณะ
 •      คณะวิสุทธิกษัตริย์ สีม่วง และได้อัญเชิญ "พระวิสุทธิกษัตรีย์" สมเด็จพระบรมราชชนนีในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นสตรีประจำคณะ
 •      คณะวิสาขา สีเทา และได้อัญเชิญ "นางวิสาขา" ผู้เลิศในทายิกา เป็นสตรีประจำคณะ
 •      คณะสาวิตรี สีน้ำตาล และได้อัญเชิญ "นางสาวิตรี" สตรีผู้เลิศทางสติปัญญา เป็นสตรีประจำคณะ
 •      คณะจามเทวี สีแสด และได้อัญเชิญ "พระนางจามเทวี" ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย เป็นสตรีประจำคณะ
 •      คณะมัทรี สีเขียวอ่อน และได้อัญเชิญ "พระนางมัทรี" ยอดพระมารดา แห่งกัณหาชาลี เป็นสตรีประจำคณะ
 •      คณะสีดา สีชมพูบานเย็น และได้อัญเชิญ "พระนางสีดา" พระชายาของพระราม เป็นสตรีประจำคณะ

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน[แก้]

 • เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนสุรนารีวิทยา (ส.ร.น.)

จังหวัดนครราชสีมา

คำร้อง : สมัย อินทรอุดม

ทำนอง : ประสงค์ ภาคสุข,พิมพ์ พวงนาค

อ้าองค์พระแม่ย่า ฉกาจกล้าเยี่ยงชายชาญ

กำจัดอริพาล บ่อาจกล้ำมาย่ำยี

สิบนิ้วลูกประนม ขอกราบก้มด้วยภักดี

นาม “สุรนารี” จารึกมั่นในหทัย

เหล่าเราชาวสุรนารีวิทยา

เข้มแข็งแกร่งกล้าเหมือนแม่ย่าเราประชาไทย

น้ำเงินขาวรุ่งเรืองกระเดื่องแดนไกล

งามวิไลน่าชมกุลสตรี

เรื่องศึกษาจะหาใครมาเทียบเทียมเรา

ถิ่นนี้คือเบ้าหลอมหล่อให้เราเป็นคนดี

หลายชีวิตเราเหมือนหนึ่งเดียวชีวี

หลายคนดีสร้างสรรค์ผูกพันชีวา

** ศึกษาดีมีศีลธรรม

คอยน้อมนำส่งเสริมปัญญา

เด่นและเชี่ยวชาญเรื่องการกีฬา

แกร่งกล้าแข็งทุกคนเลิศล้นใครใคร

ประพฤติดีมีวิชา

สามัคคีมีวินัย

ชาติศาสนาและองค์ราชัย

เทิดทูนไว้เหนือเกล้าสุรนารี

เราชาวสุรนารีล้วนภูมิใจ

หากแม้ลาไกลขอมั่นอยู่ในคุณความดี

ขอจารึกเอาไว้จวบจนชีวี

ส.ร.น. ค่ามีศักดิ์ศรีอนันต์ (ซ้ำ) **

 • มาร์ชน้ำเงิน-ขาว เป็นเพลงประจำโรงเรียนสุรนารีวิทยา ซึ่งนักเรียนที่เคยเรียน ณ โรงเรียนแห่งนี้จะสามารถร้องเพลงนี้ได้แทบทุกคนเพราะจะต้องผ่านการฝึกซ้อมกิจกรรมกีฬาสีในทุกๆปี และชื่อมาร์ชน้ำเงิน-ขาว ก็มาจากสีประจำโรงเรียน ซึ่งเป็นสีน้ำเงิน และ สีขาว

เพลงมาร์ช น้ำเงิน-ขาว

สุรนารีวิทยา แหล่งศึกษานามกระเดื่อง

เกียรติงามสมนามฟุ้งเฟื่อง รุ่งเรื่องล้ำเลิศโสภา

เด่นสง่าสภาคารสถาบันอันโอฬาร

ประพฤติดีมีวิชาสูงค่าเหนืองใคร

มุ่งสามัคคีที่ดำรง มั่นคงถือมั่นวินัย

เลิศความสัมพันธ์รักใคร่ ผูกใจรับไว้ด้วยดี

ปกครองเยี่ยงครอบครัวเรา พ่อและแม่เฝ้าปราณี

ผิดพลั้งอภัยพร้อมมีให้ศิษย์ทุกครา

ย่าโมเหนือหทัย เทิดไว้เสมอมา

เขตรั้วของเรานี้สง่า สวยเฟื่องฟ้าชื่นตาสุขใจ

ปลูกฝังคุณธรรมมั่น สร้างสรรค์ความยิ่งใหญ่

เฉกนามแห่งวีรสตรีไทย ล้ำเกรียงไกลสุรนารี

กีฬาไม่หวั่นใคร เชื่อมความสามัคคี

เยี่ยมในน้ำใจไมตรี สีธงน้ำเงินขาวเด่นไกล

ด้านวิชาสามารถ ฉลาดเหนือกว่าใคร

รู้แพ้รู้ชนะอภัย สวยจิตใจผ่องพิมล

พวกเราร่ำเรียนเพียรเพื่อรู้วิชา

พร้อมจิตอุตส่าห์สร้างเสริมปัญญาแห่งตน

เป็นกุลสตรี สุรนารีวิมล

เปรียบไม้งามอวลสุคนธ์ ผู้ยินยลย่อมปลื้มเปรมใจ

เปี่ยมด้วยใจภักดิ์ จงรักชาติคงมั่น

ทั้งศาสกษัตริย์ขวัญเทิดทูนเหนือยิ่งสิ่งใด

นำภูมิปัญญา พลีพัฒนาชาติไทย

สุรนารีเกริกไกล ตลอดกาลนานเทอญ

ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำรุ่นนักเรียน[แก้]

ลำดับที่ ปีการศึกษา ดอกไม้สัญลักษณ์ ลำดับที่ ปีการศึกษา ดอกไม้สัญลักษณ์
1 2522 ดอกตะแบก 21 2542 ดอกมหาหงส์
2 2523 ดอกเฟื่องฟ้า 22 2543 ดอกกรรณิการ์
3 2524 ดอกชวนชม 23 2544 ดอกกระเทียมเถา
4 2525 ดอกสุพรรณิการ์ 24 2545 ดอกบุนนาค
5 2526 ดอกราชพฤกษ์ 25 2546 ดอกเบญจรงค์
6 2527 ดอกยี่โถ 26 2547 ดอกปีบทอง
7 2528 ดอกลดาวัลย์ 27 2548 ดอกดาวกระจาย
8 2529 ดอกบานบุรี 28 2549 ดอกลีลาวดี
9 2530 ดอกเข็ม 29 2550 ดอกพุดน้ำบุษย์
10 2531 ดอกหางนกยูง 30 2551 ดอกแก้วเจ้าจอม
11 2532 ดอกพยับหมอก 31 2552 ดอกสร้อยสายเพชร
12 2533 ดอกนนทรี 32 2553 ดอกสาธร
13 2534 ดอกศรีตรัง 33 2554 ดอกเปลวสุริยา
14 2535 ดอกเล็บมือนาง 34 2555 ดอกช้องนาง
15 2536 ดอกพวงคราม 35 2556 ดอกชงโค
16 2537 ดอกพวงแสด 36 2557 ดอกอินทนิล
17 2538 ดอกกุหลาบ 37 2558 ดอกพุดตาน
18 2539 ดอกรำเพย 38 2559 ดอกชมจันทร์
19 2540 ดอกกัลปพฤกษ์ 39 2560 ดอกพวงชมพู
20 2541 ดอกสร้อยอินทนิล 40 2561 ดอกชัยพฤกษ์

ที่มา : โรงเรียนสุรนารีวิทยา สมาคมศิษย์เก่าสุรนารีวิทยา สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา. หนังสือที่ระลึกในวาระโรงเรียนสุรนารีวิทยาครบ 90 ปี.นครราชสีมา : หจก.มิตรภาพการพิมพ์ 1995

โรงเรียนประจำจังหวัดนครราชสีมา[แก้]

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนชายประจำจังหวัด(แห่งที่ 1)

โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนสตรีประจำจังหวัด(แห่งที่ 2)

โรงเรียนบุญวัฒนา โรงเรียนสหศึกษาประจำจังหวัด(แห่งที่ 3)

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ โรงเรียนสหศึกษาประจำจังหวัด(แห่งที่ 4)

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีชื่อเสียง[แก้]

เนย ปภาดา Thaisupermodel2015 /actress ch7

อ้างอิง[แก้]