โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sunthonphu Pittaya Secondary School
อักษรย่อ ส.ภ.พ.
ประเภท รัฐบาล สังกัด สพฐ.
คติพจน์ วิชฺชาณํ สพฺพญาณํ ชินาติ (รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา)
ก่อตั้ง 17 มกราคม พ.ศ. 2523
สี เขียว-เหลือง
เพลง เพลงมาร์ชโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐตั้งอยู่ในตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือนายดำรงค์ ศรีอร่าม

ปัจจุบันโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาใช้หลักสูตรการสอนแบบสองภาษารูปแบบใหม่ มีชื่อเป็นทางการว่า หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (English for Integrated Studies : EIS) มีชื่อเรียกสั้นๆว่า หลักสูตรEIS โดยเน้นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์รูปแบบ OK Model หลักการเรียนภาษาที่สอง รูปแบบ SSF (S:Short, S: Simple, F: Familiarize) และ ประยุกต์การเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยการฝึกทักษะและการคิดวิเคราะห์โดยรูปแบบระเบียบวิธีคิดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Methodology Model) ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนสุนทรภู่พิทยานำหลักการของหลักสูตร EIS ประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนทั้ง3ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน) มีโรงเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาประถมศึกษาในประเทศไทยและในต่างประเทศนำเอาไปประยุกต์ใช้แล้วไม่น้อยกว่า 125 โรงเรียน อีกทั้งโรงเรียนสุนทรภู่พิทยายังมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและกิจกรรมนักเรียนกับโรงเรียนมัธยมในประเทศจีนและประเทศสิงคโปร์ รวมถึงนักเรียนที่เรียนหลักสูตรEISยังใช้หนังสือของสิงคโปร์เรียนอีกด้วย


ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ตั้งอยู่ในเขตธรณีสงฆ์ของวัดกลางกร่ำ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 5 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้ง เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2523 และกรมสามัญศึกษาได้กำหนดให้รับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ในปีการศึกษา 2523 จำนวน 2 ห้องเรียน และรับนักเรียนได้ 72 คน แต่งตั้งให้ นายเกษม บำเพ็ญทาน อาจารย์1โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่พร้อมทั้งจัดสรรครู-อาจารย์ให้อีก 4 อัตรา อาคารเรียนยังไม่มีจึงขอใช้อาคารเรียนหลังเก่าของ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ เป็นสถานที่เรียนตลอดปีการศึกษา 2523 ในช่วงเริ่มก่อตั้งโรงเรียน ชาวตำบลกร่ำและตำบลใกล้เคียง ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนเข้าโรงเรียน ปรับพื้นที่ ซึ่งสภาพเป็นบ่อลูกรัง ขุดบ่อน้ำดื่ม น้ำใช้ คิดเป็นเงินค่าแรงงานไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท โดยการนำของ นายสอาด กสิกรรม ซึ่งต่อมาได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้อุปการะโรงเรียน นายสอาด กสิกรรม ได้ติดต่อบริษัทกระจกไทย-อาซาฮี จำกัด บริจาคเงินจำนวน 1,500,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนมาตรฐานแบบ 216 ค. (ครึ่งหลัง) และจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2523 และสร้างเสร็จใช้เป็นสถานที่เรียนเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2524 ใช้ชื่อว่า "อาคารกระจกไทย-อาซาฮี อนุสรณ์"

  • ปีการศึกษา 2529 ได้รับรางวัลดีเด่นโรงเรียนพระราชทาน
  • ปีการศึกษา 2532 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ปีการศึกษา 2550 ได้รับการประกาศยกย่องจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนผู้นำต้นแบบการศึกษาสองภาษารูปแบบ EIS แห่งประเทศไทย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]