โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sunthonphu Pittaya Secondary School
อักษรย่อ สภพ.
ประเภท รัฐบาล สังกัด สพฐ.
คติพจน์ วิชฺชาณํ สพฺพญาณํ ชินาติ (รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา)
ก่อตั้ง 17 มกราคม พ.ศ. 2523
เพลง เพลงมาร์ชโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐตั้งอยู่ในตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือนายดำรงค์ ศรีอร่าม

ปัจจุบันโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาใช้หลักสูตรการสอนแบบสองภาษารูปแบบใหม่ มีชื่อเป็นทางการว่า หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (English for Integrated Studies : EIS) มีชื่อเรียกสั้นๆว่า หลักสูตรEIS โดยเน้นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์รูปแบบ OK Model หลักการเรียนภาษาที่สอง รูปแบบ SSF (S:Short, S: Simple, F: Familiarize) และ ประยุกต์การเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยการฝึกทักษะและการคิดวิเคราะห์โดยรูปแบบระเบียบวิธีคิดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Methodology Model) ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนสุนทรภู่พิทยานำหลักการของหลักสูตร EIS ประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนทั้ง3ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน) มีโรงเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาประถมศึกษาในประเทศไทยและในต่างประเทศนำเอาไปประยุกต์ใช้แล้วไม่น้อยกว่า 125 โรงเรียน อีกทั้งโรงเรียนสุนทรภู่พิทยายังมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและกิจกรรมนักเรียนกับโรงเรียนมัธยมในประเทศจีนและประเทศสิงคโปร์ รวมถึงนักเรียนที่เรียนหลักสูตรEISยังใช้หนังสือของสิงคโปร์เรียนอีกด้วย


ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ตั้งอยู่ในเขตธรณีสงฆ์ของวัดกลางกร่ำ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 5 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้ง เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2523 และกรมสามัญศึกษาได้กำหนดให้รับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ในปีการศึกษา 2523 จำนวน 2 ห้องเรียน และรับนักเรียนได้ 72 คน แต่งตั้งให้ นายเกษม บำเพ็ญทาน อาจารย์1โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่พร้อมทั้งจัดสรรครู-อาจารย์ให้อีก 4 อัตรา อาคารเรียนยังไม่มีจึงขอใช้อาคารเรียนหลังเก่าของ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ เป็นสถานที่เรียนตลอดปีการศึกษา 2523 ในช่วงเริ่มก่อตั้งโรงเรียน ชาวตำบลกร่ำและตำบลใกล้เคียง ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนเข้าโรงเรียน ปรับพื้นที่ ซึ่งสภาพเป็นบ่อลูกรัง ขุดบ่อน้ำดื่ม น้ำใช้ คิดเป็นเงินค่าแรงงานไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท โดยการนำของ นายสอาด กสิกรรม ซึ่งต่อมาได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้อุปการะโรงเรียน นายสอาด กสิกรรม ได้ติดต่อบริษัทกระจกไทย-อาซาฮี จำกัด บริจาคเงินจำนวน 1,500,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนมาตรฐานแบบ 216 ค. (ครึ่งหลัง) และจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2523 และสร้างเสร็จใช้เป็นสถานที่เรียนเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2524 ใช้ชื่อว่า "อาคารกระจกไทย-อาซาฮี อนุสรณ์"

  • ปีการศึกษา 2529 ได้รับรางวัลดีเด่นโรงเรียนพระราชทาน
  • ปีการศึกษา 2532 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ปีการศึกษา 2550 ได้รับการประกาศยกย่องจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนผู้นำต้นแบบการศึกษาสองภาษารูปแบบ EIS แห่งประเทศไทย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]