โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sikhiu"Sawadphadungwittaya"School
อักษรย่อ ส.ค. (SK)
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหวิทยา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
สถาปนา 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2462 (100 ปี 352 วัน)
ผู้อำนวยการ นางกรวรรณ ถมฉิมพลี
สี      เหลือง      ดำ
เพลง เพลงมาร์ชโรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
ดอกไม้ ยี่โถ่
เว็บไซต์

โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"(อังกฤษ: Sikhiu"Sawadphadungwittaya"School อักษรย่อ ส.ค.) เป็นโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา และเป็นโรงเรียนประจำอำเภอของอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

ประวัติของโรงเรียนมีคราวๆดังนี้[1]

 • พ.ศ. 2462 ตั้ง เป็นโรงเรียนประชาบาลชื่อโรงเรียนประชาบาลอำเภอสีคิ้ว
 • พ.ศ. 2466 ยกฐานะ เป็นโรงเรียนรัฐบาลชื่อโรงเรียนประจำอำเภอสีคิ้ว
 • พ.ศ. 2479 ย้ายมาสร้างอาคารหลังใหม่ในที่ราชพัสดุ18ไร่ 57ต.ร.ว.
 • พ.ศ. 2480 ยุบชั้นประถมและย้ายเข้าสอนในอาคารหลัง ใหม่วันที่14พ.ค.
 • พ.ศ. 2482 เปิดสอนเฉพาะมัธยมต้น(ม.1-ม.3) และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียน ประจำอำเอสีคิ้ว “ สวัสดิ์ผดุงวิทยา” โดยใช้ชื่อคุณหลวงสมุทร ภูมิพิทักษ์ ( สวัสดิ์ จารุทัศน์) ซึ่งเป็นนาอำเภอขนาดนั้น เป็นชื่อต่อท้ายชื่อโรงเรียน พ.ศ. 2494 วันที่ 10 ก.ค. เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็นโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2505 เข้าอยู่ในโครงการ ค.ม.ช.
 • พ.ศ. 2520 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • พ.ศ. 2531 ซื้อที่ดินแปลงที่ 2 เนื้อที่ 9 ไร 3 งาน 77 ต .ร.ว. โดยห่างจากโรงเรียนประมาณ 800 เมตร เพื่อการเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรม
 • พ.ศ. 2534 เปิดสอนที่โรงเรียนสาขาหนองหญ้าขาว
 • พ.ศ. 2536 เปิดสอนที่โรงเรียนสาขาบ้านหัน ปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
คติพจน์

"นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา" อ่านว่า "นัต-ถิ-ปัญ-ญา-สะ-มา-อา-ภา" แปลว่า "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"

ปรัชญาโรงเรียน

"ความรู้ดี ความประพฤติดี กิจนิสัยดี พึงมีในตัวนักเรียน"

เอกลักษณ์โรงเรียน

" โครงงานวิทยาศาสตร์"

อัตลักษณ์โรงเรียน

"ทำโครงงานได้ ใส่ใจรับผิดชอบกิจกรรมด้วยความสุข์"

สีประจำโรงเรียน

"เหลือง-ดำ"
███ สีเหลือง หมายถึง สง่า ปัญญา ศีลธรรม
███ สีดำ หมายถึง เกียรติยศ ชื่อเสียง ความบริสุทธิ์ ความแข็งแกร่ง

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

-

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ยี่โถ่

เพลงประจำโรงเรียน
 • เพลงมาร์ชโรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
 • เพลงมาร์ชเหลือง-ดำ
 • เพลงเหลืองดำด่ำจินต์
 • เพลงสีคิ้ว
 • เพลงแดนนฤดีสีคิ้ว
 • เพลงรำวงสีคิ้ว

ผู้อำนวยการ[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายทองคำ สุริยะ(นายนิยม สุริยะ ป.ป.) พ.ศ. 2466-2487
2 นายเธียร เนติกุล พ.ศ. 2487-2493
3 นายเชื่อม เจริญการ พ.ศ. 2493-2497
4 นายบัญชา ตั้งใจ พ.ศ. 2497-2506
5 นายเทียบ เพรชสูงเนิน พ.ศ. 2506-2508
6 นายทรวง ยุวกาญจน์ พ.ศ. 2508-2513
7 นายอุทัย สร้อยสุข พ.ศ. 2513-2519
8 นายสันติ สาริบุตรานนท์ พ.ศ. 2519-2524และพ.ศ. 2524-2527
9 นายทองขาว โคตรโยธา พ.ศ. 2527-2533
10 นายวิศิษฏ์ หิรัณยโกวิท พ.ศ. 2533-2539
11 นายสมพร ปานะชาติ พ.ศ. 2539-2543
12 นายชัยพร พิมพ์จันทร์ พ.ศ. 2543-2552
13 นายสมาน จงอ้อมกลาง พ.ศ. 2553-2555
14 นายชม จรโคกกรวด พ.ศ. 2556-2558
15 นายธรรมชาติ อมฤกษ์ พ.ศ. 2558-2561
16 นางกรวรรณ ถมฉิมพลี พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

อาคารและสถานที่[แก้]

ชื่ออาคาร จำนวนชั้น ห้องเรียนและห้องสำคัญต่างๆ
อาคาร1 3
 • ห้องปกครอง
 • ห้องฝ่ายส่งเสริมและบริการ
 • ห้องแผนงาน
 • ห้องพัสดุ
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • ห้องเรียนนาฏศิลป์
 • ตั้งแต่ชั้น2เป็นต้นไปเป็นห้องเรียน
อาคาร2 3
 • ห้องวิชาการ
 • ห้องสมุด
 • ห้องวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องภาษาจีน
 • ห้องวงโยธวาทิต
 • ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • ห้องพักครูคอมพิวเตอร์
อาคาร3 3
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องเก็บสาร(ไว้เก็บสารเคมีและอุปกรณ์ทดลองเคมี)
 • ห้องเรียนสีเขียว
 • ห้องโครงงาน
 • ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการณ์
อาคาร4 3
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 • ห้องพยาบาล
 • ห้องเก็บของ
 • ห้องประชุม85ปี
อาคาร5 4
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • ห้องสวนพฤกษศาสตร์
 • ห้องเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • สหกรณ์โรงเรียน
อาคาร6

(อาคารหลังใหม่เปิดวันที่27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)|

4
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาไทย
 • ห้องเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย
อาคารอุตสาหกรรม 2
 • ห้องพักครูอุตสาหกรรม
 • ห้องเรียนอุตสาหกรรม
อาคารอเนกประสงค์ 2
 • ห้องอเนกประสงค์
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขะศึกษาและพลศึกษา
 • ห้องคหกรรม
 • ห้องเรียนสุขะศึกษา
 • ห้องเรียนศิลปะ
 • ห้องเรียนการงาน
 • ห้องเรียนงานอาชีพ

(ห้องเรียนและห้องพักครูจะอยู่ชั้น1เท่านั้นชั้น2จะเป็นห้องอเนกประสงค์)

อาคารบุญวัฒนา 2
 • ห้องการเงิน
 • ห้องผู้อำนวยการ
 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
ศูทย์วัฒนธรรม 2
 • ห้องโปงลาง
 • ห้องวัฒนธรรม
ห้องปิงปอง 1
 • ห้องเรียนปิงปอง
ห้องสภา 1
 • ห้องสภานักเรียน
 • ดูกล้องวงจรปิด
ลานหลังห้องวิชาการ (ลานอเนกประสงค์) 1
 • สถานที่รวมตัวของนักเรียน(เฉพาะสายชั้น)
 • สถานที่เข้าชั้วโมงปกครอง
ลานหลังอาคาร1 1
 • ห้องโรเนียว
ลานหน้าอาคาร3 -
ลานหลังโรงอาหาร -
สนามกีฬาต่างๆ -
 • สนามบาส
 • สนามตะกร้อ
 • สนามวอลเลย์บอล
 • สนามเปตอง
สนามฟุตบอล -
 • สถานที่เข้าแถวตอนเช้า
อาคารประชาสัมพันธ์ 1
 • ห้องประชาสัมพันธ์
 • ธนาคารโรงเรียน
 • โต๊ะยาม

อ้างอิง[แก้]