ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

พิกัด: 13°44′34″N 100°33′56″E / 13.742906°N 100.565556°E / 13.742906; 100.565556
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ที่ตั้ง
แผนที่
พิกัด13°44′34″N 100°33′56″E / 13.742906°N 100.565556°E / 13.742906; 100.565556
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนสาธิต
คำขวัญบาลี: สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา
ไทย: การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม
ศาสนาพุทธ, ฮินดู (โดยพฤตินัย)
สถาปนาฝ่ายมัธยม: 3 กรกฎาคม 2495; 72 ปีก่อน
ฝ่ายประถม: 24 มิถุนายน 2499; 68 ปีก่อน
ผู้ก่อตั้งฝ่ายมัธยม: กระทรวงศึกษาธิการ
ฝ่ายประถม: มล.ปิ่น มาลากุล
หน่วยงานกำกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายมัธยม: ผศ.ชวลิต สูงใหญ่
ฝ่ายประถม: ผศ.ดร.นพดล กองศิลป์
เพศสหศึกษา
ช่วงอายุ6-18
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนไทย
วิทยาเขตประสานมิตร
ขนาดวิทยาเขต144000 ม3
สีสีเทา สีแดง   
คำขวัญฝ่ายมัธยม: รอบรู้วิชาการ ชำนาญเทคโนโลยี มีภาวะผู้นำ คุณธรรม และวินัย
ฝ่ายประถม: คุณธรรมนำปัญญา ก้าวหน้ากล้าคิด มีจิตสาธารณะ รักษาวัฒนธรรม
เพลงฝ่ายมัธยม: มาร์ชสาธิตประสานมิตร
ฝ่ายประถม: ประถมสาธิต
หนังสือรุ่นประสานมิตร
ศิษย์เก่าสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตร
ผู้ปกครองและครูฝ่ายมัธยม: สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ฝ่ายประถม: สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
เว็บไซต์www.spsm.ac.th
prathom.swu.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นโรงเรียนสาธิตในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 174 และ 176 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร[1]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้พัฒนาจากโรงเรียนประสานมิตร ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญศึกษาในบริเวณโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงเป็นระบบโรงเรียนสาธิต เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานในการฝึกสอนระดับมัธยมศึกษาของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และต่อมาได้ตั้งโรงเรียนประถมสาธิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา เพิ่มเป็นสถานที่ปฏิบัติงานในการฝึกสอนระดับประถมศึกษา และได้มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีการแบ่งหน่วยงานออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนเป็นจำนวน 48 วิชาเอกตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

ประวัติโรงเรียน

[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้รับการจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ในบริเวณโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนครโดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนประสานมิตร เป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญศึกษา สังกัดกองโรงเรียนรัฐบาล กรมวิสามัญศึกษา โดยมีอาจารย์พนัส หันนาคินทร์ เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก[2][3]

เมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงได้รวมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษาในปี พ.ศ. 2498 โรงเรียนประสานมิตรได้โอนมาสังกัดวิทยาลัยวิชาการศึกษา และได้เปลี่ยนแปลงระบบเป็นโรงเรียนสาธิต และใช้ชื่อว่า โรงเรียนมัธยมสาธิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ต่อมาในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2499 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้จัดตั้ง โรงเรียนประถมสาธิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมปีที่ 4 โดยมีมีรองศาสตราจารย์ไพเราะ ตัณฑิกุล เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก[4][5]

ในปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการปรับฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทำให้โรงเรียนสาธิตทั้ง 2 แห่ง ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตามลำดับ โดยสังกัดในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ในปี พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รวมการบริหารของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกันใช้ชื่อว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีรองศาสตราจารย์ประกิจ รัตนสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยได้มีมติแยกการบริหารเป็น 2 โรงเรียนอีกครั้ง โดยกำหนดให้มีผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยมและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฝ่ายประถม และให้ใช้ชื่อว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) [6]

ธงประจำโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

[แก้]

ศิษย์ปัจจุบันที่มีชื่อเสียง[7]

[แก้]
 • ข้าวปั้น ปัณณชญา รัตนตั้งตระกูล นักร้องชาวไทยและยูทูปเบอร์ชื่อดัง
 • ณปภัช ฐิตะกวิน นักแสดง
 • อิทธิพัทธ์ เล็กอุทัยวรรณ นักร้อง นักแสดง
 • กอบุญ รุธิรโก (อู๋) อดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี ๑๐
 1. http://prathom.swu.ac.th/
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-10-15. สืบค้นเมื่อ 2011-09-16.
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-26. สืบค้นเมื่อ 2011-09-16.
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-26. สืบค้นเมื่อ 2011-09-16.
 5. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-02-16. สืบค้นเมื่อ 2011-09-16.
 6. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-02-16. สืบค้นเมื่อ 2011-09-16.
 7. "โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)". www.spsm.ac.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-06-06. สืบค้นเมื่อ 2021-06-06.

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]