โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
Petcharik Demonstation School
เพรชจริก.png
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นส.ท.พ.
ประเภทสหศึกษา
คำขวัญวิชาการเลิศล้ำ คุณธรรมยอดเยี่ยม
เปี่ยมประชาธิปไตย มีวินัยตลอดกาล
สถาปนาประถมศึกษา พ.ศ. 2463
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2542
หน่วยงานกำกับสำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
ผู้อำนวยการนางพฤษภา ปุยานุสรณ์
สี         สีฟ้า-สีแดง
เพลงมาร์ชเพชรจริก
ต้นไม้เหลืองปรีดียาธร
เว็บไซต์http://www.pet.ac.th/

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (อังกฤษ: Petcharik Demonstation School; ตัวย่อ: ส.ท.พ.) เป็นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2463 และทำการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา โดยอาศัยศาลาโรงธรรมของวัดเพชรจริกเป็นห้องเรียน ซึ่งภายหลังนายกัน ศิษฐ์กัณฑ์ ได้ยกที่ดินซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของวัดเพชรจริกให้เป็นสมบัติของโรงเรียน ซึ่งมีเนื้อที่ 18 ไร่ และได้ย้ายอาคารเรียนออกจากวัดเพชรจริกมาเรียนในที่ดินดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2478

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชได้รับโอนกิจการของโรงเรียนเป็นของเทศบาลและได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนวัดเพชรจริก และต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนชุมชน” ตามโครงการปรับปรุงโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนชุมชนวัดเพชรจริก

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนชุมชนวัดเพชรจริกเป็น โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก และได้ขยายเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อ พ.ศ. 2543 และเมื่อ พ.ศ. 2551 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ปรับระดับการจัดการศึกษาให้เป็นระดับมัธยมศึกษาทั้งหมด โดยย้ายนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษาไปยังโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้งหมด 8 โรงเรียน เพื่อมุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

 • สัญลักษณ์โรงเรียน : ตราเพชรอยู่ภายใต้พระบรมธาตุเจดีย์ และมีสิงห์คู่พิทักษ์ หมายถึง ความแข็งแกร่งประดุจเพชร และการสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีคุณลักษณะความดี 4 ประการ และความงาม 4 ประการ
 • สีประจำโรงเรียน :      สีฟ้า      สีแดง
  • ██ สีฟ้า หมายถึง ความยุติธรรม
  • ██ สีแดง หมายถึง เลือดนักสู้ที่มีใจกล้าหาญ
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นเหลืองปรีดียาธร
 • ปรัชญาโรงเรียน : วิชาการเลิศล้ำ คุณธรรมยอดเยี่ยม เปี่ยมประชาธิปไตย มีวินัยตลอดกาล
 • อัตลักษณ์โรงเรียน : ก้าวนำวิชาการ บนพื้นฐานคุณธรรม
 • เอกลักษณ์โรงเรียน : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

หลักสูตร[แก้]

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ได้แบ่งการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นละ 6 ห้อง (210 คน)
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นละ 4 ห้อง (150 คน)

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก มีผู้บริหารจำนวน 18 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายมณฑล สุวรรณสังข์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2424 พ.ศ. 2463
2 นายเพียง วิริยะ ครูใหญ่ พ.ศ. 2463 พ.ศ. 2478
3 นายเจตน์ พงศ์วัชระ ครูใหญ่ พ.ศ. 2478 พ.ศ. 2496
4 นายดาษ เกตุจงกุล ครูใหญ่ พ.ศ. 2496 พ.ศ. 2506
5 นายฉัตร ลาชโรจน์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2509
6 นายจำรูญ ระกำทอง ครูใหญ่ พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2512
7 นางนงนุช ตินทุกะสิริ ครูใหญ่ พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2513
8 นายสมพงศ์ ทิมขำ ครูใหญ่ พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2515
9 นายวิษฐ์ ไตรสุวรรณ ครูใหญ่ พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2524
10 นางมณี พัฒโร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2534
11 นางการุณ พันธรังษี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2536
12 นายสมหวัง พันธรังษี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2542
13 นายวัชระ บัวหอม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543
14 นายอดิศักดิ์ สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2544
15 นางพฤษภา ปุยานุสรณ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2553
16 นางนงเยาว์ คงศาลา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554
นางพฤษภา ปุยานุสรณ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2556
17 นายเกรียงไกร วุฒิมานพ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2556
นางพฤษภา ปุยานุสรณ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2565
18 นายสุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2565 ปัจจุบัน

กิจกรรม[แก้]

กีฬาสี
 • ██ เหลืองเพชรลดา
 • ██ ฟ้าเพชรพรรณราย
 • ██ แดงเพชรพิสุทธิ์
 • ██ ชมพูเพชรพิมาน

อาคารและสถานที่[แก้]

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ประกอบด้วยอาคารต่างๆ ดังนี้

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]