โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
เพรชจริก.png
ถ้าเราเป็นเช่นเพชรใช่เม็ดกรวด
เพชรย่อมอวดน้ำเพชรก่องเก็จใส
อยู่กับตมจมกับเลนไม่เป็นไร
คุณค่าในเพชรนั้นสุดพรรณนา
ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Petcharik Demonstation School
อักษรย่อ ส.ท.พ.
ประเภท สหศึกษา
สังกัด สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
การปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สถาปนา ประถมศึกษา พ.ศ. 2463
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2542
เพลง มาร์ชเพชรจริก

เพชรจริกรำลึก

เว็บไซต์

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เป็นโรงเรียนมัธยมประเภทสหศึกษา สังกัด สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกภายในวัดเพชรจริก โดยอาศัยศาลาโรงธรรมของวัด เพชรจริกเป็นห้องเรียน เมื่อ พ.ศ. 2463 โดยมี นายเพียร วิริยะ เป็นครูใหญ่คนที่ 1 ต่อมา นายกัน ศิษฐกัณฑ์ ได้ยกที่ดินซึ่งอยู่ทางทิศใต้ติดต่อกับอาณาเขตของวัดเพชรจริก ให้เป็นสมบัติของโรงเรียน มีเนื้อที่ 18 ไร่ (ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 48 ตอนที่ 13 หน้า 937 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2474) และ เดิมทีเป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา โดยมีชื่อว่า โรงเรียนชุมชน- วัดเพชรจริก ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ให้เป็นโรงเรียนสาธิต โดยได้ให้เปิดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ต่อมาในปีพ.ศ. 2550 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีคำสั่ง ยุบ ฝ่ายประถม ทำให้คงเหลือเพียงระดับชั้น มัธยมศึกษา โดยให้นักเรียนและครูอาจารย์ฝ่ายประถมย้ายไปอยู่โรงเรียนอื่นๆในสังกัดเทศบาลแทน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

รูปเพชร ภายใต้พระบรมธาตุเจดีย์ มีสิงห์คู่พิทักษ์ หมายความว่า ความแข็งแกร่งประดุจเพชร สร้างเยาวชน ให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีคุณลักษณะความดี 4 ประการและความงาม 4 ประการดังนี้

1. ความดี 4 ประการ คือ
 • สติปัญญาดี
 • มีทักษะอาชีพดี
 • มีสุขภาพพลานามัยดี
 • มีจิตใจ อารมณ์ สังคมและประชาธิปไตยดี
2. ความงาม 4 ประการ คือ พรหมวิหาร 4 คือ
 • มีความเมตา
 • มีความกรุณา
 • มีมุทิตา
 • อุเบกขา

แผนการศึกษา[แก้]

ในปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ได้แบ่งการจัดการเรียนการสอน ไว้สองระดับคือ

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 18 ห้องเรียน ระดับชั้นละ 6 ห้องเรียน
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 ห้องเรียน ระดับชั้นละ 4 ห้องเรียน

ซึ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการเรียนการสอนแบบทั่วไป เน้นวิทย์คณิต และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนการสอนในสายวิทย์-คณิต เพียงอย่างเดียว

อาคารและสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก มีอาคารเรียนทั้งหมด 5อาคาร คือ

 • อาคารเพชรพิมาน เป็นอาคารเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 ,ห้องหมวดคณิตศาตร์และห้องวิชาการ
 • อาคารเพชรพิสุทธิ์ เป็นอาคารเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1,ห้องกิจกรรมนักเรียน,ห้องพยาบาล,ห้องฟิตเนสและหมวดภาษาต่างประเทศ
 • อาคารเพชรนครา เป็นอาคารเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ห้องหมวดภาษาไทยและสังคมศึกษา
 • อาคารเพชรจริก เป็นอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ และหมวดวิทยาศาสตร์
 • อาคารเพชรวิเชียรหรืออาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นที่ตั้งของห้องสมุดเพชรวิเชียร,ห้องหมวดศิลปะ,ห้องหมวดคอมพิวเตอร์และห้องกิจกรรมต่างๆ

นอกจากนี้ภายในโรงเรียนยังมีสถานที่ต่างๆอีกเช่น

 • ตึกอำนวยการหรือนิยมเรียกทั่วไปว่าหลังคาเขียว
 • ลานเหลืองปรีดียาธร (ลานเหลือง) ทีได้ชื่อนี้เพราะบริเวณโดยรอบมีต้นเหลืองปรีดียาธร
 • ลานขนุน ได้ชื่อนี้เพราะเดิมทีมีต้นขนุน(ปัจจุบันโค่นทิ้งไปแล้ว)
 • ลานอินทนิลน้ำ ได้ชื่อนี้เพราะมีต้นอินทนิลน้ำ
 • ห้องเพชรภิรมย์ เดิมคือห้องแนะแนว ภายหลังได้ปรับปรุงใหม่ เป็นห้องรองรับแขก
 • อาคารอเนกประสงค์
 • โรงยิม

กิจกรรมในโรงเรียน[แก้]

 • กิจกรรมกีฬาสี