โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
Saard Paderm Wittaya School Logo.png
ธมฺมญฺ จเร สุจริตํ
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยสุจริต
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เลขที่ 196 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Saard Paderm Wittaya School
อักษรย่อ ส.อ. / SA
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี–ชุมพร) ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 27 มกราคม พ.ศ. 2467 (94 ปี)
ผู้ก่อตั้ง พระยาพิพิธอำพลวิมลภักดี (เผดิม อังศุสิงห์)
รหัส 1086101002 (ใหม่)[1]
1003860102 (เก่า)[1]
ผู้อำนวยการ นายวินัย กรานมูล
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีนกลาง
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

สี ████ สีฟ้าสีชมพู
เพลง เพลงมาร์ชสอาดเผดิมวิทยา
เว็บไซต์

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา (อังกฤษ: Saard Paderm Wittaya School; ชื่อย่อ: ส.อ. – SA) เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี–ชุมพร) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา อดีตเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดชุมพร คู่กับโรงเรียนศรียาภัย ปัจจุบันทั้ง 2 โรงเรียนได้กลายเป็นโรงเรียนสหศึกษา และโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเช่นเดิม ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือ นายวินัย กรานมูล

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ได้รับการก่อตั้งโดย "พระยาพิพิธอำพลวิมลภักดี (เผดิม อังศุสิงห์)" อดีตเจ้าเมืองชุมพรร่วมกับพ่อค้า ข้าราชการ และประชาชนในจังหวัดชุมพร เพื่อเป็นสถานศึกษาของเยาวชนจังหวัดชุมพร และเป็นอนุสรณ์แด่ "ท่านผู้หญิงพิพิธอำพลวิมลภักดี (สอาด อังศุสิงห์)" โดยได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่า "โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา" และมีที่ตั้งอยู่ที่ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลชุมพร) โรงเรียนได้เริ่มทำการสอนเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2467 โดยรับนักเรียนแบบสหศึกษาในระดับชั้นเตรียมประถมศึกษา และรับนักเรียนสตรีในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ในปี พ.ศ. 2510 โรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจึงย้ายจากที่ตั้งเดิมมายังที่ตั้งปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2519 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้ขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและรับนักเรียนชายเข้ามาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย จนถึงปี พ.ศ. 2540 จึงได้รับนักเรียนชายเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาและด้วยความเห็นชอบของผู้ปกครองและนักเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

รูปคบเพลิงมีรัศมีแผ่โดยรอบ โดยมีอักษร ส.อ. ซึ่งเป็นอักษรย่อของชื่อโรงเรียนอยู่ในวงกลมใต้รัศมีเปลวเพลิงและคติพจน์และชื่อของโรงเรียนประกอบ

 • คติพจน์

ธมฺมญฺ จเร สุจริตํ แปลว่า พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยสุจริต

 • สีประจำโรงเรียน

██ สีฟ้า และ ██ สีชมพู หมายถึง มีจิตแจ่มใสร่าเริง มีความรักสามัคคี มีปัญญานำทางชีวิตสู่อนาคตที่กว้างไกล

 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธวิสุทธิพร

 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกเฟื่องฟ้า

 • เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชสอาดเผดิมวิทยา

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ลำดับ ผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1
ขุนพลสมบัติ พ.ศ. 2467 – พ.ศ. 2475
2
นางผะอบ วระธีระ พ.ศ. 2475 – พ.ศ. 2498
3
นางสาวพูนพิตร พิตรสาธร พ.ศ. 2498 – พ.ศ. 2520
4
นางประกิตศรี เจริญพานิช พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2533
5
นางสาววิไล เกษสยม พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2542
6
นายธรรมนิจ ชอุ่มผล พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2546
7
นายสมพงษ์ อินทรสุวรรณ พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2549
8
นายสมใจ สันติยานนท์ พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2554
9
นางสาววัจนา ทรายแก้ว พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555
10
นายอนันต์ มณีรัตน์ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557
11
นายวินัย กรานมูล พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

กิจกรรม / ชมรมชุมนุม[แก้]

 • การแข่งขันกีฬาเฟื่องฟ้าเกมส์
 • นักศึกษาวิชาทหารสอาดเผดิมวิทยา
 • ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
 • มโนราห์
 • วงโยธวาทิต
 • คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 ค้นหารหัสโรงเรียน (ปรับปรุงล่าสุด 22 มีนาคม 2560), สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]