โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
Saard logo.jpg
ธมฺมญฺ จเร สุจริตํ
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยสุจริต
196 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Saard Paderm Wittaya School
อักษรย่อ ส.อ.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
ขึ้นกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 27 มกราคม พ.ศ. 2467
ผู้ก่อตั้ง พระยาพิพิธอำพลวิมลภักดี (เผดิม อังศุสิงห์)
รหัส 1086101002 (ใหม่)
1003860102 (เก่า)
ผู้อำนวยการ นายวินัย กรานมูล
เพลง เพลงมาร์ชสอาดเผดิมวิทยา
เว็บไซต์

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา อดีตเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดชุมพรคู่กับโรงเรียนศรียาภัย ปัจจุบันทั้ง2โรงเรียนได้กลายเป็นโรงเรียนสหศึกษา และโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเช่นเดิม ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันได้แก่ นายวินัย กรานมูล

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ได้รับการก่อตั้งโดย พระยาพิพิธอำพลวิมลภักดี (เผดิม อังศุสิงห์) อดีตเจ้าเมืองชุมพรร่วมกับพ่อค้า ข้าราชการและประชาชนในจังหวัดชุมพร เพื่อเป็นสถานศึกษาของเยาวชนจังหวัดชุมพรและเป็นอนุสรณ์แด่ท่าน ผู้หญิงพิพิธอำพลวิมลภักดี (สอาด อังศุสิงห์) โดยได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา และมีที่ตั้งอยู่ที่ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลชุมพร) โรงเรียนได้เริ่มทำการสอนเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2467 โดยรับนักเรียนแบบสหศึกษาในระดับชั้นเตรียมประถมศึกษา และรับนักเรียนสตรีในระดับชั้นมัธยมศึกษา [1]

ในปี พ.ศ. 2510 โรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจึงย้ายจากที่ตั้งเดิมมายังที่ตั้งปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2519 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้ขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและรับนักเรียนชายเข้ามาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย จนถึงปี พ.ศ. 2540 จึงได้รับนักเรียนชายเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาและด้วยความเห็นชอบของผู้ปกครองและนักเรียน [1]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

รูปคบเพลิงมีรัศมีแผ่โดยรอบ โดยมีอักษร ส.อ. ซึ่งเป็นอักษรย่อของชื่อโรงเรียนอยู่ในวงกลมใต้รัศมีเปลวเพลิงและคติพจน์และชื่อของโรงเรียนประกอบ

 • คติพจน์ ธมฺมญฺ จเร สุจริตํ แปลว่า พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยสุจริต [2]
 • สีประจำโรงเรียน สีฟ้าและสีชมพู หมายถึง มีจิตแจ่มใสร่าเริง มีความรักสามัคคี มีปัญญานำทางชีวิตสู่อนาคตที่กว้างไกล [2]
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธวิสุทธิพร [3]
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกเฟื่องฟ้า
 • เพลงประจำโรงเรียน เพลงมาร์ชสอาดเผดิมวิทยา [4]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

ผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยานับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น 11 คน โดยผู้อำนวยการคนปัจจุบันได้แก่ นายวินัย กรานมูล [5]

รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. ขุนพลสมบัติ พ.ศ. 2467 - พ.ศ. 2475
2. นางผะอบ วระธีระ พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2498
3. นางสาวพูนพิตร พิตรสาธร พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2520
4. นางประกิตศรี เจริญพานิช พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2533
5. นางสาววิไล เกษสยม พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2542
6. นายธรรมนิจ ชอุ่มผล พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2546
7. นายสมพงษ์ อินทรสุวรรณ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2549
8. นายสมใจ สันติยานนท์ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2554
9. นางสาววัจนา ทรายแก้ว พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555
10. นายอนันต์ มณีรัตน์ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557
11. นายวินัย กรานมูล ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 ประวัติโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
 2. 2.0 2.1 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ .E0.B8.AA.E0.B8.B1.E0.B8.8D.E0.B8.A5.E0.B8.B1.E0.B8.81.E0.B8.A9.E0.B8.93.E0.B9.8C
 3. พระพุทธรูประจำโรงเรียน
 4. เพลงมาร์ชสอาดเผดิมวิทยา
 5. ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]