โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ตรา รร 2.jpg
ที่ตั้ง
2/617 หมู่บ้านศุภาลัยบุรี ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญสุวิชาโน ภวํ โหติ (ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
ผู้ก่อตั้งกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการนายวรพันธ์ แก้วอุดม
ขนาดของชั้นเรียนเฉลี่ยมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
สี         ชมพู-ฟ้า
เพลงมาร์ชชมพูฟ้า
เว็บไซต์http://www.skr.ac.th

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1) สหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ ตั้งอยู่เลขที่ 2/617 หมู่บ้านศุภาลัยบุรี ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี[1] และเป็นโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ลำดับที่ 5 ปัจจุบัน มีเนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน 86.8 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 4 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา มีการจัดชั้นเรียนแบบ 14-14-14/16-15-15 ถือเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แห่งที่สองของจังหวัดปทุมธานี และเป็นโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยแห่งที่5ของประเทศไทย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (สวนรังสิต) เป็นหนึ่งในสถาบันสวนกุหลาบวิทยาลัย ทั้ง 11 สวน โดยบริหารจัดการภายใต้ธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบ ทั้งยังมีกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ และงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี สวนกุหลาบสัมพันธ์ ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี โดยแต่ละโรงเรียนจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ

ประวัติโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต[แก้]

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต แรกก่อตั้ง

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต [2]เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านศุภาลัยบุรี ตำบล คลองสี่ อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี โดยในปี 2534 คุณประทีป ตั้งมติธรรม ศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประธานกรรมการบริหารบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มอบที่ดินจำนวน 15 ไร่ ภายในหมู่บ้านศุภาลัยบุรี เพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และเป็นโรงเรียนในโครงการจุดสกัดเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พุทธศักราช 2536 และแต่งตั้งให้ นายวีระ กาญจนะรังสิตา มาปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีการศึกษา 2536 – 2538 ได้รับความอนุเคราะห์ จากบริษัท ศุภาลัย จำกัด ให้ใช้อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ภายในหมู่บ้านศุภาลัยบุรี เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว

ขณะกำลังก่อสร้างอาคารสิรินธร 1
เข้าใช้อาคารสิรินธร 1 ครั้งแรก

ปีการศึกษา 2537 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้สร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 9 ชั้น งบประมาณ 83,000,000 บาท ซึ่ง บริษัท 21 ก่อสร้าง เป็นผู้ประกวดราคาก่อสร้าง ได้ ในวงเงิน 69,450,000 บาทโรงเรียนได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแบบ อาคารเรียนแบบพิเศษ 9 ชั้น บางส่วน เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ ห้องสมุด ห้องพยาบาล โดยใช้เงินชมรมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สมทบอีก 560,000 บาท รวมเป็นค่าก่อสร้าง 70,010,000 บาท

สนามฟุตบอล ในสมัยแรก

ปีการศึกษา 2539 เข้าใช้อาคารเรียนแบบพิเศษ 9 ชั้น และ ปีการศึกษา 2540 ได้จัดทำรั้วคอนกรีต ประตูโรงเรียน จัดทำป้ายชื่อโรงเรียน สร้างเสาธงชาติ เสาธงโรงเรียนและถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน สร้างสนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการ นอกจากนี้ยังได้ระดมทรัพยากรจากชุมชน ในการจัดทำห้องศูนย์วิชาต่างๆ เช่น ศูนย์ภาษาไทย ศูนย์สังคมศึกษา ศูนย์คณิตศาสตร์ ศูนย์การงานและอาชีพ และ ห้องพิเศษอื่นๆ เช่น ห้องนาฏศิลป์ ห้องจริยธรรม ห้องปฏิบัติการ ฟิสิกส์ เคมี และ ชีววิทยา ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องพยาบาล ห้องแนะแนว ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ ห้องพิมพ์ดีด ฯลฯ

ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ และ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี ขออนุญาตจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย หล่อพระพุทธรูป “หลวงพ่อสวนกุหลาบ” ขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว เพื่อประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน โดยจำลองจากหลวงพ่อสวนกุหลาบ ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสน ขนาดหน้าตัก 12 นิ้ว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างและพระราชทาน ให้เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2542 ได้อันเชิญ หลวงพ่อสวนกุหลาบ ประดิษฐานที่หอพระในโรงเรียน โดย ดร. โกวิทย์ วรพิพัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และชมรมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้มอบรถบัสปรับอากาศขนาด 46 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน.ในปีนี้ กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 4 ชั้น วงเงิน 29,000,000 บาท บริษัท เจบราเดอร์ เป็นผู้ประกวดราคาก่อสร้างได้ในวงเงิน 21,500,000 บาท สร้างเสร็จในปลายเดือน มิถุนายน 2543

ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้ขออนุญาตกรมศิลปากรและได้รับอนุญาตให้จัดสร้างพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง ฉลองพระองค์ในชุดจอมทัพไทย พระหัตถ์ซ้ายทรงกระบี่ พระหัตถ์ขวาทรงคฑาขึ้น และหล่อที่โรงหล่อของกรมศิลปากร อ.ศาลายา จ.นครปฐม แต่ใช้รูปแบบเดียวกับที่สร้าง ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 2 ปี โดยมีงบประมาณค่าก่อสร้างฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ เป็นเงิน 300,000 บาท และค่าหล่อพระบรมรูป เป็นเงิน 800,000 บาท

ปีการศึกษา 2546 โรงเรียน ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้ระดมทรัพยากรจัดซื้อที่ดิน ด้านหน้าโรงเรียน จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 27.3 ตารางวา จากบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) สำหรับเป็นที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งของนักเรียน

กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 2 หลักสูตร คือ โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ ( Gifted Education Program : GEP ) และ โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Mini English Program : MEP)

อัญเชิญพระบรมรูปพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาประดิษฐาน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ในวันอังคารที่ 9 กันยายน 2546 โรงเรียนได้ทำการอัญเชิญ พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นประดิษฐานยังพระบรมราชานุสาวรีย์

วันที่ 30 กันยายน 2546 นายวีระ กาญจนะรังสิตา ผู้อำนวยการโรงเรียน เกษียณอายุราชการ กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายสุรศักดิ์ สว่างแสง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2546

ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ระดมทรัพยากรจัดซื้อที่ดินเป็น ครั้งที่ 2 บริเวณด้านทิศเหนือติดสนามฟุตบอล จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 55.5 ตารางวา จากบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ปีการศึกษา 2548 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายพีระ ชัยศิริ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน แทน นายสุรศักดิ์ สว่างแสง เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549

ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ระดมทรัพยากรจัดซื้อที่ดินเป็น ครั้งที่ 3 บริเวณด้านทิศใต้ จำนวน 4 ไร่ 3 งาน 75.4 ตารางวา เป็นเงิน 6,617,590 บาท เมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550

ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ได้ดำเนินการดังนี้

จัดซื้อที่ดิน ด้านทิศใต้ของโรงเรียน เพิ่มเติม จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา เป็นเงิน 1,802,300 บาท เมื่อ วันที่ 14 ก.พ. 2551 จัดสร้างทางเชื่อม 4 ชั้น ระหว่างอาคารสิรินธร 1 และ อาคารสิรินธร 2 จำนวนเงิน 1,500,000 บาท เสร็จสิ้นและทำพิธีเปิดใช้งาน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ได้จัดซื้อที่ดิน ด้านทิศใต้ของโรงเรียน เพิ่มเติม จำนวน 3 งาน 59 ตารางวา เป็นเงิน 1,202,650 บาท และ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ รับโอนที่ดินภาระจำยอมและมอบพื้นที่ให้โรงเรียนใช้ประโยชน์ 6 แปลง จำนวน 3 งาน 31.6 ตารางวา รวมพื้นที่ที่ดินทั้งสิ้น 25 ไร่ 2 งาน 86.8 ตารางวา

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ได้ระดมทรัพยากรจัดสร้างโดมหลังคาบริเวณสนามบาสเกตบอล งบประมาณ 2,010,000 บาท

โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง (แบบ 324 ล) วงเงิน 22,220,000 บาท จากกระทรวงศึกษาธิการ บริษัทราฤธานี เป็นผู้ชนะการประมูลในการก่อสร้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางสาวสุภาวดี วงษ์สกุล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต แทนนายพีระ ชัยศิริ และมาปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ปีการศึกษา 2554 เข้าใช้อาคารเรียน แบบ 324 ล จัดการเรียนการสอน ได้รับงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 946,000 บาท ห้างหุ้นส่วน จำกัด ฐ.ปฐมพร เป็นผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้าง วงเงิน 914,000 บาท สร้างห้องเรียนไฮเทค 3 ห้องและห้อง 3D เป็นเงิน 9,392,878 บาท

เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 2554 ถึง 12 ธ.ค. 2554 ระดับน้ำสูง 1.5 เมตร ห้องสำนักงานฝ่ายบริหาร เสียหายทั้งหมด และกระทรวงศึกษาธิการ จัดงบซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารเรียนที่ประสบอุทกภัย จำนวน 9,069,000 บาท

ก่อสร้างทางเชื่อมอาคารเรียน ระหว่างอาคารสิรินธร 2 กับอาคารสิริธร 3 งบประมาณ 3,360,000 บาท โดยใช้งบประมาณของ ส.ส. พรพิมล ธรรมสาร

ปีการศึกษา 2556 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จำนวน 25,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารกิจกรรมและอัฒจรรย์เชียร์กีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ชั้น ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปรับปรุงห้องศูนย์วิชาทุกศูนย์ สร้างห้องปฏิบัติการชีววิทยา ฟิสิกส์ บ้านพักลูกจ้างประจำ สนามบาสเกตบอล โรงจอดรถ 12 ที่ อีกทั้งยังได้รับงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักนักกีฬาโครงการช้างเผือกของโรงเรียนหลังใหม่

ปีการศึกษา 2557 จัดสร้างหอพระหลวงพ่อสวนกุหลาบ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมลู่วิ่งมาตรฐานและบ่อบำบัดน้ำเสีย

ปีการศึกษา 2558 ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุด(เดิม)เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปรับปรุงและต่อเติมหอประชุมชั้น 4 อาคารสิรินธร 2 ก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารสิรินธร1 กับ อาคารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วันที่ 30 กันยายน 2558 นางสาวสุภาวดี วงษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เกษียณอายุราชการ สำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสมชาย ฟักทอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558

ปีการศึกษา 2559 ก่อสร้างลิฟท์แก้วอาคารสิรินธร2 และได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 27,000,000 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความสูง 4 ชั้น แบบ324ล./55-ก โดยอาคารดังกล่าว จะเป็นห้องปฏิบัติการของกลุ่มสาระการงานอาชีพ และห้องเรียนทั่วไป

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 เวลา 13.25 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับการปรับปรุงเมื่อปีการศึกษา 2557 พร้อมกันนั้นยังได้เสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต บริเวณหอประชุม SKR GALA ROSE ชั้น 4 อาคารสิรินธร 2 และยังได้ฉายพระรูปร่วมกับคณะครูบุคคลากรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตอีกด้วย [3]

ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ได้เปิดใช้งานอาคาร 4 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของโรงเรียน ต่อจากอาคารสิรินธร 3 โดยอาคารหลังนี้เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น แบบ 324ล/55-ก ซึ่งได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 27 ล้านบาทจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สัญลักษณ์และอัตลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ตราเสมา ชมพู - ฟ้า ในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สีประจำโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ตราประจำโรงเรียน ตราประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นตราประจำโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบทั้งหมด โดยเป็นตราของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระมหาปรมาภิไธยย่อ "จปร." ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กลับมาบรรจุในตราประจำโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง หลังมีการเปลี่ยนแปลงตราประจำโรงเรียนมาแล้ว 4 แบบ นับแต่มีการก่อตั้งโรงเรียนในปี พ.ศ. 2425 เป็นต้นมา มีลักษณะของตราเป็นรูปหนังสือ ที่บริเวณหน้าปกได้ประดิษฐาน พระปรมาภิไทยย่อ จ.ป.ร. และมี พระเกี้ยวยอด อยู่ด้านบน ในหนังสือ มีขนนก ดินสอ ไม้บรรทัด ด้านขวามีช่อกุหลาบ 4 ดอก อันหมายถึงหัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ริ หรือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ด้านล่างซ้ายของ หนังสือมี ริบบิ้น ผูกอยู่ที่ก้านกุหลาบมีข้อความอยู่ที่ริบบิ้น เขียนว่า “โรงเรียนหลวงสวนกุหลาบ” ด้านบน ปรากฏมีปรัชญาและคติพจน์ “สุวิชาโน ภว โหติ” ด้านล่างมีคำแปลว่า “ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ”[4]
 • อักษรย่อโรงเรียน ส.ก.ร. สำหรับเครื่องแบบนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตราสัญลักษณ์เป็นด้ายปัก ส.ก.ร. สีกรมท่าหรือน้ำเงินเข้ม ประดับไว้บริเวณอกข้างขวา
 • ตราเสมาชมพู-ฟ้า สำหรับเครื่องแบบนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ตราสัญลักษณ์เป็นด้ายปักรูปทรงใบเสมาสีชมพู-ฟ้าอย่างละครึ่ง ประดับเหนืออักษรย่อโรงเรียน ส.ก.ร. บริเวณอกข้างขวา
 • หลวงพ่อสวนกุหลาบ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง พระราชทานเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เมื่อครั้งเป็นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงพระมหากรุณาธิคุณให้ตั้งชื่อเป็นครั้งที่พระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ. 2424 เข้าใจว่าเมื่อโรงเรียนย้ายออกมาตั้งภายนอก พระบรมมหาราชวัง หลวงพ่อสวนกุหลาบคงได้เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงพร้อมใจกันสร้างและประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์นี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏแผ่ไพศาล ตราบกาลนาน
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คือ ต้นชัยพฤกษ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกต้นชัยพฤกษ์ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559
ต้นไม้ประจำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
 • ดอกกุหลาบ พันธุ์จุฬาลงกรณ์ คือ ดอกไม้ประจำโรงเรียน
 • คติพจน์ประจำโรงเรียน "สุวิชาโน ภวํ โหติ" (อ่านว่า "สุ-วิ-ชา-โน-พะ-วัง-โห-ติ") แปลว่า "ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ"
  • ผู้รู้ดี คือ ผู้รู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆ ได้ดี คือรู้อ่าน รู้คิด รู้เท่าทัน รู้ความและรู้คุณ
  • ผู้เจริญ คือผู้ที่เจริญด้วย ความประพฤติดี ดีพร้อมทั้งกาย วาจา และใจ กระทำแต่สิ่งที่ดีงาม สร้างสรรค์คำนึงถึงผลประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว[4]
 • คำขวัญประจำโรงเรียน รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 • เอกลักษณ์โรงเรียน เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม
 • คติประจำโรงเรียน เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง
 • อัตลักษณ์ของโรงเรียน SKR สุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี สวนกุหลาบฯ รังสิต มีความเป็นผู้นำ ที่ฉลาดหลักแหลม กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ[5]
  • S = SMART : สุภาพบุรุษ – สุภาพสตรีสวนกุหลาบฯ รังสิต มีความเป็นผู้นำ
  • K = Keen : ที่ฉลาดหลักแหลม กระตือรือร้น
  • R = Responsibility : และมีความรับผิดชอบ
 • เพลงประจำโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประพันธ์ขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คำร้องโดย หม่อมราชวงศ์เลื่อน สิงหรา ผู้เรียบเรียงคือ สุวัฒน์ เทียมหงษ์ ทำนองจากเพลงแขกต่อยหม้อ อัตราจังหวะสองชั้น เป็นเพลงไทยเดิมที่ใช้ประกอบการแสดง ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีจังหวะการเอื้อนทำนองโดยเฉพาะ[6][7] โดยเพลงนี้ได้ขับร้องครั้งแรกในงานรื่นเริงประจำปีพ.ศ. 2471 รู้จักกันในชื่อ บรรดาเรา[8]

บันทึกต้นฉบับ เพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • สีประจำโรงเรียน ชมพู - ฟ้า
  • ███ สีชมพู เป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันอังคาร ความหมายของสีชมพู คือ ความสุภาพอ่อนหวาน อ่อนโยน นอบน้อมเป็นสีแห่งความรัก ความเอื้อเฟื้อที่มีต่อบุลคลทั่วไป เป็นสีแห่งความเมตตา
  • ███ สีฟ้า เป็นสีประจำนพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ ความหมายของสีฟ้า คือ ความเข้มแข็งอดทน ความกล้าหาญ ความเสียสละเป็นสีของท้องฟ้าที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ ไพศาลไม่มีที่สิ้นสุด เป็นสีแห่งจักรวาล
  • ██████ สีชมพู-ฟ้า จึงมีความหมายถึง องค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และพระบรมราชินีนาถ ทั้งยังหมายถึง เป็นแหล่งที่มีความรัก ความสามัคคี ของผู้ที่มีความดีงาม มีความนึกคิดที่สูงส่ง[4]

การเรียนการสอน[แก้]

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โดยแบ่งเป็น14-14-14/15-15-15

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) มีทั้งหมด 4 แผนการเรียน คือ
  • English Program (EP)
  • Gifted Education Program (GEP)
  • แผนการเรียนGifted(หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวทและ สอวน )
  • ห้องเรียนปกติ
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) มีทั้งหมด 8 แผนการเรียน คือ
  • English Program (EP)
  • Gifted Education Program (GEP)
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
  • แผนการเรียนอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา ( ปัจจุบันได้ยกเลิกแผนการเรียนนี้ไปแล้ว)
  • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)[9]

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ[แก้]

โครงการสวนกุหลาบศึกษา (สถาบันสวนกุหลาบ)

โครงการสวนกุหลาบศึกษา ริเริ่มจากสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา โดยมีเจตนารมณ์ให้เป็นองค์กรเฉพาะกิจเพื่อการขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยจำนวน 11โรงเรียน ให้สามารถจัดการศึกษาเพื่อธำรงอัตลักษณ์ ผู้เรียนให้เป็น “สุภาพบุรุษฯ สวนกุหลาบ” มีความเจริญงอกงามอย่างสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญา เติบโตเต็มตามศักยภาพและมีสมรรถนะเป็นพลเมืองและพลโลกในศตวรรษที่ 21 คณะกรรมการได้ดำเนินโครงการระยะ 5 ปีภายใต้ชื่อ “โครงการสวนกุหลาบศึกษา” เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2555 - 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการจัดการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยให้เป็นสถาบัน ร่วมกัน สรรค์สร้างและธำรงรักษาความเป็นผู้นำในการจัดการมัธยมศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคมไทยและสังคมโลกในรูปแบบ เครือข่ายสวนกุหลาบ แบ่งการดำนินงานเป็นสองระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และวัฒนธรรมคุณภาพสวนกุหลาบ ดำเนินการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2555-2556 มุ่งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย มีความตระหนักรู้แนวทาง จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ออบรมบ่มเพาะอัตลักษณ์ผู้เรียนให้มีบุคลิกภาพ “สุภาพบุรุษฯ สวนกุหลาบ” และประสบความสไเร็จทางการศึกษา

ระยะที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน ดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2556-2559 กำหนดมาตรฐานคุณภาพ “กุหลาบหลวง” เป็นกรอบความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายสวนกุหลาบ โดยขับเคลื่อนด้วยกระบวนการวิจัยและ พัฒนาแบบมีส่วนร่วมดำเนินการนำร่องโดยผู้วิจัยร่วมจากโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยทั้ง 11 แห่ง ในปีการศึกษา 2557 ขยายผลทั้งระบบพร้อมเผยแพร่ผลงาน และประกาศธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปีการศึกษา 2558 - 2559

จากผลการดำเนินโครงการสวนกุหลาบศึกษาประสบผลสำเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ทั้ง 11 แห่ง ได้ร่วมลงนามข้อตกลงตามธรรมนูญการศึกษา แห่งสถาบันสวนกุหลาบโดยพร้อมเพรียงกัน ทำให้เกิด “สถาบันสวนกุหลาบ” เป็นองค์กรหลัก ที่มีพันธกิจในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย และได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีเป็นนายกสภาสถาบันสวนกุหลาบ มีการจัดประชุมสภาสถาบัน สวนกุหลาบ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชินชู (ประเทศญี่ปุ่น)

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชินชู เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยสมัยท่านผู้อำนวยการสุภาวดี วงษ์สกุล โดยดร.Tatsu Tsuruishis อาจารย์พิเศษประจำแผนการเรียนอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยชินชู) ได้ประสานงานในการที่จะส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ประเทศญี่ปุ่น จึงเชิญคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชินชูเดินทางมาดูงานที่โรงเรียนฯ ถึง 3 ครั้ง เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาทางด้านวิชาการร่วมกัน และเมื่อวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ตกลงทำ MOU กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ในการให้ทุนกับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ไปศึกษาต่อปีละ 5 ทุน มหาวิทยาลัยชินชู ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม วิศกรรม และ แพทยศาสตร์

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเอเชีย (ประเทศญี่ปุ่น)

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเอเชีย ท่านผู้อำนวยการ สมชาย ฟักทอง และ Mr.Kurita Michiharu อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชีย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางการศึกษา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ณ Asia University กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถาบันทั้งสองฝ่ายให้ความร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศไทย ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยโทไก (ประเทศญี่ปุ่น)

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยโทไก ท่านผู้อำนวยการ สมชาย ฟักทอง และ Mr. Okuchi Takahideรองผู้อำนวยการ Tokai University Suwa Senior High School ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางการศึกษา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม Grand Gala Rose อาคารสิรินธร 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันทั้งสองฝ่ายให้ความร่วมมืออย่างครอบคลุม ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนนักเรียน การอบรมฝึกฝนด้านการต่างประเทศของนักเรียน และเพื่อสนับสนุน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลระหว่างญี่ปุ่นกับไทย

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจี๋เหม่ (ประเทศจีน)

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจี๋เหม่ ท่านผู้อำนวยการ สมชาย ฟักทองได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยจี๋เหม่ (Jimei University) โรงเรียนจี๋เหม่ (Jinei Middle School) XIAMEN :FUJIAN, CHINAระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2560 เพื่อให้สถาบันทั้งสองฝ่ายให้ความร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนกับประเทศไทย ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

โครงการสควค.

โครงการสวสค. คือ โครงการส่งเสริมการผลิตครูในระดับปริญญาโทที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตได้ลงนาม MOU ร่วมกับ สสวท.และอีก 2 สถาบันอุดมศึกษา ในการเป็นพี่เลี้ยงนิเทศการให้นักศึกษาเข้ามาฝึกสอนและหาประสบการณ์ก่อนก้าวสู่วิชาชีพครู ดังนี้ 1.มหาวิทยาลัยรังสิต โรงเรียนฯให้ใช้สถานที่ฝึกประสบการณ์และรับเป็นพี่เลี้ยงนิเทศนักศึกษาในโครงการฯ ฝึกสอน สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โรงเรียนฯให้ใช้สถานที่ฝึกประสบการณ์และรับเป็นพี่เลี้ยงนิเทศนักศึกษาในโครงการฯ ฝึกสอน สาขาคอมพิวเตอร์ โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ที่ส่งเสริมนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โรงเรียนพี่เลี้ยง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ได้มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ.ได้เข้าเฝ้าฯถวายรายงานในเรื่องดังกล่าว พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีประชาชนบริจาคที่ดินและเงินเพื่อสร้างโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาใน จ.นนทบุรี มาแล้ว 1 โรง ดังนั้น หากจะสร้างโรงเรียนก็ควรอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีความจำเป็นจริงๆ เช่น มีจำนวนผู้เรียนเกินจำนวนที่โรงเรียนในพื้นที่รองรับได้ก็จะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก ไม่จำเป็นต้องสร้างหลายโรง ดังนั้น สพฐ.กลับมาสำรวจและพบว่า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ถือเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม เนื่องจากในปัจจุบันมีประชาชนอยู่อาศัยจำนวนมาก และ สพฐ.ก็มีที่ดินอยู่บริเวณตำบลคลองสอง ใกล้ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อยู่แล้วหากเปิดโรงเรียนเพิ่มในพื้นที่บริเวณจะสามารถรองรับเด็กทั้งในและรอบนอกพื้นที่ได้ สพฐ.จึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา" มอบหมายให้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง และดร.สุภาวดี วงษ์สกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษาอีกตำแหน่ง โดยนักเรียนทั้งหมดจะอยู่ในความดูแลของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จนกว่าโรงเรียนที่สถานที่ตั้งจริงจะก่อสร้างแล้วเสร็จ

อาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียน[แก้]

แผนผังโรงเรียน[แก้]

แผนผังโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

อาคารปัจจุบัน[แก้]

อาคารสิรินธร 1 (อาคารเรียน 9 ชั้น)[แก้]

อาคารสิรินธร 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

เป็นอาคาร 9 ชั้น ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2537 โดยได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาเพื่อให้สร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 9 ชั้น โดยใช้งบประมาณ 69 ล้านบาท แต่โรงเรียนก็ได้ขอเปลี่ยนแปลงแบบบางส่วนเพื่อประโยชน์การใช้สอยและการเรียนการสอน โดยใช้เงินชมรมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สมทบจำนวนหนึ่ง รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 70 ล้านบาท ภายในอาคารเรียนมีห้องเรียนและ ห้องพิเศษรวม 94 ห้อง ลิฟท์ 4 ตัว ซึ่งได้รับพระราชทานนามอาคารเรียนจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า สิรินธร 1 และโรงเรียนเข้าใช้งานอาคารในปี พ.ศ. 2539[10] โดยอาคารสิรินธร 1 ประกอบด้วยห้องเรียนและหน่วยงานต่างๆดังนี้

 • ห้องประชาสัมพันธ์
 • ห้อง HI Tech 3D tutor System
 • ห้องประชุมกุหลาบรังสิต
 • ห้องผลิตสื่อและเอกสาร
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องมัลติมีเดีย
 • ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • ห้องเรียนโครงการพิเศษ MEP
 • ห้องปฏิบัติการทางภาษาจีน
 • ห้องปฏิบัติการทางภาษาญี่ปุ่น
 • ห้องเรียนปรับอากาศภาษาอังกฤษ
 • ห้อง SKR EDUTAINMENT
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
 • ห้องปฏิบัติการเคมี
 • ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
 • ห้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • ห้องนาฏศิลป์
 • ห้องเรียนโครงการพิเศษ GEP
 • ห้องจริยธรรม
 • ห้องเรียนรวม

อาคารสิรินธร 2 (อาคารเรียนอเนกประสงค์)[แก้]

อาคารสิรินธร 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

เป็นอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2541 และเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2543 โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างจำนวน 29 ล้านบาท มีบริษัท เจ บราเดอร์ เป็นผู้ประกวดราคาก่อสร้างได้ในวงเงิน 21.5 ล้านบาท และได้รับพระราชทานนามอาคารเรียนจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า สิรินธร 2 ในปี 2559 ได้ก่อสร้างลิฟท์แก้วบริเวณติดกับทางเชื่อมอาคารสิรินธร 1 และอาคารสิรินธร 2 เพื่อใช้ในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการที่พระองค์ฯเสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมชมห้องสมุดเฉลิมเฉลิมพระเกียติ 60 พรรษา และเยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการของโรงเรียน ซึ่งภายในอาคารสิรินธร 2 ประกอบด้วยห้องต่างๆดังนี้

 • ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 • หอประชุม SKR GALA ROSE
 • ห้อง SKR THEATRE
 • โรงอาหาร
 • ห้องอาหารครู
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คหกรรม)
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • ห้องปฏิบัติการศิลปะ
 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดธุรกิจ
 • ห้องปฏิบัติงานอุตสหากรรม


อาคารสิรินธร 3[แก้]

อาคารสิรินธร 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น แบบ 324ล.(ตอกเข็ม) ใต้ถุนโล่งก่อสร้างในปี พ.ศ. 2552 โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างจำนวน 22 ล้านบาท เสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนเข้าใช้งานอาคารในปี พ.ศ. 2554 และได้รับพระราชทานนามอาคารเรียนจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า สิรินธร 3 ใช้เป็นห้องเรียนประจำในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 กลุ่มห้องปกติ และในปัจจุบันชั้น 1 อาคารสิรินธร 3 แต่เดิมเป็นใต้ถุนโล่งและเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมของนักเรียนได้มีการดำเนินก่อสร้างห้องสำนักงานของโรงเรียนแห่งใหม่ ตามแผนฟื้นฟูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์มหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 ห้องสำคัญในอาคารสิรินธร 3 มีดังนี้

 • สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
 • สำนักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 • สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ
 • สำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
 • สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 • ห้องกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษา
 • ห้องเรียนรวม

อาคารสิรินธร 4[แก้]

อาคาร 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

เป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้นแบบ324ล./55-ก ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของโรงเรียน ต่อจากอาคารสิรินธร 3 เนื่องจากในปี 2559 โรงเรียนเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นโรงเรียนยอดนิยมที่มีผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาเรียนเป็นจำนวนมาก อาคารเรียนที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน ดังนั้นโรงเรียนจึงได้ของบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการก่อสร้างอาคารเป็นจำนวนเงิน 27 ล้านบาท โดยเริ่มดำเนินก่อสร้างเมื่อปีการศึกษา 2559 และแล้วเสร็จสามารถเข้าใช้ได้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ห้องสำคัญในอาคารสิรินธร 4 มีดังนี้

 • ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 • ห้องเรียนรวม

อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (อาคารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและอัฒจรรย์เชียร์กีฬา)[แก้]

อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (อาคารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและอัฒจรรย์เชียร์กีฬา) ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและเริ่มก่อสร้างในปีการศึกษา 2556 เป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ชั้นพร้อมอัฒจรรย์ สร้างขึ้นบริเวณทิศตะวันตกของสนามฟุตบอลในพื้นที่บ้านพักนักกีฬาหลังเก่าที่ได้ถูกรื้อถอนออกไป เริ่มเข้าใช้งานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยมีห้องสำคัญในอาคารดังนี้

 • ห้องประชุม
 • โรงยิม (สนามบาสเกตบอล สนามฟุตซอล สนามแบตมินตัน สนามตะกร้อ)
 • ห้องเรียนยืดหยุ่น
 • ห้องพักครูหมวดสุขศึกษาและพละศึกษา
 • ห้องชุมนุมเชียร์และแปรอักษร
 • ห้องกิจกรรมวงโยธวาทิต
 • ห้องคณะกรรมการนักเรียน
 • ห้องสารวัตรนักเรียนและกองร้อยพิเศษ
 • ห้องกิจกรรมลูกเสือเนตนารี
 • ห้องนักศึกษาวิชาทหาร(รด.)
 • อัฒจรรย์เชียร์กีฬา

หอพระพุทธรูปหลวงพ่อสวนกุหลาบ[แก้]

หอพระพุทธรูปหลวงพ่อสวนกุหลาบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ตั้งอยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้ประกอบพิธีหล่อเมื่อเดือน กรกฎาคม 2540 เป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว และ ได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกและเบิกเนตรหลวงพ่อสวนกุหลาบ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2541 โดยพระสุเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยเกจิอาจารย์รวม 5 รูป คือ พระสุเมธาภรณ์ วัดมูลจินดาราม พระครูวิเศษนากิจ วัดสายไหม พระครูปทุมกิจโกศล วัดสว่างภพ พระครูสาธรพฒนกิจ วัดเสด็จ พระครูวิบูลย์พัฒนคุณ วัดประชุมราษฎ์ พระภิกษุสงฆ์สวดในพิธีอีก 4 รูป เป็นพระเกจิอาจารย์จากวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร |เมื่อก่อสร้างหอพระเสร็จเรียบร้อยจึงได้อัญเชิญ หลวงพ่อสวนกุหลาบมาประดิษฐาน ณ หอพระพุทธรูป เมือวันที่ 5 สิงหาคม 2542 โดยมีนายโกวิทย์ วรพัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี

พิธีมหาพุทธาภิเษกเพื่อประดิษฐานหลวงพ่อสวนกุหลาบ วันที่ 3 มีนาคม 2558

ในปีการศึกษา 2556 นี้ทางโรงเรียนได้ทำการก่อสร้างหอพระพุทธรูปหลวงพ่อสวนกุหลาบแห่งใหม่ โดยห่างจากตำแหน่งที่ตั้งเดิมไปทางด้านหลังประมาณ 20 เมตร เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าโงเรียน โดยได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด2ชั้น เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ หลังคา 3 ชั้น 2 ชาย ยอดประดับด้วยฉัตรทองคำ และได้ทำพิธีมหาพุทธาภิเษกเพื่อประดิษฐานหลวงพ่อสวนกุหลาบในหอประดิษฐานหลังใหม่เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.9)เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานจุดเทียนชัย พร้อมพระราชาคณะชั้นพรหม 4 รูป พระราชาคณะชั้นธรรม 4 รูป พระราชาคณะชั้นเทพ 4 รูป พระคณาจารย์ผู้เฒ่า 4 รูป พระคณาจารย์วัดพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 4 วัด พระคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 8 ทิศ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร 10 รูป พระพิธีธรรมสวดคาถามหาพุทธภิเษก 4 รูป ซึ่งบริเวณใต้ถุนด้านล่างหอประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อสวนกุหลาบ ได้ใช้พื้นที่เปนห้องต่างๆดังนี้

ชั้นบน

 • หอประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อสวนกุหลาบ


ชั้นล่าง

 • ห้องสวัสดิการ
 • ห้องสหกรณ์
 • ห้องพัสดุ

พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล่าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ได้อัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นประดิษฐานยังฐานพระบรมราชาอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2546 ในส่วนของ พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง ทรงฉลองชุดจอมทัพไทย ทรงพระมาลา พระหัตถ์ซ้ายทรงกระบี่ พระหัตถ์ขวาทรงคฑา กรมศิลปากรเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้สร้าง ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยดำเนินการสร้างเป็นเวลา2ปีเศษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-2546 งบประมาณในการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ใช้เป็นค่าก่อสร้างฐานพระบรมราชาอนุสาวรีย์จำนวนเงิน 300,000 บาท ส่วนที่ 2 ใช้เป็นค่าหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวนเงินประมาณ 800,000 บาท

สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต[แก้]

สนามกีฬา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต "SKR STADIUM"

เป็นสนามฟุตบอลของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน เริ่มแรกนั้นสร้างขึ้นขณะเริ่มก่อสร้างโรงเรียน ใช้เป็นสนามฝึกซ้อม ออกกำลังกาย แข่งขันกีฬาภายใน กีฬาประเพณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเป็นสนามในการแข่งขันฟุตบอล SKR Leauge ซึ่งซึ่งในปี พ.ศ. 2557 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตได้มีการดำเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอลใหม่ทั้งหมด มีการปรับพื้นสนามใหม่และสร้างลู่วิ่งขนาดมาตรฐาน 5 ลู่วิ่ง ซึ่งก็ได้มีพิธีเปิดสนามกีฬา "SKR STADIUM" ไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นประธาน

อาคารโดมเอนกประสงค์[แก้]

อาคารโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ตั้งอยู่ระหว่างอาคารสิรินธร 1 และอาคารสิรินธร 3 แต่เดิมเป็นเพียงแค่สนามบาสเก็ตบอล ในปีพ.ศ. 2551 (สมัยผอ.พีระ ชัยศิริ) ได้ทำการสร้างหลังคาคลุมพื้นที่ทั้งหมด และในปีพ.ศ. 2555ได้ทำการปรับปรุงยกระดับพื้นที่ให้เท่ากับพื้นอาคาร ชั้น 1 ของทั้ง 3 อาคาร อาคารโดมเอนกประสงค์ใช้ประโยชน์ในการจัดงานพิธีการสำคัญๆ เช่น งานวันเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหาคม และ 5 ธันวาคม , งานวันไหว้ครู , งานเปิดลานวิชาการบ้านสวนฯรังสิต เป็นต้น

ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ[แก้]

ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

เป็นลานที่ใช้จัดกิจกรรมกลางแจ้งของโรงเรียนและใช้ในการจัดพิธีการถวายบังคมถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าเกล้าอยู่หัวฯ รวมถึงกิจกรรมซุ้มเสมาต้อนรับน้องใหม่ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลานเอนกประสงค์[แก้]

ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

อยู่ทางด้านทิศเหนือของอาคารสิรินธร 2 ใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมและเล่นกีฬา เช่น กิจกรรมสวนสนามของกองลูกเสือ-เนตรนารี สนามฝึกซ้อมของวงโยธวาทิต และนักกีฬาตะกร้อ รวมถึงใช้เป็นที่จอดรถผู้ปกครองที่มารอรับบุตรหลานของตน

ลานจอดรถบัสรับ-ส่งนักเรียน[แก้]

ลานจอดรถบัสรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของโรงเรียน ด้านทิศตะวันออกของอาคาร 4 โดยใช้เป็นที่จอดรถบัสรับ-ส่งนักเรียนซึ่งเป็นลานหินลูกรัง

อาคารบ้านพักอาจารย์เวร(เรือนรับรอง)[แก้]

อาคารบ้านพักอาจารย์เวร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณประตูโรงเรียนด้านทิศตะวันออก เยื้องไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหอประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อสวนกุหลาบ ก่อสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2540-2541 โดยใช้เป็นที่ทำการของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน แต่ในปัจจุบันกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารสิรินธร 3 แล้ว ปัจจุบันใช้เป็นเรือนพักสำหรับอาจารย์เวรที่ต้องประจำอยู่ที่โรงเรียน และเป็นสำนักงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จนกว่าการก่อสร้างอาคารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จะแล้วเสร็จ

อาคารบ้านพักนักการ โรงช่างและโรงจอดรถใช้ในราชการของโรงเรียน[แก้]

อาคารบ้านพักนักการ โรงช่างและโรงจอดรถที่ใช้ในราชการของโรงเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

เป็นอาคารคอนกรีตก่ออิฐฉาบปูนขนาด 1 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถบัสรับ-ส่งนักเรียนด้านทิศตะวันออกของโรงเรียน ส่วนหนึ่งของอาคารยกพื้นสูงกั้นเป็นห้องสำหรับให้นักการของโรงเรียนพัก อีกส่วนหนึ่งเทพื้นคอนกรีตหลังคาโครงเหล็กกั้นส่วนหนึ่งออกเป็นโรงช่างและห้องเก็บของ และอีกส่วนหน่งใช้สำหรับจอดรถที่ใช้ในราชการของโรงเรียน ซึ่งอาคารหลังนี้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยใช้งบประมาณของทางโรงเรียนในการก่อสร้าง เพื่อใช้แทนอาคารบ้านพักนักการหลังเก่าที่ถูกรื้อถอนไป

อาคารหอพักนักกีฬา[แก้]

อาคารบ้านพักนักกีฬาโครงการช้างเผือก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น สร้างทางด้านทิศเหนือของโรงเรียนโดยอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ใช้เป็นหอพักให้กับนักกีฬาโครงการช้างเผือกของโรงเรียน

อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่กำลังก่อสร้างและปรับปรุง[แก้]

โครงการปรับปรุงอาคารสิรินธร 2[แก้]

เนื่องจากอาคารสิรินธร 2 ได้เปิดใช้งานมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 มีการเสื่อมโทรมของสภาพอาคารไปตามกาลเวลา ดร.สุภาวดี วงษ์สกุล ได้มีโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องภายในอาคารอีกมากมายเพื่อพัฒนาสถานที่แหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันมีส่วนการปรับปรุงในอนาคตอยู่ 1 โครงการดังนี้

โครงการปรับปรุงห้องเรียนชั้น 3 อาคารสิรินธร 2 (อนาคต)[แก้]

เป็นโครงการปรับปรุงอาคารสิรินธร 2 ชั้น 3 หลังจากการก่อสร้างอาคารเรียนขนาดความสูง 4 ชั้นแบบ 324ล/55-ก แล้วเสร็จราวปีการศึกษา 2560

โดยจะทำการปรับปรุงเป็นศูนย์ทัศนศิลป์และดุริยางคศิลป์ ภายในศูนย์จะประกอบด้วย

 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • ห้องปฏิบัติการศิลปะ
 • ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล
 • ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย
 • ห้องปฏิบัติการวงโยธวาทิต
 • ห้องรวมวง
 • ห้องซ้อมกลุ่มย่อย
 • ห้องซ้อมเดี่ยว

อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอนแล้ว[แก้]

หอประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อสวนกุหลาบ(หลังเก่า)[แก้]

หอประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อสวนกุหลาบ(หลังเก่า) โรงเรียนสวนกุหลาบวทยาลัย รังสิต
หอประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อสวนกุหลาบ(หลังเก่า) ขณะกำลังทำการรื้อถอน

เป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยมหลังคา2ชั้น สำหรับประดิษฐานหลวงพ่อสวนกุหลาบ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรด้านหน้าโรงเรียน จึงมีความจำเป็นต้องรื้อถอนหอประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อสวนกุหลาบหลังเดิมออก และทำการย้ายหอประดิษฐานพระพุทธรูปเข้าไปทางทิศตะวันตกอีก 20 เมตร รวมทั้งขยายถนนบริเวณหน้าโรงเรียนให้กว้างขึ้น

บ้านพักนักกีฬาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต[แก้]

บ้านพักนักกีฬาหลังเก่า(ขณะกำลังรื้อถอน) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

เป็นอาคารขนาด 1 ชั้น รูปทรงตัวแอล ใช้เป็นห้องพักนักกีฬาของโรงเรียน เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมโดยเฉพาะกีฬาตะกร้อและยังเป็นที่พักของนักการของโรงเรียน ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2554 เกิดวิกฤติมหาอุทกภัยขึ้น ทำให้บ้านพักนักกีฬาได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเนื่องจากตัวอาคารเป็นอาคารผนังไม้ชั้นเดียว อีกทั้งในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเพื่อก่อสร้างอาคารกิจกรรมและอัฒจรรย์เชียร์กีฬา(อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) จึงได้ทำการรื้อถอนเพื่อก่อสร้างอาคารกิจกรรมและอัฒจรรย์เชียร์กีฬา

เรือนเกษตรกรรม[แก้]

ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของโรงเรียน เป็นอาคารและพื้นที่ปฏิบัติการห้องเรียนมีชีวิตของงานเกษตรกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ปัจจุบันได้ถูกรื้อถอนแล้ว เพื่อก่อสร้างเป็นหอพักนักกีฬา

ลานจอดรถครูและบุคลากร[แก้]

ลานจอดรถครูและบุคลากร

ลานจอกรถครูและบุคลากร ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ ต่อจากอาคารสิรินธร 3 เป็นลานหินลูกรัง ก่อสร้างเป็นโครงเหล็กมุงผ้าแสลนต์ เพื่อใช้เป็นลานจอดรถครูและบุคลากรในโรงเรียน และเนื่องจากในปี 2559 โรงเรียนต้องใช้พื้นที่ส่วนนี้ในการก่อสร้างอาคาร 4 จึงได้ทำการรื้อถอนสิ้งปลูกสร้างบริเวณลานจอดรถครูและบุคลากรดังกล่าวออกไป

รายนามผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต[แก้]


รายนามผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต[11]
คนที่ รูปภาพ ชื่อ ตำแหน่ง วาระ
1
ผอ วีระ.jpg
นายวีระ กาญจนะรังสิตา ผู้อำนวยการ 3 มีนาคม พ.ศ. 2536 - 30 กันยายน พ.ศ. 2546
2
ผอ.สุรศักดิ์.jpg
นายสุรศักดิ์ สว่างแสง ผู้อำนวยการ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
3
ผอ พีระ2.jpg
นายพีระ ชัยศิริ ผู้อำนวยการ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549- 9 มกราคม พ.ศ. 2552
4
ผอ สุภาวดี3.jpg
นางสาวสุภาวดี วงษ์สกุล ผู้อำนวยการ 18 มกราคม พ.ศ. 2553 - 30 กันยายน 2558
5
ผอ.สมชายฟักทอง.jpg
นายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการ 19 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560
6 นายวรพันธ์ แก้วอุดม ผู้อำนวยการ 25 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน

กิจกรรม - ประเพณี ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต[แก้]

กิจกรรมที่สำคัญของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต[12] มีดังนี้

งานกีฬาสีภายใน สวนฯรังสิต เกม 2557
 • เชียร์และแปรอักษร สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต[13]
 • วันละอ่อน
 • วันปฐมนิเทศ พิธีรับขวัญเสมา ตราโรงเรียน
 • กิจกรรมกีฬาสีภายใน สวนฯรังสิตเกมส์
 • วันจากเหย้า
 • วันปัจฉิมนิเทศ และงานพรอม
 • วันมุทิตาจิต
 • วันเปิดลานวิชาการบ้านสวนรังสิตฯ
 • การแข่งขันฟุตบอล SKR League
 • ลูกเสือ - เนตรนารีสวนกุหลาบฯสัมพันธ์ ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • กรีฑาสวนกุหลาบฯสัมพันธ์ ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

สถาบันสวนกุหลาบ[แก้]

ปัจจุบันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมีสถานศึกษาในเครือที่ใช้ชื่อ “สวนกุหลาบวิทยาลัย” ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยทั้งหมด 11 แห่ง มีการสร้างพันธกิจสำคัญร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยการบริหารจัดการขององค์กรเครือข่ายสวนกุหลาบ สร้างบรรทัดฐานการเรียนการสอนทั้ง 11 แห่งให้ไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่

ลำดับที่ โรงเรียน อักษรย่อ จังหวัด สถาปนา สถานศึกษาเดิม
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ส.ก. / S.K. กรุงเทพมหานคร 8 มีนาคม พ.ศ. 2425
(138 ปี 358 วัน)
2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ส.ก.น. / S.K.N. นนทบุรี 30 มีนาคม พ.ศ. 2521
(42 ปี 336 วัน)
3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ นมร.ส.ก.ส. / NMR.S.K.S. สมุทรปราการ 8 เมษายน พ.ศ. 2534
(29 ปี 327 วัน)
4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี นมร.ส.ก.ป. / NMR.S.K.P. ปทุมธานี 4 มีนาคม พ.ศ. 2535
(28 ปี 362 วัน)
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ส.ก.ร. / S.K.R. ปทุมธานี 3 มีนาคม พ.ศ. 2536
(27 ปี 363 วัน)
6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ส.ก.ช. / S.K.C. ชลบุรี 5 มีนาคม พ.ศ. 2542
(21 ปี 361 วัน)
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ส.ก.พ. / S.K.PB. เพชรบูรณ์ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2542
(21 ปี 250 วัน)
โรงเรียนท่าพลพิทยาคม
(พ.ศ. 2519)
8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ส.ก.บ. / S.K.B. สระบุรี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
(15 ปี 23 วัน)
โรงเรียนปากเพรียววิทยาคม
(พ.ศ. 2537)
9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ส.ก.จ. / S.K.J. นครสวรรค์ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550
(13 ปี 64 วัน)
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม
(พ.ศ. 2517)
10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ส.ก.ธ. / S.K.T. กรุงเทพมหานคร 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551
(12 ปี 205 วัน)
11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ส.ก.นศ. / S.K.NS. นครศรีธรรมราช 3 มีนาคม พ.ศ. 2554
(9 ปี 363 วัน)
โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์
(พ.ศ. 2516)

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.skr.ac.th
 2. http://www.skr.ac.th/webskr/?p=25
 3. http://www.skr.ac.th/obec/index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=42&namemenu=ประวัติโรงเรียน
 4. 4.0 4.1 4.2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย,"ข้อมูลทั่วไป">เว็บไซต์ ส.ก.
 5. http://www.skr.ac.th/webskr/?p=31
 6. กาญจนา เตชะวณิชย์ (18 ตุลาคม 2551). "เพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย". ไทยกู๊ดวิวดอตคอม. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2553. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 7. "บทเพลงชาวสวนฯ : เพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย". เว็บไซต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2553. Check date values in: |accessdate= (help)
 8. https://www.facebook.com/1526437537574312/photos/a.1529400270611372.1073741828.1526437537574312/1939118809639514/?type=3&theater
 9. http://www.skr.ac.th/webskr/?page_id=2875
 10. http://www.skr.ac.th/obec/index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=42&namemenu=ประวัติโรงเรียน
 11. http://www.skr.ac.th/webskr/?page_id=6042
 12. http://www.skr.ac.th/webskr/?cat=15
 13. https://www.facebook.com/cheerskr/?fref=ts

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°01′23″N 100°40′39″E / 14.0231°N 100.6775°E / 14.0231; 100.6775